Обучение за оценка на детското развитие се проведе в рамките на проекта NurtiLect на МУ-Варна
12.07.2023

Обучение за оценка на детското развитие се проведе в рамките на проекта NurtiLect на МУ-Варна

На 6 юли  в зала "Панорама 2" на РЗИ - Варна се състоя обучение на тема „Инструменти за оценка на детското развитие“, организирано в рамките на проекта NutriLect на МУ-Варна. В събитието участваха 40 професионалисти от сферата на здравеопазването. Лекари, логопеди, медицински сестри, психолози и студенти от различни специалности на Медицински университет - Варна се събраха, за да споделят знания и умения по време на обучението.

Основен леткор бе проф. Севджихан Еюбова, клиничен психолог. Тя представи множество инструменти за оценка на детското развитие и алгоритми за действие, осигурявайки основа за практическата работа на участниците.

Обучението бе разделено на три модула, всеки от които обхвана ключови аспекти от психодиагностиката. Участниците се запознаха с психодиагностичния инструмент DP-3 и разбраха как да го прилагат в контекста на работата си с децата и техните родители. След това проф. Еюбова представи специфичните оценъчни области на аутизма чрез използване на скалите за определяне на тежестта на аутизма при децата CARS-2 ST и CARS-2 HF.

Последният модул се съсредоточи върху адаптацията на инструменти за оценка на детското развитие за научно-изследователски цели, предоставяйки на участниците знания и умения, необходими за по-нататъшната им професионална практика и изследователска работа.

Мероприятието завърши с въпроси и дискусии, които още веднъж подчертаха важността на продължаващото обучение и колегиалния обмен на идеи в тази ключова област на здравеопазването и образованието.

Публикация в сайта banker.bg отразява отличните резултати на УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна
12.07.2023

Публикация в сайта banker.bg отразява отличните резултати на УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна

Сайтът banker.bg публикува статия със заглавие: 

Как Варненската болница “Света Марина” стана отличник

 

Ето и текста на материала:

Трудно е да се повярва, че една държавна болница в България може да бъде управлявана добре.

Какво пък остава – за отлично. Най-често ни информират за задлъжнели болници, за стачкуващи медицински сестри, за разочаровани пациенти, на които никой не е обърнал внимание. Но резултатите на болницата „Света Марина“ във Варна опровергават предварителните нагласи.

И тези на проверяващите я също – за първото шестмесечие на 2023 г., болницата е обект на общо 47 проверки – на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“, на РЗОК – Варна и на ред други компетентни органи.

Числата в счетоводните документи говорят достатъчно красноречиво и без емоции. Най-голямото лечебно заведение в Североизточна България завършва първите шест месеца на 2023 г. без просрочени задължения и с положителен финансов резултат.

Зад тази на пръв поглед суха отчетна информация стоят 28 483 обслужени пациенти – всеки със своята болка и грижа, получил лек и надежда, и още 21 072 души, обгрижени своевременно в спешното отделение на болницата. Дните от 1 януари до 30 юни са 181, което прави средно по 116 души на ден, минали само през така наречената бърза помощ на болницата.

Тук е мястото да уточним, че „Света Марина“ не е стандартно лечебно заведение – тя е университетска болница – втората по големина в България. Заради това и в много от случаите пациентите не са били просто обгрижени, а техният казус е послужил за нагледен учебен материал. На студентите – бъдещи лекари е било показано как да подходят към болния по възможно най-професионалния начин – внимателно, с грижа към детайла, като по учебник.

 

Затова и резултатите на „Света Марина“ са толкова добри – работещите в нея нямат право на грешки, защото от тях се учат следващите поколения лекари.

