Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Новини и предстоящи събития

  • 29.01.2020

  Клиника по лъчелечение към УМБАЛ „Св. Марина“-Варна-единственият център в България, който прилага всички методи за лечение на белодробен карцином

  Клиниката по лъчелечение към УМБАЛ „Св. Марина“-Варна е единственият център в България, в който се прилагат всички съвременни техники на облъчване при карцином на белия дроб - от най – ранния стадий до последния метастатичен стадий, самостоятелно и в комбинация с другите онклогични методи. Благодарение на високотехнологичното оборудване, с което тя разполага и прилагайки световните стандарти за лечение, се затваря цикълът на комплексно онкологично лечение на белодробния карцином.

  чети още
  • 23.01.2020

  2020 година е обявена за международна година на медицинската сестра и акушерката от СЗО

  По време на 72-та си сесия Световната здравна организация (СЗО) обяви 2020г. да бъде Международна година на медицинската сестра и акушерката. Според СЗО сестрите и акушерките са ключови при постигането на целта за всеобщ достъп до здравни услуги, тъй като изпълняват значима роля при промоция на здраве, превенция на болести и осигуряване на грижи.

  Във връзка с това Ръководителят на катедра „Здравни грижи“ в Медицински университет – Варна проф. Силвия Борисова се обърна към студентите и съсловието на медицинските сестри и акушерките.

  чети още
  • 22.01.2020

  УМБАЛ „Св. Марина“-Варна отчита отлични резултати, увеличават заплатите

  Отлични резултати е постигнала през 2019г. най-голямата болница в източна България – УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. 56 467 пациента са получили висококвалифицирана медицинска помощ през 12-те месеца в клиниките на болницата. Многобройни са спасените човешки животи. Болницата приключи 2019 година с положителен финансов резултат и без просрочени задължения към 31.12.2019.

  чети още
  • 14.01.2020

  Лекари от УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна извършиха първата имплантация на изкуствен сфинктер на пикочния мехур

  Първата имплантация на изкуствен сфинктер на пикочния мехур бе извършена в клиниката по урология в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. Операцията осъществиха ръководителят на клиниката доц. д-р Деян Анакиевски и гост урологът д-р Евгени Аларгов, водещ специалист по имплантивна и реконструктивна урология в Атина, Гърция.

  чети още