Седмата международна конференция „Диабет и редки ендокринни заболявания“ събра водещи учени от Европа
26.04.2023

Седмата международна конференция „Диабет и редки ендокринни заболявания“ събра водещи учени от Европа

В периода 20 - 22 април 2023 г. в Поморие се проведе Седмата международна конференция  „Диабет и редки ендокринни заболявания“, организирана от Варненското дружество по детска ендокринология с подкрепата на УМБАЛ “Св. Марина” - Варна и МУ-Варна. Над 140 бяха участниците в научното събитие, което бе и част от програмата на 60 годишния юбилей на Катедрата по педиатрия в МУ-Варна.

Водещи специалисти от  Швейцария, Дания, Великобритания, Холандия, Турция, Италия, Франция, Сърбия и България акцентираха върху съвременните аспекти при превенцията, лечението, проследяването на диабета при деца, юноши и млади хора и използването на съвременните технологии, както и върху редките ендокринни заболявания и затлъстяването. Учените обърнаха специално внимание на необходимостта за мултидисциплинарни и трансгранични грижи за малките пациенти и върху скрининга и профилактиката на диабет тип 1.

В отделна сесия, посветена на младите учени в ендокринологията, със собствени научни доклади се представиха младите лекари от УМБАЛ “Св. Марина” - Варна доц. д-р Соня Галчева, д-р Калоян Цочев, д-р Сави Шишков, д-р Теодора Карамфилова и д-р Яна Деянова. Проф. д-р Виолета Йотова, ръководител на направление “Педиатрия” и основен организатор на конференцията сподели: “Представянето на младите лекари беше отлично! Те показаха пред водещите специалисти високо ниво на знания, клиничен опит и презентационни умения, което не отстъпва на световното в момента.”

Водещите европейски специалисти споделиха своята експертиза при диагностицирането и лечението на редки болести, като някои видове редки диабети, нарушения в половата диференциация, вроден хипотиреоидизъм, синдром на Силвър-Ръсел, Нунан синдром, краниофарингиом и др., както и опита при съвместната работа на различни мултидисциплинарни екипи в експертните центрове по редки ендокринни болести, като детски ендокринолози, ендокринолози за възрастни, генетици, психолози, уролози, гинеколози и др.

В рамките на конференцията се проведоха както отделна постерна сесия, така и сесия на медицинските сестри, в която бяха представени новите технологии в лечението на диабета и бе проведено обучение за работа с новодиагностицирани деца с диабет, проблеми в растежа и редки ендокринни заболявания в рамките на Европейската мрежа Endo-ERN.

В заключение, проф. Йотова подчерта, че конференцията е била изключително важна не само заради ценния опит, който водещите европейски специалисти споделиха, но и заради колаборацията между отделните медицински структури, която е изключително важна за развитието на центровете по редки болести в България и за успешното лечение на малките пациенти.

 

 

 

 

Проф. д-р Йото Йотов е новият Декан на Факултета по медицина в МУ-Варна
25.04.2023

Проф. д-р Йото Йотов е новият Декан на Факултета по медицина в МУ-Варна

Проф. д-р Йото Йотов е новият Декан на Факултета по медицина в МУ-Варна. Той бе избран с категорично мнозинство на заседание на Общото събрание на факултета по медицина, което се проведе на 24 април в I аудитория на Университета. За председател на Общото събрание бе избран проф. д-р Николай Сапунджиев, ръководител на УС по ушно-носно-гърлени болести, а за заместник-председател – доц. д-р Елеонора Димитрова - Господинова, ръководител на Катедрата по онкология. По време на заседанието бяха гласувани също ръководството и членовете на Мандатната комисия, както и състава на  Факултетния съвет.

Проф. Йотов очерта основните си приоритети като декан – повишаване на качеството на обучение чрез обновяване,  дигитализация  и синхронизиране  на учебните планове и програми по медицина с европейските практики, разширяване на дигиталните и дистанционните форми на обучение, привличане на хабилитирани преподаватели от чужбина за англоезичната програма на университета, разширяване на научното партньорство с други университети, организации и научни центрове в страната и чужбина, участие в международна проектна дейност и кариерно израстване на преподавателите на Факултета по медицина. 

