Нови програмни продукти са осигурени за обучението на студентите на Медицински университет – Варна в областта на информационните системи в медицината и здравеопазването
05.04.2023

Нови програмни продукти са осигурени за обучението на студентите на Медицински университет – Варна в областта на информационните системи в медицината и здравеопазването

В резултат на партньорството на Медицински университет – Варна с бизнеса, Университетът получи дарение във вид на безсрочно право на ползване върху програмни продукти (лицензи) в размер на 18 396 лв. от фирма „Гама Консулт – Калинкин, Прокопов и сие“ СД.

Дарените програмни продукти „Гама КодМастер“, „Гама МултиЛаб“ и „Гама Стор“ разширяват значително възможностите за практическо обучение на студентите от специалностите „Биомедицинска техника и технологии“, „Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи“, „Здравен мениджмънт“, „Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Медицински лаборант“ и др. в областта на информационните системи в медицината и здравеопазването.

Ще бъдат актуализирани учебните програми по дисциплините „Информационни системи в здравеопазването и здравните грижи“, „Здравна информатика“ и „Приложни програмни продукти“, с цел провеждане на обучение за работа с дарените продукти. Обучението по дисциплините ще се провежда от високо квалифицирани преподаватели от катедра „Медицинска апаратура, електронни и информационни технологии в здравеопазването“ на Факултета по обществено здравеопазване.

 

Медицински университет – Варна получи редовна програмна акредитация за обучение на студенти в професионално направление 5.2 „Електротехника, електроника и автоматика“
05.04.2023

Медицински университет – Варна получи редовна програмна акредитация за обучение на студенти в професионално направление 5.2 „Електротехника, електроника и автоматика“

 

През месец февруари 2023 г. Медицински университет – Варна получи редовна програмна акредитация на професионално направление 5.2 „Електротехника, електроника и автоматика“ за обучение на студенти по специалност „Биомедицинска техника и технологии“ в ОКС „бакалавър“ и по специалност „Електронни и информационни технологии в здравеопазването“ в ОКС „магистър“.

Акредитираните специалности са проектирани да отговорят на специфичните потребности на здравния сектор в България от висококвалифицирани професионалисти с интердисциплинарна подготовка, необходима за развитието, приложението и поддържането на специфични за здравеопазването и клиничната дейност апаратура, софтуерни продукти и информационни масиви, както и методи за моделиране и за обработка на медицински изображения и симулации.

Обучението се осъществява във Факултета по обществено здравеопазване и профилиращата за специалностите Катедра „Медицинска апаратура, електронни и информационни технологии в здравеопазването“.

Дигитализацията и технологизацията на всички сфери на съвременното общество, промяната в съзнанието и действията на младите хора, съчетана с иновативната политика на ръководството на Университета, предопредели въвеждането на съвременните компютърни и комуникационни технологии в процеса на обучение по всички специалности и разкриването на инженерна специалност в областта на биомедицинското инженерство в професионално направление 5.2 „Електротехника, електроника и автоматика“.

Платформата за антиплагиатство StrikePlagiarism ще проведе безплатно обучение за академичния състав на МУ-Варна
03.04.2023

Платформата за антиплагиатство StrikePlagiarism ще проведе безплатно обучение за академичния състав на МУ-Варна

На 4 април 2023 г./вторник/ от 15:30 ч. ще се проведе обучение за боравене с платформата за антиплагиатство StrikePlagiarism за България, предназначено за академичния състав на Медицински университет – Варна. В зала 105 в сградата на факултет „Фармация“ представител на платформата ще проведе лекцията на живо, а продължителността ѝ ще бъде 2 часа.

 

За да заявите своето присъствие, моля попълнете следния ФОРМУЛЯР.


 

 

 

Софтуерът StrikePlagiarism е безплатно предоставен от МОН и имплементиран във всички български висши училища с цел стандартизиране на проверката на академични трудове за сходство с други, вече публикувани научни текстове в същата сфера. При проверка на оригинален текст: дисертация, курсова работа, Powerpoint презентация или друг документ, се препоръчва авторът да го добави към базата данни на софтуера, като така да допринесе за нейното разрастване и подобряване на услугата „проверка за сходство“ в дългосрочен план. Правото да го използват имат студенти, докторанти, академичният състав на висшите учебни заведения, представители на НАЦИД и Комисията по академична етика към МОН.

 

StrikePlagiarism не е изкуствен интелект, който открива заемки в написания текст, определяйки ги като „плагиатство“, а е текстоанализираща програма, която извършва сравнителен анализ на научни текстове и презентации на базата на специално разработени алгоритми. В края на анализа се генерира доклад за сходство, показващ процента заимстване, който дава информация дали откъси от проверения текст са открити в други оригинални източници. Имплементирането на софтуера цели стандартизиране на тази проверка, за да се повиши цялостното ниво на академичното писане в България.

 

Системата за антиплагиатство разполага с над 35 милиона източници от всички направления на науките, в които търси текстови сходства. За разлика от доста други подобни програми на пазара, които боравят с текстове само на латиница, платформата позволява проверка на преводни текстове, писани и на кирилица. Обучението ще се проведе под ръководството на продуктовия мениджър на StrikePlagiarism за България Доника Гавова.

