МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна
Европейското лице на Българското здравеопазване

циклотрон - единствен в България

Циклотрон - единствен в България

циклотрон - единствен в България

РЕТ/СТ – позитронно емисионен томограф / компютърен томограф

PET СТ - позитронно електронен томограф - компютърен томограф

Ядрено магнитен резонанс 3 Tz

Ядрено – магнитен резонанс 1,5 Tz

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

Компютър томографски виртуален симулатор

Компютър томографски виртуален симулатор

Лаборатория по молекулярна патология

Лаборатория по молекулярна патология

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Трети линеен ускорител с възможност за радиохирургия

Гама камера

Хеликоптерна площадка

Хеликоптерна площадка

Параклис

Параклис

Отделение по ортопедия и травматология

Капацитет:  
Легла: Отделението разполага с 30 легла
Персонал: Отделението разполага с 22 души персонал: 7 лекари-специалисти, 5 лекари-специализанти, 8 медицински сестри, 1 кинезитерапевт, 1 технически сътрудник, 7 санитари
Акредитационна оценка: Oтлична
Началник Отделение по ортопедия и травматология при УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна:
Началник на Отделение по ортопедия и травматология – д-р Калин Колев Михов, асистент в Катедра по ортопедия и травматология към  МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна
Кратка творческа автобиография: Роден в гр. Търговище, Завършил медицина през 1998г. в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, придобита специалност по ортопедия и травматология през 2003г., асистент в МУ Варна от 2012 г.
Д-р Калин Михов притежава национален сертификат за ендопротезиране и артроскопия на стави; член на ESSKA (Европейска асоциация по артроскопия, колянна хирургия и спортна травматология), ISMISS (Международно дружество по миниинвазивна гръбначна хирургия), член на редакционната колегия на списание Ортопедия и травматология, издание на Българската Ортопедично-травматологична асоциация; специализации и курсове в Италия, Германия, Франция, Швейцария, Австрия, Бразилия, Словения, Япония и др.
Интереси в областта на гръбначната хирургия, ендопротезиране на стави, артроскопия на колянна, тазобедрена и глезенна става.
Водещи специалисти в клиниката: Всички лекари в структурата са доказили се водещи специалисти в областта на ортопедията и травматологията.
•    д-р Максим Загоров – ортопед травматолог;
Завършил Медицински Университет – София, придобита специалност по ортопедия и травматология от 2010 г.; специализирал в Университетска болница по ортопедия – Г. Баня, Клиника по ендопротезиране; национален сертификат за ендопротезиране и артроскопия на стави; член на ESSKA (Европейска асоциация по артроскопия, колянна хирургия и спортна травматология); специализации и курсове във Франция, Словения, Испания, Холандия, Швейцария, САЩ и др.; лекар на Българска асоциация по ски свободен и екстремен стил.
•    д-р Емил Константинов – ортопед травматолог
Завършил МУ- гр. Варна през 1995 год. Придобита специалност по Ортопедия и травматология през 2002 г. Провел специализации по ендопротезиране и артроскопия на големи стави, миниинвазивни техники в гръбначната хирургия. Член на ISMISS (Международно дружество по миниинвазивна гръбначна хирургия).
•    д-р Владислав Григоров – ортопед травматолог;
Следвал медицина в МУ- гр. Варна, работи като ортопед травматолог от 1991 год.; с придобита специалност по ортопедия и травматология от 1997 г.; национален сертификат за артроскопия и ендопротезиране на големи стави; хирург с опит и насоченост към хирургия на ръката.
•    д-р Светослав Добрилов – ортопед травматолог;
Завършил Медицински университет – гр. Варна, придобита специалност по ортопедия и травматология, от 2010 г.; асистент в Катедра Ортопедия и травматология на МУ- гр. Варна от 2006г.; специализации и курсове в Израел, Германия, Словения и др.
•    д-р Марин Маринов – ортопед – травматолог, следвал медицина в МУ -гр. Варна, продобита специалност от 2015г.
•    д-р Орлин Симов завършил магистър лекар през 2001г., специалист Спортна медицина, специализант по Рехабилитация
•    д-р Атанас Табаков – лекар, специализант – Ортопедия и травматология, завършил МУ гр. Варна през 2012 година, в момента специализира Ортопедия и травматология
•   д-р Георги Желязков – лекар, специализант - Ортопедия и травматология, завършил МУ гр. Варна през 2010 година, в момента специализира Ортопедия и травматология
•   д-р Шабан Хаджи - лекар, специализант - Ортопедия и травматология, завършил МУ гр. Варна през 2014 година, в момента специализира Ортопедия и травматология
•   д-р Александър Господинов - лекар, специализант - Ортопедия и травматология, завършил МУ гр. Варна през 2014 година, в момента специализира Ортопедия и травматология
•   д-р Тодор Алексиев - лекар, специализант - Ортопедия и травматология, завършил МУ гр. Варна през 2011 година, в момента специализира Ортопедия и травматология
Специализация: В отделението работят 5 специализанти:
Д-р Атанас Табаков – лекар, специализант – Ортопедия и травматология, завършил МУ гр. Варна през 2012 година, в момента специализира Ортопедия и травматология
д-р Георги Желязков – лекар, специализант - Ортопедия и травматология, завършил МУ гр. Варна през 2010 година, в момента специализира Ортопедия и травматология
д-р Шабан Хаджи - лекар, специализант - Ортопедия и травматология, завършил МУ гр. Варна през 2014 година, в момента специализира Ортопедия и травматология