Общото събрание прие с бурни аплодисменти отчета на досегашния Декан на факултета по медицина проф. д-р Златислав Стоянов за периода април 2019 – април 2022 г. Акценти бяха непрекъснатото обновяване и модернизиране на материално-техническата база,  създадените условия за високотехнологични методи на обучение,  вложените 11 445 000 лв. в оборудване и апаратура. Проф. Стоянов отбеляза  и 8 % ръст на студентите, обучаващи се по специалност „Медицина“, както и актуализираните учебни програми по всички дисциплини, обновяването на програмите за преддипломен стаж и практики на студенти в страната и чужбина, въведените нови задължителни и свободно избираеми дисциплини.

В научно-изследователската дейност проф. Стоянов отчете ръст от 139 % в публикационната активност в Web of Science. Той изтъкна още, че 1/3 от публикациите на автори от Факултета по медицина, индексирани в Scopus, са в списания, попадащи в първия квартил. Близо 855 000 лева финансова подкрепа са получили и млади учени от университета. Проф. Стоянов благодари на своя екип и на колегите си за дългогодишната съвместна работа.

Проф. Йото Йотов е завършил медицина във ВМИ - Варна през 1988 г. като отличник на випуска. От 1993 г. е асистент в Катедра по кардиология и ревматология, от 1998 г. е главен асистент в същата катедра, а впоследствие и в Катедрата по вътрешни болести. През 1993 г. защитава магистърска степен по епидемиология на незаразните заболявания и биостатистика в Еразъм Университет, Ротердам, Нидерландия. Придобити специалности: вътрешни болести (1994 г.); кардиология (1998 г.) и социална медицина и здравен мениджмънт (2002 г.) През 2007 г. защитава дисертационен труд на тема “Оценка на глобалния сърдечно-съдов риск за развитие на исхемична болест на сърцето при жени”. Основните му научни разработки са в областта на исхемичната болест при жени, превантивна кардиология, артериална хипертония, сърдечна недостатъчност, затлъстяване и сърдечно-съдови заболявания, сънна апнея.

 

 

Рекорден брой пациенти са преминали през ПЕТ скенера в УМБАЛ “Св. Марина”-Варна от началото на годината
20.04.2023

Рекорден брой пациенти са преминали през ПЕТ скенера в УМБАЛ “Св. Марина”-Варна от началото на годината

Повече от 2000 пациента са преминали през диагностика с ПЕТ/KT скенера в Клиниката по Нуклеарна медицина и метаболитна терапия към УМБАЛ „Света Марина" -  Варна за първите 3 месеца на годината. Поради увеличаващия се брой пациенти, нуждаещи се ПЕТ/КТ изследвания, Клиниката работи ежедневно, включително в събота и неделя без националните празници. Всеки нуждаещ се пациент може да запише час за провеждане на ПЕТ/КТ изследването и да получи допълнителна информация на тел. 052/ 97-85-75 или на е-mail [email protected]. Клиниката приема пациенти от цялата страна.

Клиниката по Нуклеарна медицина и метаболитна терапия към УМБАЛ „Света Марина" Варна разполага с най-ново  поколение изцяло дигитален ПЕТ/КТ от най-висок клас и обслужва онкологичните центрове в Южна и Североизточна България. Системата е производство на един от лидерите в света в сферата на Нуклеарната медицина и образната диагностика.  Високото качество на образа и уникални характеристики на  апарата  позволяват на специалистите да регистрират и характеризират първични тумори, както и малки лезии, което води до по-бърза и ефективна диагностика, стадиране и проследяване на лечението и дава възможност за по-добра комплексна  грижа за пациентите с онкологични заболявания. Апаратът е окомплектован с уникална виртуална станция, която позволява едновременна работа на няколко специалиста с най-модерния софтуер за диагностика и проследяване в областта на онкологията.

