Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Новини и предстоящи събития

  • 02.11.2021

  IN MEMORIAM

  На 31.10.2021 г. на 65-годишна възраст ни напусна многоуважаваният и обичан преподавател, лекар и приятел проф. д-р Стефан Иванов.

  Проф. Иванов е роден на 27.01.1956 г. в гр. София. Завършва медицина във ВМИ-Варна през 1982 г., а през следващата година започва работа като асистент към Катедрата по АГ. От 1987 г. работи в гинекологичната клиника на НОЦ като научен сътрудник ІІ степен по онкогинекология. През 1987 г. придобива специалност по акушерство и гинекология, а през 1994 г. – специалност по онкология. През 1998 г. е престепенуван в научен сътрудник І степен към Клиниката по онкогинекология при НОЦ-София. Придобива специалности по акушерство и гинекология и онкология.

  През 2001 г. защитава дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор” с научна специалност „Онкология” на тема „Ранна диагностика на рака и преканцерозите на ендометриума чрез комбинирано прилагане на прогестеронов тест и утеруссонография”. Защитава и дисертационен труд на тема „Прогностични фактори, преживяемост и съвременни тенденции при диагностицирани ендометриални карциноми, оперирани радикално със или без лимфна дисекция“.

  Има 132 публикации, 89 доклада, 32 постера и над 40 участия в научни конгреси и форуми у нас и чужбина. Проф. Иванов е съавтор на учебника „Диагностика, проследяване и лечение на болните със злокачествени новообразувания“ от 2003 г.

  Член е на Българското дружество по акушерство и гинекология, на Българското онкогинекологично дружество; Европейската асоциация за изследване на рака (EACR), на Европейското общество по гинекологична онкология (ESGO), на Европейската асоциация за изследване и лечение на рака (EORTC), на Мултинационалната асоциация по палиативни грижи (MASCC), на Международното гинекологично раково общество (IGCS).

  Напусна ни един добър човек, колега и професионалист, преживял достоен живот, обучавайки и раздавайки знанията си.

  Поклон пред светлата му памет!

  Поклонението ще се проведе на 4.11.2021 г. (четвъртък) от 12.00 часа в Катедрален храм „Света Неделя“ в град София, а погребението ще се състои в гробищен парк „Бояна“ в 14:00 ч.

   

  • 29.10.2021

  35 години от създаването си отбеляза в необичайна обстановка УМБАЛ „Света Марина“ – Варна

  Виж видеото тук

  Галерия тук

  В необичайна обстановка днес, 29 октомври 2021 г., медиците посрещнаха 35-годишнината от създаването на най-голямата и високотехнологична болница в Източна България – УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. На тържествен медицински съвет, при спазване на всички противоепидемични мерки, изпълнителният директор проф. д-р Силва Андонова поздрави всички лекари и сестри с празника, благодари на хората, които са ръководили болницата и с усилена работа и желание за развитие са постигнали най-високите европейски изисквания за качество. Тя се обърна към лекарите, сестрите и служителите с думите: „Днес празнуваме 35 години от откриването на университетската болница. Всичко е започнало с ентусиазъм! Съградено е лечебно заведение за пациентите, което, въпреки трудностите и благодарение на приемствеността между различните ръководства, е израснало до високотехнологична болница. Днес ние имаме привилегията да работим и да обучаваме студенти в тази болница“. На медицинския съвет присъстваха също главните лекари и изпълнителни директори на болницата в годините от 1986 до днес: доц. д-р Христо Ганчев, проф. д-р Красимира Кисьова, проф. д-р Красимир Иванов, проф. д-р Жанета Георгиева и проф. д-р Валентин Игнатов, както и главната сестра в периода 1986–2013 г. Ангелина Славова, които за минути се върнаха в 35-годишната история на болницата с филма на университетската телевизия MuVi.tv.

  В обръщението си проф. Андонова каза още: „От две години работим в една извънредна ситуация. Въпреки страха от неизвестното в началото, въпреки напрежението на ежедневието, въпреки вече натрупаната умора, благодарение на безрезервната отдаденост към пациентите, на високия професионализъм на всички служители на болницата, ние продължаваме и успяваме да изпълняваме своите задължения да предоставяме качествено лечение на пациентите“. На територията на лечебното заведение са разкрити 411 болнични легла за лечение на пациенти с Covid-19, от които 44 интензивни. Общо 17 от клиниките и отделенията са преструктурирани в звена за лечение на пациенти с коронавирусната инфекция. Повече от 557 служители – медицински и немедицински персонал, обслужват хоспитализираните пациенти с Covid-19. Останалите служители на структурите за диагностика и лечение осигуряват необходимата навременна, качествена и пълна по обем болнична медицинска помощ на пациентите с всякакви други заболявания в спешно състояние от цяла Североизточна България.

   

   

   

   

   

   

  В южния парк на болницата бяха засадени 35 дървета от досегашните ръководители на лечебното заведение, от членовете на консултативния съвет и от дългогодишни служители на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна.

  По повод годишнината на първия етаж на болницата бе инсталирана изложба с фотографии, която проследява цялостното развитието на лечебното заведение от неговото създаването до днес .

  • 29.10.2021

  Честит празник!

  • 28.10.2021

  Започва записването за курсовете по авиационна и морска медицина

  Медицински университет – Варна е единственият в България, който провежда свободноизбираеми курсове по авиационна и морска медицина в Катедрата по медицина на бедствените ситуации и морска медицина. 

  Записването за курса за учебната 2021/2022 година започва от тази седмица и е предназначено за студенти по медицина от IV-ти курс. Занятията ще стартират от месец ноември под ръководството на дългогодишния морски инструктор и преподавател доц. д-р Димитър Ставрев.

  чети още