На територията на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД - Варна е изграден електронен терминал на библиотеката на Медицински университет - Варна /находящ се в аудитория „Проф. д-р Владимир Иванов“/. Организиран е достъп до електронни издания за научна литература, на разположение на студенти и специализанти.

Научна медицинска библиотека на Медицински университет - Варна разполага с най-богатата колекция от медицинска литература в Североизточна България – повече от 160 000 тома книги, монографии, сборници и научни списания. Научните колекции и архиви са в областите медицина, естествени науки, обществено здравеопазване, дентална медицина, фармация, мениджмънт и маркетинг в здравеопазването и др. на български и чужди езици. Електронните ресурси на библиотеката поддържат научни бази данни, платформи с интерактивни учебници и атласи, дигитални колекции от учебници и монографии. Библиотеката поддържа абонаментен или осигурява временен достъп до водещи световни бази данни за медицинска литература като AccessMedicine, MEDLINE Complete, Springer, EBSCO Discovery Service, Oxford Journals Collection, Taylor and Francis Collections, Thieme, ClinicalKey и др.  Бази-данни като Web of Knowledge, ScienceDirect, Scopus и InCites са с лицензиран online-достъп, финансиран от МОН. Те предоставят както библиографскo-рефератна информация, така и пълнотекстови статии, публикувани във водещи чуждестранни научни списания и сборници.

Болницата е осигурила безплатен достъп до научната информация в електронните бази данни на издателствата Елзевиер и Томсън Ройтерс, предмет на национален абонамент на МОМН. Всички лекари и специализанти могат да ползват реферативните и пълнотекстови бази данни с научни публикации, чрез следните линкове:

www.scincedirect.com

www.scopus.com

www.webofknowledge.com

На ет. 2 в лечебното заведение е ситуирана Електронна читалня на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“, където са на разположение компютри за работа и достъп до специализирана литература.

web: Университетска библиотека