В Клиниката по Нуклеарна медицина и метаболитна терапия работят високо квалифицирани специалисти с дългогодишен опит над 14 години. УМБАЛ „Света Марина“ - Варна е оборудвана със  собствен циклотрон за производство на необходимото за изследването контрастно вещество 18F-FDG, който гарантира наличието на доза за инжектиране за всеки пациент. Циклотронът е първият монтиран в България през месец март 2013 година. Това осигурява работният процес да бъде без прекъсване. Лъчевото натоварване за пациента е до 50% по-ниско в сравнение със стандартните ПЕТ/КТ изследвания.

Клиниката по „Нуклеарна медицина и метаболитна терапия“ е първата в България, която въведе 68Ga-PSMA за диагностика на простатен карцином и 68Ga-DOTATATE за диагностика на невроендокринни тумори. Новият галиев генератор ще бъде доставен до 22 май 2023 година, с който ще бъдат обслужени записаните към момента пациенти за този вид изследване.

Клиниката по „Нуклеарна медицина и метаболитна терапия“ в УМБАЛ “Св. Марина” - Варна продължава да оказва безотказно своевременна и качествена медицинска помощ на всички нуждаещи се български граждани.

Пробен достъп до нов софтуер за писане на научни статии и редактор за преподаватели и студенти от МУ-Варна
20.04.2023

Пробен достъп до нов софтуер за писане на научни статии и редактор за преподаватели и студенти от МУ-Варна

От 20 април 2023 г. преподаватели и студенти от МУ-Варна ще имат достъп до приложенията SciFlow и Writefull.

SciFlow е нов софтуер за онлайн писане и публикуване.  Той ще е достъпен свободно до 18 юни 2023 г. Това е уеб приложение, разработено да спести време и усилия на изследователи и студенти. Осигурява възможност за съвместна работа в реално време на няколко души по един документ, има вграден текстови коректор Spell check by Duden-Mentor Pro и LanguageTool Pro и възможност за експорт в Word, LaTeX и PDF формат или като ZIP file. Важно предимство са осигурените образци за писане на статии със съответните стилове за цитиране, изисквани от различни научни списания.

SciFlow е достъпен на https://sciflow.net/en/mu-varna/start  и изисква регистрация (създаване на акаунт) чрез институционален имейл адрес.

Уебинари и видео упътвания за ползване на приложението са налични на: https://drive.google.com/file/d/1kMvE80Vv5Sd2B1JvgsOe4-YVt4V98JNE/view  и https://www.youtube.com/@sciflow3444/videos.

 

Writefull приложението ще е свободно достъпно за 30 дни – до 30 май 2023 г.

Writefull е коректор и редактор на научни текстове, който използва големи масиви от данни и изкуствен интелект. С езикови модели, натрупани от милиони статии в списания, той осигурява автоматизирана ревизия на текстове, коригиращи граматика, лексика, пунктуация, стил и др. Комбинацията от изкуствен интелект и лингвистика създава инструмент от ново поколение, което подпомага академичното писане.

Writefull предлага добавка за Word, разширение Overleaf и две уеб приложения. Използва се от студенти, изследователи, институции и издатели по целия свят.

Writefull за Word и Writefull за Overleaf изисква plug-in инсталиране  и достъп до интернет.

Уебинари и видео упътвания за ползване на приложението са налични на http://www.jaceklewinson.com/files/Videos/Writefull_webinar_EN_2021.mp4  и https://www.youtube.com/@writefull_ai/videos.

Writefull Revise е достъпен на: Writefull Revise - User Guide (notion.site)

Writefull Cite е достъпен на https://writefull.notion.site/Writefull-Cite-User-Guide-c6e4b6f2a9584c48a98bd4e1430aad90.

 

  1. 42
  2. 43
  3. 44
  4. 45
  5. 46
  6. 48
  7. 49
  8. 50
  9. 51
  10. 52