Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Новини и предстоящи събития

  • 08.02.2021

  Честит празник на стоматолога !

  Уважаеми колеги,

  Приемете моите и на академичното ръководство на Медицински университет – Варна поздрави по повод 9 февруари - международен празник на стоматолога! Денталната медицина е не само една от най-старите области на медицината, но и изкуство, в основте на което стоят дълги години учение, себеотдаване и усърден труд.  

  Великият Парацелз казва: „Силата на лекаря е в неговото сърце.“ Въпреки трудните времена, в които живеем, всеки от нас съумява да се позове на онова, в което се е заклел, и да докаже, че умението да се лекува е изкуство, а не занаят.

  Поздравявам Ви за усилията и професионализма, с които всекидневно се борите за триумф на здравето над болестта. Пожелавам ви здраве, лично щастие, професионални успехи и удовлетвореност!

   

   

                                                                                                                                                       Проф. д-р Валентин Игнатов, д.м.

  Ректор на Медицински университет

  „Проф. д-р Параскев Стоянов“- Варна

  • 05.02.2021

  Благодарствено писмо към МУ-Варна от ръководството на МБАЛ-Сливен

  Ръководството на МБАЛ-Сливен към ВМА-София изпрати благодарствено писмо до Ректора проф. д-р Валентин Игнатов за доброволческата дейност на студентите от МУ-Варна.

  Началникът на МБАЛ-Сливен изказа благодарност за отзивчивостта и отговорността в трудната борба с преодоляването на кризата от COVID-19 към Василиан Банков, студент III курс, специалност „Медицина“, Светослав Банков и Павел Павлов, стажант-лекари от МУ-Варна, които се отзоваха като доброволци в Инфекциозното отделение на болницата.

  „Засвидетелствам искреното си уважение към Вас и Вашата общественополезна и хуманна дейност в полза на обществото ни, като възпитавате с такива ценности и добродетели Вашите възпитаници“, казва още в благодарственото писмо полковник д-р Илиян Комитов, началник на МБАЛ-Сливен към ВМА-София.

   

  • 04.02.2021

  МУ-Варна стартира изпълнението на проект № BG14MFOP001-6.004-0006-C01 „Изследване на приоритетни химични замърсители и биотоксини за оценка на състоянието на морската среда“

  МУ-Варна стартира изпълнението на проект № BG14MFOP001-6.004-0006-C01 „Изследване на приоритетни химични замърсители и биотоксини за оценка на състоянието на морската среда“

   

  Стартира изпълнението на проект № BG14MFOP001-6.004-0006-C01 „Изследване на приоритетни химични замърсители и биотоксини за оценка на състоянието на морската среда“ с бенефициент Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна. Проектът е  финансиран по Програма за морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство. Общата стойност на проекта е 245 400 лв., от които 184 050 лв. се осигуряват от Европейски съюз и 61 350 лв. от национално съфинансиране от Държавния бюджет на Република България. Продължителността на проекта е две години и е с период на изпълнение  от 25.01.2021 г. до 25.01.2023 г.

  чети още
  • 03.02.2021

  Модерна аудио-вестибуларна лаборатория е оборудвана в Университетския медико-дентален център в МУ-Варна

  Видео: https://www.youtube.com/watch?v=9Kq_8H1oeJ4&feature=emb_logo

  С пълен модул последно поколение електрофизиологични апарати е оборудвана новата Аудио-вестибуларна лаборатория към Университетския медико-дентален център в МУ-Варна. Специалистите в лабораторията извършват прецизен пълен слухов анализ, диагностика и рехабилитация на пациенти при повече от 60 състояния, между които неизяснен шум в ушите, замаяност, световъртеж, загуба на равновесие, намален слух, главоболие, нестабилност в походката. Новата апаратура, която е на стойност над 294 000лв. и е закупена от МУ-Варна, е оборудвана и с последно поколение аудио-вестибуларен стол, разполага със собствена софтуерна мрежа и с допълнителен модул за съхраняване на информацията с научна цел. Апаратурата е в съответствие с най-новите световни стандарти за провеждане на универсален слухов скрининг при новородени - един от приоритетите на световната здравна организация.

  чети още