Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Новини и предстоящи събития

  • 06.12.2022

  Студенти от УС „Медицински лаборант“ от МК – Варна отбелязаха Световния ден за борба срещу СПИН

  Студенти от УС „Медицински лаборант“ от Медицински колеж – Варна отбелязаха Световния ден за борба срещу СПИН със сесия, посветена на ХИВ-инфекцията. Събитието се проведе на 1 декември и е част от календара на честванията по повод 80 годишнината на колежа. „Идеята  бе да се акцентира върху начините на предаване на инфекцията, възможностите за предпазване и уязвимите групи, каза доц. д-р Цветелина Костадинова. Присъстваха представители на Асоциацията на медиците в България, г-жа Бисерка Алексиева от дирекция "Превенции" на Община Варна, както и студенти от специалност „Медицински лаборант“.

  чети още
  • 05.12.2022

  Кандидатствайте до 9 януари за студентска мобилност по Програма „Еразъм+”

  До 9 януари 2023 г., всички желаещи да участват в студентска мобилност по Програма „Еразъм+“ през следващата 2023/2024 академична година, могат да подадат своите документи за кандидатстване.

  За мобилност могат да кандидатстват студенти от следните специалности:

  • „Медицина“ - 2-ри, 3-ти и 5-ти курс, за провеждане на летни практики и държавен стаж;
  • „Фармация“ - 2-ри и 3-ти курс, за провеждане на практическо обучение по свободно избираема дисциплина /СИД/;
  •  „Дентална медицина“ - 2-ри и 3-ти курс, за провеждане на летни практики;
  •  „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ - 3-ти курс, за мобилност по време на преддипломен стаж;
  •  „Рехабилитатор“, „Зъботехник“, „Мед. лаборант“ и „Рентгенов лаборант“ – 2-ри курс, за мобилност по време на преддипломен стаж;
  • Докторанти

  Вижте  държавите, университетите и свободните места, за които можете да кандидатствате.

  чети още
  • 05.12.2022

  Онлайн обучение за Управление на авторови профили в Web of Science Core Collection

  На 7 декември от 11 до 12 часа в платформата Zoom ще се проведе онлайн обучение на тема „Управление на авторови профили в Web of Science Core Collection“. В образователната сесия могат да се включат учени, докторанти и студенти от Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна. Платформата e независима от издателите глобална база за цитати и предоставя възможности за бърз достъп, оценка и откриване на данни за публикации. Позволява проследяване на идеи в различни научни дисциплини, със съдържание от почти 1.9 милиарда цитирани препратки от повече от 171 милиона записа. Обучението е организирано от представителството на Clarivate Analytics за България. Презентацията от обучението и допълнителна информация ще бъдат качени на сайта на библиотеката.

  чети още
  • 30.11.2022

  Кандидатствайте за студентска тримесечна мобилност по проект №BG05M2OP001-2.016-0025

   

  ОБЯВЛЕНИЕ

  № 110-2085 / 28.11.2022

   

  Ръководството на МУ-Варна и Екипът за управление на Проект №BG05M2OP001-2.016-0025 „Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването“ („Проекта“), финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

  чети още