д-р Александър Господинов - лекар, специализант - Ортопедия и травматология, завършил МУ гр. Варна през 2014 година, в момента специализира Ортопедия и травматология
д-р Тодор Алексиев - лекар, специализант - Ортопедия и травматология, завършил МУ гр. Варна през 2011 година, в момента специализира Ортопедия и травматология
Апаратура: Две новопостроени операционни зали, оборудвани според Европейските стандарти за извършване на ортопедични и травматологични операции:
•    Чист поток на пациенти и персонал с централна вентилация на залите
•    Съвременна анестезиологична апаратура и екрани, позволяващи непрекъснат и цялостен мониторинг на жизнените показатели на пациента от целия екип;
•    Специализирани операционни маси за операции при фрактури, поставяне на изкуствени стави, гръбначни операции и артроскопска и реконструктивна хирургия на малки и големи стави.
•    Рентгенов образен усилвател (С-рамо) за контрол на костните елементи по време на оперативните интервенции
•    Единствен за България софтуер за предоперативно планиране при поставяне на изкуствени стави, корективни операции на костите и при счупвания с онагледяване на планировката на LED монитор в операционната зала.
•    Инструментариум и апаратура за поставяне на всички видове и модели изкуствени стави (тазобедрени, колянни, раменни и др.)
•    Инструментариум и апаратура за артроскопска („безкръвна“) и реконструктивна хирургия на колянна, раменна, глезенна и тазобедрена става.
•    Инструментариум и апаратура за миниинвазивни операции на гръбначния стълб ( при дискови хернии и дегенеративни заболявания) включително комплект за ендоскопски гръбначни операции, озоногенератор, коблатор, механичен декомпресор и др.
•    Отделението е новопостроено и новообзаведено, разполага с 10 болнични легла, в стаи с по 2 легла, самостоятелен санитарен възел и телевизор.
•    Манипулационна, оборудвана със специализирани центрофуги за изработване на плазма , богата на растежни гактори и костномозъчен концентрат, богат на стволови клетки.
- Учебна зала – оборудвана с неободимата аудио-визуална техника
•    Библиотека със специализирана литература и учебни пособия
•    Компютърна и аудио-визуална техника
•    Лечението се води от специалистите на отделението, подпомагани от целия персонал;
•    В отделението непосредствено следоперативно започва рехабилитацията и обгрижването на пациентите до изписването им – насочени за рехабилитация или към дома.
•    Салон Кинезитерапия – оборудван със специализирани и фитнес уреди за рехабилитация и ЛФК
Уникални услуги: •    Единствен за България софтуер за предоперативно планиране при поставяне на изкуствени стави, корективни операции на костите и при счупвания с онагледяване на планировката на LED монитор в операционната зала.
•    Инструментариум и апаратура за миниинвазивни операции на гръбначния стълб ( при дискови хернии и дегенеративни заболявания) включително комплект за ендоскопски гръбначни операции, озоногенератор, коблатор, механичен декомпресор и др.
•    Манипулационна, оборудвана със специализирани центрофуги за изработване на плазма , богата на растежни гактори и костномозъчен концентрат, богат на стволови клетки.
Структура на клиниката: Клиниката разполага с две операционни зали, приемно-консултативен кабинет, манипулационна, 10 болнични стаи с по две легла, като една от стаите е оборудвана като интензивна.
Диагностична дейност: Отделението разполага с приемо-диагностичен кабинет, където се прави диагностика на заболявания на опорно-двигателния апарат.
Терапевтична дейност: Екипът на отделението е специализиран в лечението на всички заболявания на опорно-двигателния апарат, вкючително и ендопротезиране на тазобедрена, колянна и раменна стави
Диспансерна дейност: Няма
Акценти: Ендопротезиране на на тазобедрена, колянна и раменна стави, съвременно миниинванзивно лечение на раменна патология, лечение с автоложна кондиционирана плазма
Лекарски екип: 6 лекари – специалност Ортопедия и травматология, 1 лекар – специалност Спортна медицина, 5 лекари - специализанти по Ортопедия и травматология
Обучение на студенти и/или специализанти по: Специализанти – Ортопедия и травматология, студенти – медицина, мед. сестра, здравни грижи, рехабилитация
История на клиниката: Създадено е по идея на проф. Красимир Иванов, д.м. и ръководството на МБАЛ “Св. Марина” – Варна, с активното съдействие на работещите в отделението лекари. Предшественик на отделението е същесвуващият от 2009 г. Сектор по ортопедия и травматология към Първа хирургична клиника, в който се акцентира върху еднодневна ортопедична хирургия. Понастоящем новопостроеното отделение разполага с необходимите условия, сертифицирани специалисти и апаратура за извършване на пълния спектър ортопедични и травматологични оперативни интервенции .
Друга информация: Отделението работи по всички клинични пътеки по НРД 2012 г. в областта на ортопедията и травматологията
Други документи при прием на пациенти: Копие на лична карта, при издаване на болничен лист – Личен амбулаторен картон
Разположение на клиника/отделение: МБАЛ „Св. Марина“ – Варна, бул. „Христо Смирненски“ No 1 – ет. 2 – Отделение по ортопедия и травматология
За контакти:

E-mail: orthopaedicsstmarina@gmail.com
Началник отделение: тел. ( 052 ) 978 308
Е-mail: kalinmihov@mail.bg
Технически сътрудник: тел. ( 052 ) 978271 – Елена Игнатова
Ст. мед. Сестра: тел. ( 052 978667 ) - Милка Панайотова

Приемен кабинет 052 / 978 512