20.10.2022

Изявени лекари от УМБАЛ „Света Марина“ - Варна получиха награди по повод 19 октомври - Ден на българския лекар

На 19 октомври - Денят на българския лекар, Български лекарски съюз връчи ежегодните си отличия на тържествена церемония.

В категория „Дългогодишна дейност в областта на медицината и активен принос в развитието на специалност“ приз получи проф. д-р Димитричка Близнакова, д.м., която е утвърден специалист в сферата на детското здравеопазване и еталон за професионализъм и етика сред лекарската гилдия. С дългогодишния си опит допринася за развитието на педиатрията и детската нефрология на национално и международно ниво.
 

В категория „Принос за развитие и прилагане на иновативна медицина и уникални техники“ е отличен доц. д-р Борислав Чаушев, д.м., който през последните 10 години има съществен принос за развитието на нуклеарната медицина и метаболитна терапия в Североизточна България. Непрекъснатото му професионално усъвършенстване и засилен интерес в областта на онкологията водят до въвеждане на иновативни диагностични методи за пациентите на територията на Република България.

В категория Принос за развитие и утвърждаване авторитета на съсловната организациянаграда получи доц. д-р Илко Плачков, д.м., който е дългогодишен специалист по хирургия и член на Български лекарски съюз, активно участващ и до днес в развитието на дейността на съсловната организация. Като заместник-председател на Управителния съвет на Регионална колегия на Български лекарски съюз - Варна, непрекъснато инициира и подпомага активността на съсловната организация.

 

Регионална колегия на Български лекарски съюз - Варна отличи проф. д-р Вилиян Платиканов, д.м. с награда „Лекар на годината за 2022 г.“. Призът е поредното доказателство за изключителния му професионализъм. Казусът с донорството в Република България е многопластов. В редица случаи трансплантацията е единствената възможност за лечение и оцеляване. Благодарение на проф. Платиканов и висококвалифицирания мултидисциплинарен екип, който ръководи, УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - Варна е доказала своето място в българското здравеопазване.

Регионална колегия на Български лекарски съюз - Варна награди ас. д-р Дарина Иванова в категория „Ти си нашето бъдеще“, която от октомври 2021 г. е носител на Европейска диплома по „Педиатрична радиология“ - първа за страната. Това откроява значимостта на придобитата квалификация и дава надежда за бъдещето на този раздел на образната диагностика в страната.

 

Ръководството на лечебното заведение честити на отличените лекари и им благодари за всеотдайността и професионализма, с които утвърждават авторитета и водещата позиция на УМБАЛ „Света Марина“ - Варна.

УМБАЛ „Света Марина“ - Варна приключи деветмесечието с отлични резултати
19.10.2022

УМБАЛ „Света Марина“ - Варна приключи деветмесечието с отлични резултати

Варненската университетска многопрофилна болница за активно лечение “Света Марина” продължава да постига отлични резултати при осъществяването на своята дейност.

В УМБАЛ „Света Марина“ – Варна функционира най-модерна апаратура, успешно се прилагат уникални методи за диагностика, терапевтично, консервативно и оперативно лечение. От началото на 2022г. до 30.09.2022г. през лечебното заведение са преминали общо 37 145 пациенти, в спешните кабинети са прегледани 28 587 лица, потърсили медицинска помощ. За същия период са проведени 36 костномозъчни трансплантации, от които 25 автоложни и 11 алогенни, с което общият брой на извършените костномозъчни трансплантации от разкриването на центъра през 2015г. става 229. Няма друго лечебно заведение в страната, в което да се извършва лечение чрез костномозъчна трансплантация на стволови клетки и на възрастни, и на деца. Болни от цялата страна търсят диагностика и лечение в университетска болница „Света Марина“, като за периода 01.01. 2022г. - 30.09.2022г. лекуваните пациенти от други населени места извън Варна са близо 11 000.

  УМБАЛ „Света Марина“-Варна е най-високо технологичната болница в страната и единствената, в която се осигурява пълно, комплексно лечение на онкологично болни пациенти. Разполага с два ядрено магнитни резонанса, три ангиографа, два супермодерни скенера, най-модерните ПЕТ-скенер и СПЕКТ-скенер, три линейни ускорителя, ехографи, ендоскопи, робот за разтваряне на цитостатици, роботизирана хирургия, модерна болнична информационна система, център за транслационна медицина, клетъчна терапия и др.

