Кандидатствайте до 9 януари за студентска мобилност по Програма „Еразъм+”
05.12.2022

Кандидатствайте до 9 януари за студентска мобилност по Програма „Еразъм+”

До 9 януари 2023 г., всички желаещи да участват в студентска мобилност по Програма „Еразъм+“ през следващата 2023/2024 академична година, могат да подадат своите документи за кандидатстване. За мобилност могат да кандидатстват студенти от следните специалности: „Медицина“ - 2-ри, 3-ти и 5-ти курс, за провеждане на летни практики и държавен стаж; „Фармация“ - 2-ри и 3-ти курс, за провеждане на практическо обучение по свободно избираема дисциплина /СИД/;  „Дентална медицина“ - 2-ри и 3-ти курс, за провеждане на летни практики;  „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ - 3-ти курс, за мобилност по време на преддипломен стаж;  „Рехабилитатор“, „Зъботехник“, „Мед. лаборант“ и „Рентгенов лаборант“ – 2-ри курс, за мобилност по време на преддипломен стаж; Докторанти Вижте  държавите, университетите и свободните места, за които можете да кандидатствате. чети още
Онлайн обучение за Управление на авторови профили в Web of Science Core Collection
05.12.2022

Онлайн обучение за Управление на авторови профили в Web of Science Core Collection

На 7 декември от 11 до 12 часа в платформата Zoom ще се проведе онлайн обучение на тема „Управление на авторови профили в Web of Science Core Collection“. В образователната сесия могат да се включат учени, докторанти и студенти от Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна. Платформата e независима от издателите глобална база за цитати и предоставя възможности за бърз достъп, оценка и откриване на данни за публикации. Позволява проследяване на идеи в различни научни дисциплини, със съдържание от почти 1.9 милиарда цитирани препратки от повече от 171 милиона записа. Обучението е организирано от представителството на Clarivate Analytics за България. Презентацията от обучението и допълнителна информация ще бъдат качени на сайта на библиотеката. чети още
30.11.2022

Кандидатствайте за студентска тримесечна мобилност по проект №BG05M2OP001-2.016-0025

  ОБЯВЛЕНИЕ № 110-2085 / 28.11.2022   Ръководството на МУ-Варна и Екипът за управление на Проект №BG05M2OP001-2.016-0025 „Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването“ („Проекта“), финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд чети още
Филиал Шумен на МУ-Варна участва в Университетско изложение „Избирам България“
29.11.2022

Филиал Шумен на МУ-Варна участва в Университетско изложение „Избирам България“

Филиал Шумен на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна бе представен в първото Университетско изложение „Избирам България“, което се проведе  на 26.11.2022 г. във фоайето на зала Арена Шумен. В събитието участваха над 70 студенти от 21  университета от Варна, Пловдив, Плевен, Русе, Шумен, София и Велико Търново. Целта на изложението бе  да помогне на младежите да направят отговорен и информиран избор за своето бъдеще, избирайки университет в България. Към изложението проявиха интерес повече от 300 кандидат-студенти от област Шумен и региона. чети още
  1. 37
  2. 38
  3. 39
  4. 40
  5. 41
  6. 43
  7. 44
  8. 45
  9. 46
  10. 47