Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Новини и предстоящи събития

  • 22.03.2021

  992 пациенти са преминали през спешните центрове в УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна в периода 15-21 март

  В УМБАЛ „Света Марина“ към момента са разкрити 347 легла за пациенти  с доказан КОВИД или съмнителни такива, от които 45 за интензивно лечение  на пациенти с КОВИД. За периода 15-21 март през спешните центрове на инфекциозните клиники и спешните центрове в УМБАЛ „Света Марина“  са преминали 992 пациенти, от тях с потвърден и възможен и вероятен КОВИД – 437.

  Преминали пациенти през Covid структурите за периода са 429, от които през интензивни отделения – 40.  Излекувани през изминалата седмица са 141, а починали – 31. Успоредно с лечението на тези пациенти, болницата оказва спешна медицинска помощ на всички нуждаещи се със заболявания по профилите на останалите клинични структури.

  УМБАЛ „Света Марина“ – Варна е осигурена с всички видове дезинфектиращи препарати и предпазни средства. Разполага и с необходимите количества медикаменти и консумативи.

  Ръководството на болницата ежеседмично ще уведомява населението на Варна и областта за реалната ситуация в лечебното заведение.

   

                                      ПРЕСЦЕНТЪР НА   УМБАЛ „СВЕТА МАРИНА“ ЕАД-ВАРНА

  • 19.03.2021

  Няма промени в организацията на учебния процес в МУ-Варна

  ВАЖНО! На вниманието на преподавателите и студентите в Медицински университет – Варна

  Във връзка с новата заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-173/18.03.2021г. Ви информираме, че няма да има промени в досегашната организация на учебния процес в Медицински университет – Варна.  

  Заповедта на Ректора на МУ – Варна проф. д-р Валентин Игнатов, д.м. (№ Р-100-64/04.02.2021г.), която е в сила от началото на летния семестър, е в пълно съответствие с обявените в заповедта на Министъра на здравеопазването противоепидемични мерки.

   

  Ръководството на МУ-Варна пожелава здраве и успех!

  • 16.03.2021

  Общото събрание на МУ-Варна ще се състои в електронна среда

  На 25.03.2021 г. от 14:00 часа в електронна среда чрез системата BLACKBOARD на университета ще се проведе заседание на Общото събрание на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Ив. Стоянов“ – Варна, при следния дневен ред:

  1. Отчет на Ректора м. март 2020 – м. март 2021 г.
  2. Представяне на становищата на Контролния съвет за изпълнението на бюджета за 2020 г. и за проектобюджета за 2021 г.
  3. Отчет на Контролния съвет за дейността през 2020 г.
  4. Актуализация в Правилника за дейността на МУ-Варна.
  5. Актуализация в състава на Академичния съвет от квотата на студентите и докторантите.

   

  По електронна поща членовете на Общото събрание ще получат покана, инструкции за протичане на заседанието, както и списък с номера, под който фигурират в него. Членовете на ОС следва да потвърдят получаване на информацията и присъствие на виртуалното заседание до 23.03.2021 г. на ел. поща: [email protected]

   

  Общото събрание е висш ръководен орган на университета, в който участват хабилитирани преподаватели, представители на нехабилитираните преподаватели, на студентите и докторантите и на административния персонал. Общият брой на членовете на висшия ръководен орган на МУ-Варна е 140 души.

   

  • 16.03.2021

  925 пациенти са преминали през спешните центрове в УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна в периода 8-14 март

  В УМБАЛ „Света Марина“, със Заповед на Изпълнителния директор, към момента са разкрити 280 легла за пациенти  с доказан КОВИД или съмнителни такива, от които 37 за интензивно лечение  на пациенти с КОВИД. За периода 08-14 март през спешните центрове на инфекциозните клиники и спешните центрове в УМБАЛ „Света Марина“  са преминали 925 пациенти, от тях с потвърден и възможен и вероятен КОВИД – 340.

  Преминали пациенти през Covid структурите за периода са 324, от които през интензивни отделения – 33.  Излекувани през изминалата седмица са 107, а починали – 29. Успоредно с лечението на тези пациенти, болницата оказва спешна медицинска помощ на всички нуждаещи се със заболявания по профилите на останалите клинични структури.

  УМБАЛ „Света Марина“ – Варна е осигурена с всички видове дезинфектиращи препарати и предпазни средства. Разполага и с необходимите количества медикаменти и консумативи.

  Ръководството на болницата ежеседмично ще уведомява населението на Варна и областта за реалната ситуация в лечебното заведение.

   

                                      ПРЕСЦЕНТЪР НА   УМБАЛ „СВЕТА МАРИНА“ ЕАД-ВАРНА