Университетската болница е център за иновации в областта на медицинските технологии, методите за борба със социално-значимите заболявания, здравния мениджмънт, университетското образование и наука и оказва методично ръководство на лечебните заведения в региона и страната.

Основана с капитал 19 491 000лв., днес регистрираният капитал на УМБАЛ „Света Марина“ - Варна е 50 177 260лв. Лечебното заведение постоянно подобрява финансовите си показатели. Към настоящия момент болницата няма просрочени задължения към доставчици, нито непокрити загуби от минали години. Коефициентът на абсолютна ликвидност към 30.09.2022г. е 2,04, или наличните парични средства са напълно достатъчни да покрият всички задължения, което е критерий за изключително успешния мениджмънт в условията на криза.

УМБАЛ „Света Марина“ разполага със стабилен кадрови ресурс. Основната база за обучение на МУ - Варна е работодател на 1 952 служители - дългогодишни опитни професионалисти и новопостъпващи млади специалисти, от които 31 професори, 59 доценти, 54 главни асистенти, 182 асистенти, 178 лекари, 678 специалисти по здравни грижи, 376 санитари и 394 друг персонал, като непрекъснато се инвестира в кариерното им развитие.

Най-големият капитал на УМБАЛ “Света Марина” са именно хората, които работят в нея. Затова през 2022г. ръководството на лечебното заведение увеличи заплатите на всички служители, като средните брутни трудови възнаграждения за деветмесечието на 2022г. възлизат на 12 214,24 лв. за началник на клиника , 4 325,00 лв. за лекар , 2 479,27 лв. за специалист по здравни грижи и 1 479,22 лв. за друг персонал, или средното брутно трудово възнаграждение в университетската болница за периода 01.01.2022г. - 30.09.2022г. възлиза на 2 606,08лв.

Стратегическо предимство за развитието на УМБАЛ “Света Марина” е уникалната за страната колаборация с Медицински университет - Варна, на когото са предоставени правата на принципала по управлението на лечебното заведение. Голяма част от служителите в болницата са и университетски преподаватели. Наред с лечебно-диагностичната дейност в университетската болница се извършва и огромна по обем научно-изследователска дейност и не случайно Медицински университет - Варна за пореден път е на първо място сред медицинските университети в България.

МУ - Варна и УМБАЛ “Света Марина” гарантират кариерното развитие на служителите си, както в своите структури, така и осигуряват квалифицирани кадри и за други лечебни заведения и населени места. Безспорен е приносът на МУ - Варна към българското здравеопазване с разкриването на филиалите за обучение на медицински сестри и акушерки в гр. Сливен, Шумен и Велико Търново.

 В Деня на българския лекар ръководството на университетската болница изказва своята огромна благодарност към всички служители за високия професионализъм, безкомпромисното качество на медицинските услуги, които оказват на пациентите и пожелава здраве, щастие и успехи на тях и техните семейства.

 

Доц. д-р Диана Петкова оглави за пореден път Българското дружество по белодробни болести
19.10.2022

Доц. д-р Диана Петкова оглави за пореден път Българското дружество по белодробни болести

Доц. д-р Диана Петкова от Клиниката по пневмология и фтизиатрия към УМБАЛ “Св. Марина” – Варна и преподавател в МУ - Варна за пореден път бе избрана за председател на Управителния съвет на Българското дружество по белодробни болести. Това се случи по време на осмия конгрес на Българското дружество по белодробни болести, който се проведе от 13 до 16 октомври 2022 г. в хотел “Интернационал” в КК „Златни пясъци“ край Варна. чети още
Академична лекция за 3D принтиране и пациент-центричност ще се проведе на 28 октомври в МК - Варна
19.10.2022

Академична лекция за 3D принтиране и пациент-центричност ще се проведе на 28 октомври в МК - Варна

Академична лекция, организирана от  Учебен сектор „Помощник - фармацевт“ ще се проведе на 28.10.2022 г. от 10:30 часа в зала 112 на Медицински колеж. Темата е „3D принтиране и пациент-центричност?! Как да проправим пътя към по-добро здравеопазване?“. Лектор ще бъде проф. Милен Димитров, д.ф. - заместник декан по учебната работа във Фармацевтичния факултет на Медицински Университет – София.  Всички преподаватели и студенти, за които темата на лекцията представлява интерес, могат да я проследят. чети още
  1. 62
  2. 63
  3. 64
  4. 65
  5. 66
  6. 68
  7. 69
  8. 70
  9. 71
  10. 72