Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Новини и предстоящи събития

  • 19.10.2021

  Медицинските университети във Варна, София, Пловдив и Плевен се обединиха в общо сдружение

  Сдружение на медицинските университети в Република България бе учредено от ректорите на медицинските университети във Варна, София, Пловдив и Плевен на 06.10.2021 г. Основният мотив за създаването му е осигуряване и поддържане на високо качество на висшето медицинско образование и развитие на медицинската наука в страната. Сред основните цели на сдружението са защита на общите интереси на медицинските висши училища пред държавните и местните органи, участие в процесите на формиране на държавните политики в областта на медицинското образование и свързаните с него дейности в здравеопазването и утвърждаване престижа на висшето ни медицинско образование в чужбина. Сдружението ще служи като гарант за осигуряване на качеството на висшето медицинско образование в България.

  Чрез сдружението ректорите на 4-те престижни български медицински университета ще изразяват мнения и становища относно общите интереси на медицинското образование в страната, ще разработват стратегически документи, планове и концепции, ще вземат участие в работни групи и консултативни съвети към органи на държавното управление във връзка с разработването на законите и подзаконовите нормативни актове, регулиращи обучението по медицина, дентална медицина, фармация и обществено здраве и свързаните с тях дейности в сферата на здравеопазването.

  Предстои провеждане на срещи, кръгли маси и семинари, по обсъждане на теми, свързани с целите на сдружението, организиране работни групи, експертни съвети и други помощни органи, които да формират и предложат решения на конкретни проблеми, свързани с висшето медицинско образование. Сдружението предвижда и издаване на периодични бюлетини и други материали, с които да се запознава обществеността с  взетите решения, изработените становища и стратегически документи.

  Сдружението ще обедини усилията на медицинските университети в посока повишаване на качеството на висшето медицинско образование и здравеопазване в Република България.

   

   

  • 18.10.2021

  Нарастването на заболеваемостта от Ковид-19 наложи тотална реорганизация на дейността в УМБАЛ ,,Света Марина” във Варна

  Нарастването на заболеваемостта от Ковид-19 наложи тотална реорганизация на дейността на най-голямото лечебно заведение в Източна България - УМБАЛ ,,Света Марина”, гр. Варна.

  В изцяло ковид структури се обособиха двете инфекциозни клиники, клиниките по вътрешни болести, ендокринология, кардиология, пулмология, гръдна хирургия, съдова хирургия, ушно-носно-гърлени болести, лицево-челюстна хирургия, част от втора клиника по педиатрия, както и част от втора психиатрична клиника. Разкрити са общо 287 легла за пациенти с Ковид-19, 44 от които реанимационни легла. Това наложи преустановяване на плановия прием и плановата оперативна дейност, с изключение на дейностите свързани с трансплантация на органи, тъкани и клетки, диагностика и лечение на пациенти с онкологични и онкохематологични заболявания, дейности по рехабилитация и психиатрична помощ. Забранени са посещенията на външни лица/ свижданията с изключение на свижданията при пациенти в терминален стадий.

  В момента в болницата с Ковид-19 са хоспитализирани 228 болни, от които интубирани на апаратна вентилация са 21, а 12 на неинвазивна вентилация. В тежко и средно тежко състояние са 62 болни.

  Всичко това води до свръхнатоварване на персонала, увеличаване на разходите за лечение, което наред с високите цени на електроенергията, природния газ и др. налага спешно БЛС и НЗОК да стартират предоговаряне на цените на клиничните пътеки, а докато върви преговорния процес Надзорния Съвет на НЗОК да разпредели и разплати на лечебните заведения ,,ИКОНОМИИТЕ”, които на практика представляват невъзстановен разход за реално извършена дейност вследствие на неправилно изчислени и нереално ниски цени на клиничните пътеки.

  УМБАЛ ,,Света Марина”, гр. Варна разполага с всичко необходимо за лечение на пациентите и осъществява в пълен обем спешен прием на всички нуждаещи се.

  Лекарите апелират за стриктно спазване на противоепидемичните мерки.

  Пресцентър на УМБАЛ ,,Света Марина”, гр. Варна

   

  • 18.10.2021

  19 октомври- Ден на българския лекар!

  Уважаеми колеги,

  Приемете моите най-искрени пожелания по случай 19 октомври – Денят на българския лекар! Днес обществото отдава заслужено уважение към лекарския труд и благодарности и признателност за неуморната работа, безсънните нощи и грижите за пациентите.

  Всеки човек носи в сърцето си вяра и надежда към хората в бяла престилка – към всички вас, които всеотдайно и неуморно, с грижа и отговорност, се борите ежедневно за живота и здравето на хората!

  Пожелавам ви сили и вяра, за да продължите да утвърждавате значимостта на лекарската професия!

  Нека Св. Иван Рилски Чудотворец, покровител на българските лекари, бди над вас и вашите семействата и ви донесе много здраве, професионални успехи и благоденствие!

  Честит празник, уважаеми колеги!

   

                                                                                                                                                 Проф. д-р Валентин Игнатов, д.м.

  Ректор на Медицински университет

  „Проф д-р Параскев Стоянов“- Варна

   

   

  • 17.10.2021

  Дипломира се единадесетият випуск лекари по дентална медицина на МУ-Варна

  106 абсолвенти на Факултета по дентална медицина на МУ-Варна получиха своите дипломи от декана проф. д-р Стефан Пеев на тържествена церемония.

  Събитието се проведе на 16 октомври при стриктно спазване на всички противоепидемиологични мерки, а студентите бяха разпределени в две зали.

  35 са от дипломиралите се лекари по дентална медицина в 11-тия випуск на факултета.

  чети още