С безплатни профилактични прегледи за откриване на нарушения на слуха и на вестибуларния апарат МУ-Варна ще отбележи Световния ден на слуха
13.02.2023

С безплатни профилактични прегледи за откриване на нарушения на слуха и на вестибуларния апарат МУ-Варна ще отбележи Световния ден на слуха

За трета поредна година МУ-Варна се включва в отбелязването на Световния ден на слуха с безплатни медицински прегледи за откриване на нарушения на слуха и проблеми с вестибуларния апарат. Прегледите ще се извършват от 13 февруари до 2 март, включително, с модерната апаратура на Аудио-вестибуларната лаборатория в Университетския медико-дентален център на МУ-Варна. Необходимо е предварително записване на телефони 0882 413 456 или 052 677 299.

 

Прегледите ще се осъществяват от екип квалифицирани лекари, сред които е и един от водещите специалисти по оториноларингология проф. д-р Марио Милков. Той подчерта, че проблемите с ушите и слуха са сред най-често срещаните и целта на подобни инициативи е да се насочи вниманието на обществеността към грижата за слуха при всички възрасти – универсален скрининг при новородени, превенция на слуха при подрастващи и подобряване на качеството на живот при възрастни хора с намален слух. Според специалистите профилактичните прегледи са необходими за навременното откриване на предпоставки, които могат да доведат до трайно увреждане на слуха или внезапната му загуба.

Аудио-вестибуларната лаборатория към Университетския медико-дентален център на МУ-Варна разполага с последно поколение апартаура за изследване на слуха и вестибуларния апарат и тук се прилагат най-съвременните методики за единен аудио-вестибуларен преглед, утвърдени от водещи световни организации, занимаващи се с проблемите на слуха. Много от пациентите имат неврит на слуховия нерв, придружен с нестабилност, световъртеж и замаяност, каза проф. Милков и допълни, че тук целогодишно се извършват прегледи и диагностика  с различните модули на изследване на слуха - от тъпънчевата мембрана до мозъчната кора.

 

От 2007 година досега Световната здравна организация /СЗО/ отбелязва Световния ден на слуха на 3 март с инициативи, които да насочат вниманието на обществеността към проблемите на слуха. През 2023 година те са под мотото „С грижа за слуха за всички! Нека го направим реалност“. Целта на СЗО през тази година е да се подчертае значението на интегрирането на грижите за ушите и слуха в рамките на първичната медицинска помощ, като основен компонент на универсалното здравеопазване. Досега МУ-Варна два пъти е отличаван със специална грамота на СЗО за инициативи, свързани със Световния ден на слуха.

Информационна среща за краткосрочни специализации и мобилности по проект №BG05M2ОP001-2.016-0025
10.02.2023

Информационна среща за краткосрочни специализации и мобилности по проект №BG05M2ОP001-2.016-0025

На 15.02.2023 г. от 16 ч. в I аудитория на Медицински университет - Варна екипът на проект №BG05M2ОP001-2.016-0025 „Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването“ организира информационна среща за представяне на възможностите за мобилности (3 месеца) и краткосрочни специализации (2 седмици) по проекта. Инициативата е насочена към преподаватели, млади учени, постдокторанти и изследователи от Медицински университет - Варна, които обучават студенти/ извършват дейност в професионални направления 7.1. Медицина и/или 7.5. Здравни грижи.

По време на срещата ще бъдат представени асоциираните партньори по проекта, в които е възможно да се осъществи специализация/мобилност, условията за участие и изискванията към кандидатите. Броят на предвидените мобилности е ограничен, като срока за провеждане е до 12.2023 г.  

Ще Ви очакваме!

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------

Проект № BG05M2OP001-2.016-0025 ,,Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването” е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

9 февруари – Световния ден на лекарите по дентална медицина
08.02.2023

9 февруари – Световния ден на лекарите по дентална медицина

Уважаеми колеги,

За мен е удоволствие да Ви честитя Международния ден на лекарите по дентална медицина – 9 февруари!

Всяка година на този ден майсторите на лъчезарна усмивка и здрави зъби по целия свят празнуват своя професионален празник. Повече от всякога днес обществото цени вашия професионализъм, морал и милосърдие. Поздравявам Ви за усилията, с които отстоявате принципите на тази благородна професия, водейки ежедневни битки за победата на здравето над болестта.

Денталната медицина е един от най-старите клонове на науката за човешкото здраве. Високохуманната Ви професия гради основите си на много учение, упорита работа и себеотдаване, затова заслужава признание от цялото ни общество.

Ернст фон Бергман е казал: „Истински лекар е само този, у когото гласът на милосърдието говори най-силно от всички други чувства". Скъпи колеги, пожелавам ви все така да изпълнявате своята благородна мисия – да отдавате сили и енергия за здравето на хората!

На днешния празничен ден приемете пожеланията ми за много здраве, щастие, лични и професионални успехи, и още много вдъхновение да практикувате вашата хуманна и авторитетна професия!

Честит Международен ден на лекарите по дентална медицина!

 

Проф. д-р Валентин Игнатов, д.м.

Ректор на Медицински университет

                                                                „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна

 

 

 
 
Международният проект за популяризиране на чуждоезиковото обучение HELP2, в който участва и екип на МУ-Варна, спечели наградата Европейски езиков знак за 2022 г.
07.02.2023

Международният проект за популяризиране на чуждоезиковото обучение HELP2, в който участва и екип на МУ-Варна, спечели наградата Европейски езиков знак за 2022 г.

Международният проект HELP 2 - безплатна онлайн и офлайн програма за обучение и ефективна комуникация на английски и немски език в здравните заведения, беше удостоен с престижната награда „Европейски езиков знак за 2022 г.“. Отличието бе присъдено от  Министерството на образованието на Република Чехия и чешката агенция за международно образование и изследвания (Erasmus+). Проектът, в който участваха екипи на 8 европейски университета, сред които и Медицински университет – Варна, получи най-висока оценка за качеството на изработените езикови ресурси. Призът е за иновативния подход в езиковото преподаване и е потвърждение за висококачественото съдържание на платформата.

 

Екипът на МУ-Варна, участвал в проекта, включва експертни лица от Интернационалния център за електронно и дистанционно обучение (ИЦЕДО), доц. Илина Дойкова и проф. Иван Мерджанов от Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт. Основният принос на екипа от МУ-Варна се състои в изграждането на изцяло нова платформа за обучение на основата на Moodle, разработване на модули на английски (доц. Илина Дойкова) и немски език (проф. Иван Мерджанов), адаптиране и стилизиране на учебното съдържание в платформа HELP 2, създаване на 2D анимации за обучителни цели, създаване и управление на видео канала на проекта, създаване на мобилно приложение за Android-базирани устройства (от ИЦЕДО).

Проектът HELP2 предлага модулно обучение по специализиран английски и немски език за развиване на езиковите компетенции в сферата на здравеопазването. Платформата дава възможност на младите хора да подобрят комуникативните си умения – чуждоезикови и междукултурни и е иновативен инструмент, който използва максимално възможностите на цифровите технологии, мултимедията и интерактивното съдържание.

 

  1. 54
  2. 55
  3. 56
  4. 57
  5. 58
  6. 60
  7. 61
  8. 62
  9. 63
  10. 64