 

Болницата е основна база на варненския Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“. Това означава, че над 6200 студенти са направили първите си стъпи в професията – било като са разчели ЕКГ, измерили кръвно, взели кръв или просто поговорили с пациент, приет в „Света Марина“. Вероятно не всеки от над 1880 чуждестранни студенти от близо 50 държави в света е намерил кураж да заговори на български език някого от пациентите в „Света Марина“, но понякога само един окуражаващ поглед и внимателно поставена инжекция успокояват повече от хиляди думи.   

Освен да успокояват, в „Света Марина“ знаят и как да насърчават. Ръководството на болницата заедно с колегите им от Медицинския университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна стимулират в кариерното им развитие над 2 000 служители на болницата.

И в края на шестмесечието резултатите са многозначителни – в болницата работят 33-ма професори, 59 доценти, 70 главни асистенти, 206 асистенти. Специалистите по здравни грижи са 752 души, санитарите – 404, а отделно от тях за комфорта на пациентите се грижат още 703 души – от така наречения друг персонал, който е на средна възраст – 45 години.

Със сигурност ще искате да знаете и какви са заплатите. Средната брутна заплата за първите пет месеца на 2023 г. е 2 827.77 лева, като възнагражденията се изплащат редовно. Освен това от болницата са платили като осигуровки и данъци към държавния бюджет 10 877 241.42 лева.

Безспорно – за да се привличат лекари, изкушени от научните изследвания – е необходимо и оборудването в болницата да е почти като …в космически кораб.

Така или иначе в „Света Марина“ разполагат с два ядрено магнитни резонанса, три ангиографа, два супермодерни скенера, най-модерните ПЕТ-скенер и СПЕКТ-скенер, три линейни ускорителя, ехографи, ендоскопи, робот за разтваряне на цитостатици, роботизирана хирургия, модерна болнична информационна система, център за транслационна медицина, клетъчна терапия.

В нея са проведени 267 костномозъчни трансплантации, от които 179 автоложни и 88 алогенни. Внедрени са уникални методи за диагностика, за терапевтично, консервативно и оперативно лечение.

Мениджърите на „Света Марина“ продължават да инвестират във възможно най-модерната медицинска апаратура в клиниките по нуклеарна медицина и метаболитна терапия, в пневмологията, във фтизиатрията, в образната диагностика, в ангиографската и в инвазивната кардиология.

В инфекциозните и в психиатричните клиники също се правят промени – обновява се обзавеждането. А само след няколко месеца – през септември в „Света Марина“ ще заработи и най-модерният на Балканите център за лечение на аритмии.

 

Сигурно ще се запитате откъде е тръгнало всичко. Болницата е основана с капитал  от 19 491 000 лева, а днес той е 50 627 260 лева. Както вече стана ясно, към настоящия момент болницата няма непокрити загуби от минали години, което е наистина похвално, предвид на няколкогодишната постоянна криза.

Днес болничното заведение е с отлична капиталова адекватност, като коефициентът на абсолютна ликвидност към 31 май т.г. е 2.15 – показател, демонстриращ, че наличните парични средства са напълно достатъчни да покрият всички задължения. Но най-вече те са достатъчни да покрият най-важното задължение  – ангажиментът към всяко медицинско лице в болницата – да работи с ясното съзнание, че разполага с всички условия да даде най-доброто от себе си. И на своите пациенти, и на бъдещите си наследници в професията.

В УМБАЛ „Света Марина“-Варна синтезираха за първи път в България нов радиофармацевтик
06.07.2023

В УМБАЛ „Света Марина“-Варна синтезираха за първи път в България нов радиофармацевтик

На 4 юли 2023 г. в УМБАЛ „Света Марина“-Варна за първи път в България беше синтезиран успешно нов радиофармацевтик,  известен като „Флуор-18 Простат Специфичен Мембранен Антиген“ (18F-si-PSMA). Синтезът беше осъществен от екип специалисти (химици, физици и медицински лаборанти) от Клиниката по нуклеарна медицина и метаболитна терапия с подкрепата на ръководството болницата.

