МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна
Европейското лице на Българското здравеопазване

циклотрон - единствен в България

Циклотрон - единствен в България

циклотрон - единствен в България

РЕТ/СТ – позитронно емисионен томограф / компютърен томограф

PET СТ - позитронно електронен томограф - компютърен томограф

Ядрено магнитен резонанс 3 Tz

Ядрено – магнитен резонанс 1,5 Tz

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

Компютър томографски виртуален симулатор

Компютър томографски виртуален симулатор

Лаборатория по молекулярна патология

Лаборатория по молекулярна патология

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Трети линеен ускорител с възможност за радиохирургия

Гама камера

Хеликоптерна площадка

Хеликоптерна площадка

Параклис

Параклис

Спешно отделение - деца

Капацитет: Спешно отделение - деца е част от структурата на МБАЛ *Св.Марина*. Разположено е на първия етаж, което улеснява достъпа на пациенти и транспорта на болните чрез екипите на ЦСМП.
Обслужва пациенти до 18-годишна възраст, при които са налице състояния, изискващи спешна медицинска намеса и хоспитализация.
Легла: Разполага с 5 легла.
Персонал: В СО-деца работят общо 9 лекари, 7 мед. сестри, 2санитари
Акредитационна оценка:    Много добра
Ръководител СО-деца при МБАЛ *Св.Марина* ЕАД-Варна
Д-р Елена Шейтанова
Кратка творческа автобиография: Родена е 1.2.1959 г., завършила МУ-Варна през 1984 г. Започва трудовия си стаж като участъков лекар с. Вранино, обл. Добрич – 3 год, от 1987 г. работи  в Специализирана клиника  по детска хематология и онкология в МБАЛ *Св.Марина* като ординатор. От 2000 г. работи в Спешно отделение-деца на болницата, като от  1.7.2011 г. изпълнява длъжността на н-к отделение.  Придобита специалност по детски болести през 1993 г.  
Специализация: В отделението се обслужват деца с  животозастрашаващи състояния 24 часа/денонощието.
Апаратура: ЕКГ апарат, инхалатор, перфузор, аспиратор, кислородна инсталация, при нужда се използва диагностично-терапевтичен капацитет на болницата
Уникални услуги: При възникнали спешни, животозастрашаващи състояния е осигурена денонощна квалифицирана педиатрична помощ.
Структура на отд: Н-к отд ., ст. мед.сестра, лекари, мед.сестри, санитар
Дейност: Диагностика и лечение на спешни състояния при пациенти от 0 до 18-годишна възраст. Престоят на детето в СО-деца може да продължи до 24ч, след което детето се приема в съответното за заболяването си детско отделение.
Пациенти  със съчетани травми, съмнение за остро хирургично заболяване и акушеро-гинекологични проблеми се насочват за диагностика и лечение към МБАЛ *Св.Анна* ЕАД-Варна /указание на РЗИ, 03322 / 28.8.2012г/
Акценти: С предимство се обслужват пациентите с животозастрашаващи състояния, доведени от екипите на ЦСМП.
Лекарски екип: 3 СПЕЦИАЛИСТИ ДЕТ. БОЛЕСТИ, 1 ОБЩА МЕДИЦИНА, 5ЛЕКАРИ
Обучение на студенти и/или специализанти по: Обучение на студенти и специализанти в рамките на общата програма по детски болести.
История на клиниката: Като спешно звено СО-деца функционира от 2000 г., в началото
като част от  различни структури на МБАЛ *Св.Марина* ЕАД, а от 1.7.2011 г.- като самостоятелно отделение.
Необходими кл.изследвания при постъпване на пациенти: Представят се изледвания, епикризи и консулти от предишните дни, ако има налични.
За контакти: Н-к отд. Д-р Елена Шейтанова
Ст. мед. сестра Снежана Войкова
тел: 052978375
e-mail dso2011@abv.bg
Благодарствени писма/извадка: "...дълбока човешка благодарност...","..от сърце в трудни моменти...","...висок професионализъм и добро отношение...","...сърдечно и професионално ...","..много доволна...","...сърдечни благодарности...","...бъдете живи и здрави...".