 

Научното списание Nature публикува забележителна статия с включване на резултати от проекта Feel4Diabetes, в който участва и екип на МУ-Варна
31.03.2023

Научното списание Nature публикува забележителна статия с включване на резултати от проекта Feel4Diabetes, в който участва и екип на МУ-Варна

Най-престижното списание за научни открития в света Nature публикува  забележителна статия с българско участие. Проучването „Намаляващо предимство от живот в града за  здравето на децата и юношите”, обхванало огромен брой подрастващи от целия свят в продължение на 30 години, е реализирано от глобален консорциум под ръководството на Imperial College London и с участието на над 1500 изследователи и лекари. Съавтор в научната статия е главният изследовател за проекта Feel4Diabetes от МУ-Варна проф. д-р Виолета Йотова – ръководител на Катедрата по педиатрия в университета и на Първа детска клиника с ДОИЛ в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна.

Според поучването в голяма част от света намаляват предимствата на живот в града, имащи отношение към здравословния растеж и развитие на децата и юношите. Данните са получени на базата на нов глобален анализ на тенденции в ръста и индекса на телесната маса /ИТМ/ при подрастващи на възраст от 5 до 19 години, живеещи на село и в града.  Изследването е проведено от 1990 до 2020 г. и е обхванало над 71 милиона деца и юноши, живеещи в различни райони на повече от 200 държави.  Специалистите уточняват, че височината и ИТМ отразяват качеството на храненето и здравословната околна среда през детството и юношеството и са важни показатели за здравето и резултатите от развитието през целия живот.

Учените са установили, че през 21 век има изравняване в ръста на децата от градските и селските райони, сравнено с миналия век. Тогава градският живот, с възможностите му за по-добро образование, хранене, спорт, отдих и здравеопазване, е допринесъл децата от града да са по-високи от техните връстници на село. Според новите данни, днес в повечето страни намаляват предимствата на градската среда за по-висок ръст при децата, а се отчита ускорено подобрение във височината на подрастващите от малките райони.

Освен ръста, обект на изследване при подрастващите също е и индексът на телесна маса – показател за това дали имат здравословно съотношение тегло-ръст. Установено е, че през 1990 г. децата и юношите от градовете са имали средно малко по-висок ИТМ от тези в извънградските райони. До 2020 г. за повечето страни средните стойности на ИТМ са се повишили по-бързо за градските деца, с изключение само в Субсахаска Африка и Южна Азия, където ИТМ нараства по-бързо при деца, живеещи в селските райони.

Важно уточнение, което правят специалистите е, че с наличието на нисък ръст или на прекалено нисък ИТМ, се увеличава рискът от заболяване и преждевременна смърт. Ниският ръст се свърза и с нарушено когнитивно развитие и намалена образователна ефективност и производителност на работа по-късно в живота. По същия начин високият ИТМ в детството и юношеството носи по-голям риск и по-ранна поява на хронични заболявания като диабет тип 2 и високо кръвно налягане, както води и до лошо психично здраве и образователни резултати.

Според учените резултатите от това голямо глобално проучване оспорват общоприетите възприятия за отрицателните аспекти на живота в градовете по отношение на храненето и здравето. Градовете продължават да осигуряват значителни ползи за здравето на децата и юношите и за щастие повечето селски региони ги догонват, благодарение на модерните санитарни условия и подобренията в хранителните навици и здравеопазването.

Въпреки че ръстът и ИТМ по света са се увеличили от 1990 г. досега, изследователите са установили, че степента на промяна между градските и селските райони варира значително в различните страни, където населението е със средни и ниски доходи. В държавите с високи доходи разликите между градовете и малките населени места остават стабилни.  

Най-големи крачки в изравняването на ръста на децата от градските и малките райони са направили нововъзникващи икономики като Чили, Тайван и Бразилия. Те са използвали ресурсите на икономическия растеж за финансиране на програми за хранене и здраве както чрез училищата, така и в общността. Това е имало ключово значение за затваряне на празнините между различните области и социални групи.

Любопитно е, че противно на широко разпространеното предположение, че урбанизацията е основният двигател на епидемията от затлъстяване, проучването е установило, че децата от много западни страни с високи доходи са имали незначителни разлики във височината и ИТМ с течение на времето.

За участниците в глобалното проучване не е толкова важно дали децата живеят в града или на село. По-важно е в какви условия живеят хората с ниски доходи и дали правителствата на страните се справят с нарастващите неравенства с инициативи като допълнително подпомагане и програми за безплатно хранене в училище.

Публикацията в Nature e голямо признание и престиж за международния екип на проекта, тъй като списанието издава само най-добрите рецензирани изследвания в науката и технологиите, подчертавайки тяхната оригиналност, интердисциплинарен интерес и изненадващи заключения, а също коментари и експертни мнения по важни, актуални и значими научни новини, които позволяват на читателите да споделят най-новите открития в науката, смятат експерти. Очаква се откритията на проучването да породят дискусии сред глобалната научна общност, в посока държавите да развиват политики за здравословен и продуктивен живот на децата и юношите.

Главен автор на изследването „Намаляващо предимство от живот в града за  здравето на децата и юношите” е проф. Маджид Езати от Училището по обществено здраве на Imperial College London.

Пълното изследване може да прочетете тук.        

Линк към публикацията: https://www.nature.com/articles/s41586-023-05772-8

 1. 45
 2. 46
 3. 47
 4. 48
 5. 49
 6. 51
 7. 52
 8. 53
 9. 54
 10. 55