 

В съвременната нуклеарна медицина се наблюдава процес на преминаване на водещи в европейски и световен мащаб клиники от 68Ga-базирани радиофармацевтици към 18F-базирани такива, като причините за това са свързани с безспорните предимства на 18F-радионуклида. По-големият период на полуразпад на 18F-радионуклида позволява прилагането на по-детайлни процедури за изследване с ПЕТ/КТ-скенер, изискващи продължително време, като по този начин се увеличава възможността за обективизиране и на трудно доловими лезии, недостъпни за изследване понастоящем. От особено значение е също така възможността на Клиниката по нуклеарна медицина и метаболитна терапия в УМБАЛ „Св. Марина“-Варна самостоятелно да произвежда и осъществява контрол върху качеството на такива 18F-базирани радиофармацевтици, премахващо съществуващите при работа с радионуклида 68Ga ограничения за изследване на 2 – 3 пациенти дневно. Това ще доведе до значително съкращаване на листата на чакащите пациенти, а впоследствие и нейното отпадане.

 

След въвеждането през 2009 г. на първия в България ПЕТ/КТ-скенер, заменен през 2021 година с последно поколение напълно дигитален  ПЕТ/КТ и въведения в експлоатация за първи в България Циклотронен комплекс за производство на 18F-базиран радиофармацевтик ( 2013 г.), изграждането на модерна Лаборатория за синтез и контрол на качеството на радиофармацевтици, базирани на различни радионуклиди (2019 г.), както и с огромния опит и професионализъм на своя екип, Клиниката по нуклеарна медицина и метаболитна терапия на  УМБАЛ „Света Марина“-Варна  отново се доказа като водеща в страната и региона високотехнологична болнична структура.

УМБАЛ „Света Марина“ - Варна посреща патронния си празник с отлични качествени и количествени резултати
06.07.2023

УМБАЛ „Света Марина“ - Варна посреща патронния си празник с отлични качествени и количествени резултати

Варненската университетска многопрофилна болница за активно лечение “Света Марина" - Варна постига отлични резултати при осъществяването на своята дейност, въпреки предизвикателствата. За първите пет месеца на годината търговското дружество е инвестирало 25 172 918,22 лв. в своите служители, като към бюджета на държавата за осигуровки и данъци са преведени 10 877 241,42 лв. Средните брутни трудови възнаграждения за периода от м. януари до м. май на 2023г. възлизат на 1 525,20 лв. за санитар, 2 762,79 лв. за специалисти по здравни грижи, 4 904,73 лв. за лекар.

УМБАЛ „Света Марина“ - Варна разполага със стабилен кадрови ресурс. Основната база за обучение на Медицински университет - Варна е работодател на 2 014 служители - дългогодишни опитни професионалисти - университетски преподаватели и новопостъпващи млади специалисти.

Медицинският университет и УМБАЛ “Света Марина"-Варна  подкрепят кариерното развитие на служителите си, както в своите структури, така и осигуряват квалифицирани кадри и за други лечебни заведения и населени места. Всички ръководни длъжности се заемат след конкурс. Лечебното заведение неизменно постига все по-добри резултати чрез последователно усъвършенстване на всеки аспект от дейността си.

В болницата функционира най-модерна апаратура, успешно се прилагат уникални методи за диагностика, терапевтично, консервативно и оперативно лечение. Дружеството НЯМА просрочени задължения. До края на шестмесечието в УМБАЛ “Света Марина"-Варна са преминали общо 28 483 пациента. В Мултипрофилно спешно отделение са извършени 21 072 прегледа на лица, потърсили медицинска помощ.

Ръководството на университетската болница благодари на всички служители за професионализма и за всеотдайността им към пациентите.

Медицински университет-Варна и УМБАЛ “Света Марина" са успешен пример за общественозначимо сътрудничество между университет и болница​.

  1. 4
  2. 5
  3. 6
  4. 7
  5. 8
  6. 10
  7. 11
  8. 12
  9. 13
  10. 14