Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Новини и предстоящи събития

  • 18.08.2021

  МУ-Варна организира Маратон „60 км. заедно“

  Като част от празничната програма, посветена на честването на 60 годишния юбилей на Медицински университет – Варна, на 03 октомври 2021 г. ще се проведе маратон „60 км. заедно“. Старт на събитието ще бъде даден в 9:30 ч. пред Морско Казино Варна. Трасето на маршрута продължава до ресторант „Хоризонт“ в Морската градина и обратно.
  Участниците в маратон „60 км. заедно“ ще бъдат групирани в отбори по 10 човека, всеки от които ще бяга по 6 км. Събитието е отворено и за индивидуални състезатели.

  чети още
  • 09.08.2021

  МУ-Варна стартира изпълнението на проект № BG05M20P001-2.016-0025 ,,Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването”

  Стартира изпълнението на проект № BG05M20P001-2.016-0025 ,,Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването” с бенефициент Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна. Проектът е  финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", BG05M20P001-2.016 „Модернизация на висшите училища“, приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“, с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Общата стойност на проекта е 1 999 588,05 лв. от които 1 699 649,84 лв. се осигуряват от Европейския социален фонд и 299 938,21 лв. от национално финансиране. Продължителността на проекта е 30 месеца с период на изпълнение от 21.07.2021 г. до 31.12.2023 г.
  Проектът ще се реализира в партньорство с Варненски свободен университет
  „Черноризец Храбър“ и асоциирани партньори Université de Tours - Франция;
  Ruhr Universität Bochum - Германия; Болница "Health Center Odenwaldkreis GmbH” - Германия; Изследователска болница "Casa Sollievo della Sofferenza" – Италия и University of Turin – Италия.

  чети още
  • 05.08.2021

  Донорска ситуация бе успешно реализирана в УМБАЛ „Света Марина“- Варна

  На 04. 08. 2021 г. екип от лекари от УМБАЛ „Света Марина“- Варна реализира успешно донорска ситуация. Семейството на 37-годишна жена, изпаднала в мозъчна смърт, вследствие на мозъчен кръвоизлив взе тежко, но благородно решение да дари нов живот на нуждаещи се пациенти в Румъния, съобщиха от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. Експлантирани бяха два бъбрека.
  Това е първото съвместно мероприятие за обмен на органи между двете държави, след като бе подписан протокол за сътрудничество в областта на донорството и трансплантацията между Национална агенция за трансплантация на Румъния и Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ на Република България.
  Лекарите от УМБАЛ „Света Марина"- Варна изказват своите съболезнования на близките на починалата за загубата им, както и дълбокото си уважение и благодарност към тях за взетото хуманно и морално решение за дарение в този тежък момент.

   

  • 03.08.2021

  Екип от МУ-Варна участва в работен семинар на тема „Политики на Европейския съюз в областта на научните изследвания и иновациите: „Хоризонт Европа“ и ролята на европейските съвместни предприятия"

  На 02.08.2021 г. в Икономически университет–Варна се проведе работен семинар на тема „Политики на Европейския съюз в областта на научните изследвания и иновациите: „Хоризонт Европа“ и ролята на европейските съвместни предприятия“. Официални гости на събитието бяха  високопоставени представители на компанията Huawei, както и доц. д-р Евгени Евгениев - първи секретар, сектор „Наука“, Постоянно представителство на Република България към ЕС, гр. Брюксел, Белгия.

  чети още