Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Новини и предстоящи събития

  • 31.10.2022

  Първокурсници от Факултета по фармация участваха в образователен проект в Музея по история на медицината

  Всяко усвояване на знания и умения в света на медицината започва от ретроспекция и запознаване с миналото, с базовите стъпки на първоучителите. Верни на тази максима, преподавателите във Факултета по фармация на Медицински университет – Варна провокираха първокурсниците с интересно посещение в Музея по история на медицината, съчетано с отговори на въпроси в дигиталната уеб базирана платформа за обучение.

  чети още
  • 31.10.2022

  Чл.-кор. проф. Христина Групчева бе избрана за член на Academia Ophthalmologica Internationalis

  Чл. – кор. проф. Христина Групчева, дмн бе избрана за член на Academia Ophthalmologica Internationalis (AOI). Академията е единствена по рода си в световен мащаб е основана на 7 март 1975 г. Нейният устав и правилник са приети чрез гласуване на четиридесет и петте члена на първата среща на организацията в Гент, Белгия на 10 април 1976 г. Активното членство е ограничено до 100 членове, на всеки от които е назначен стол с римска цифра от I до C. Назначеният на проф. д-р Групчева стол е с номер XCII (или арабски 92 номер).

  чети още
  • 28.10.2022

  Медицински университет-Варна поема управлението на УМБАЛ „Св. Марина“ за нов 5-годишен период

  Проф. д-р Валентин Игнатов, ректор на Медицински университет – Варна и д-р Асен Меджидиев - служебен министър на здравеопазването, подписаха договор за предоставяне правата на едноличния собственик на капитала по управлението на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Марина“ ЕАД на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна. Това се случи на тържествена церемония в Първа аудитория на университета, в присъствието на всички членове на Академичния съвет, ръководството на университетската болница и представители на здравното министерство.

  чети още
  • 26.10.2022

  Екип на МУ-Варна – с грамота за участие в XX Национална конференция по природни науки в Шумен

  Преподаватели и студенти от Медицински университет – Варна получиха грамота за най-добро представяне на доклад на XX Национална конференция с международно участие по природни науки, организирана от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.

  Екипът в състав гл. ас. Йорданка Енева – преподавател по физика и биофизика, Бора Доган и Илияна Андонова – студенти във втори курс, специалност „Медицина“, представиха доклад на тема „Произход и развитие на идеята за екзоскелет“. 

  чети още