Нови възможности за качествени
и модерни услуги за хората
с психични разстройства в
МБАЛ "Света Марина" ЕАД, Варна

БГ

ЕN

Наименование на проекта:

„Нови възможности за качествени и модерни услуги за хората с психични разстройства в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, Варна“

Програма: BG07 „Инициативи за обществено здраве“, Мярка 1 „Подобряване на системата за психично здраве на  българските граждани“

Програмен оператор: Министерство на здравеопазването

Бенефициент: МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, Варна

Обща информация за проекта:

• Продължителност: 15.09.2015 г. - 30.06.2016 г.

• Обща стойност: 268 595 евро;

• Принос на Европейско икономическо пространство и Норвежки финансов механизъм 2009-2014 г.: 192 414,47 евро.

Интернет сайт на Програмата:

www.eeagrants.org

www.norwaygrants.org

 

Интернет сайт на програмния оператор

www.bg07eeagrants.bg