МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна
Европейското лице на Българското здравеопазване

циклотрон - единствен в България

Циклотрон - единствен в България

циклотрон - единствен в България

РЕТ/СТ – позитронно емисионен томограф / компютърен томограф

PET СТ - позитронно електронен томограф - компютърен томограф

Ядрено магнитен резонанс 3 Tz

Ядрено – магнитен резонанс 1,5 Tz

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

Компютър томографски виртуален симулатор

Компютър томографски виртуален симулатор

Лаборатория по молекулярна патология

Лаборатория по молекулярна патология

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Трети линеен ускорител с възможност за радиохирургия

Гама камера

Хеликоптерна площадка

Хеликоптерна площадка

Параклис

Параклис

Клинични пътеки

КП№ НЕВРОЛОГИЯ
1 Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза
2 Исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза
3 Паренхимен мозъчен кръвоизлив
4 Субарахноиден кръвоизлив
5 Остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) с имуноглобулин
6 Остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) с имуноглобулин на апаратна вентилация
7 Болести на черепно-мозъчните нерви, на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми + Вертеброгенни дискови и дискартикулерни некоренчеви и коренчеви болкови синдроми
9 Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години
10 Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица под 18 години
12 Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система с начало в детска възраст (от 0 – 18 г.), засягащи ЦНС
13 Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи ЦНС и моторния неврон (ЛАС)
14 Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи ЦНС и моторния неврон (ЛАС) с продължителна апаратна вентилация
15 Невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък
16 Невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък с продължителна апаратна вентилация  - над 18 години
17 Мултиплена склероза
18 Епилепсия и епилептични пристъпи
19 Епилептичен статус
21 Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години
22 Миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години
23 Миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация
24 Миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация
25 Паркинсонова болест
   
КП№ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ
26 Заболявания на горния гастроинтестинален тракт
*27 Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност
28 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестинален тракт
29 Болест на Крон и улцерозен колит
30 Заболявания на тънкото и дебелото черво
31 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт
32 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума
33 Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума
34 Декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)
35 Хронични вирусни хепатити
36 Хронични чернодробни заболявания
37 Хронични диарии при лица под 18-годишна възраст
   
КП№ КАРДИОЛОГИЯ
38 Инвазивна диагностика при сърдечносъдови заболявания            -          над 18 години
39 Инвазивна диагностика при сърдечносъдови заболявания с механична вентилация
40.1 Постоянна електрокардиостимулация с имплантация на антибрадикарден пейсмейкър - еднокамерен или двукамерен - над 18 години
40.2 Постоянна електрокардиостимулация с имплантация на ресинхронизираща система за стимулация или автоматичен кардиовертер дефибрилатор - над 18 години
44 Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове - над 18 години
45 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечносъдови заболявания - над 18 години
*47.1 Нестабилна форма на Ангина пекторис / остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение с насочване за ранна коронанография и болничен престой до 1 ден
47.2 Нестабилна форма на Ангина пекторис / остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение без насочване за ранна коронанография и минимален болничен престой 3 дни
48 Нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване
49 Нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение
*50 Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с фибринолитик
51 Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение
52 Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. Клас без механична вентилация
53 Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. клас с механична вентилация
54 Инфекциозен ендокардит
55 Заболявания на миокарда и перикарда
56 Ритъмни и проводни нарушения
57 Артериална хипертония при деца
58 Хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации при възраст до 18 години
59 Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик
60 Белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик
   
КП№ НЕФРОЛОГИЯ
61 Остър и обострен хроничен пиелонефрит
62 Гломерулонефрити—остри и хронични, първични и вторични при  системни заболявания—новооткрити, при лица над 18 години
63 Гломерулонефрити—остри и хронични, първични и вторични при  системни заболявания—новооткрити, при лица под 18 години
64 Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити—остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания—при лица над 18 години
65 Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити—остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания—при лица под 18 години
66 Остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години
67 Остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години
68 Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години
69 Хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години
   
КП№ УРОЛОГИЯ
70 Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур: стадии T1-3, N0-2, M0-1
71 Радикална цистопростатектомия с ортотопичен пикочен мехур
72 Трансуретрална простатектомия
73 Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения, с изключение на ендоскопски методи
*74 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика
76 Бъбречно-каменна болест: уролитиаза—ендоскопски методи на лечение
77 Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система
*78 Оперативни процедури върху мъжка полова система
79 Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност
80 Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност
81 Оперативни процедури при инконтиненция на урината
82 Реконструктивни операции в урологията
83 Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища
84 Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища
85 Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност 
86 Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност
89 Консервативно лечение на възпалителни заболявания на мъжките полови органи
   
КП№ ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ
90 Хронична обструктивна белодробна болест—остра екзацербация
91 Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст
92 Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст
93 Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст
94 Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години
95 Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания надихателната система при лица под 18 години
96 Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години
97 Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица под 18 години
98.1 Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията
98.2 Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията
99 Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система при лица над 18 години
100 Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система при лица под 18 години
101 Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация
102 Бронхопневмония при лица под 18-годишна възраст
103 Бронхиолит при лица под 18-годишна възраст
   
КП№ ЕНДОКРИНОЛОГИЯ
104 Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години
105 Декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 години
106 Заболявания на щитовидната жлеза
*107 Заболяванията на щитовидната жлеза с инструментална диагностика
108 Заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица над 18 години
109 Заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица под 18 години
110 Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица над 18 години
111 Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица под 18 години
112 Метаболитни нарушения при лица над 18 години
113 Метаболитни нарушения при лица под 18 години
   
КП№ УНГ
114 Глухота—диагностика и консервативно лечение
*116.1 Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип (диагностична)
*116.2 Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни
118 Хирургично лечение при заболявания на външно ухо и тъпанчева мембрана
119 Хирургично лечение на глухота при проводно намаление на слуха
120 Хирургично заболяване при хронични заболявания на сливиците
121 Микроларингохирургия на тумори и стенози на ларинкса и трахеята
122 Оперативно лечение на неоплазми на ларинкса, фаринкса, шия и шийни метастази
123 Оперативно лечение на нарушено носно дишане
125 Оперативно лечение на неоплазми на нос и околоносни кухини
127 Чужди тела в дихателните пътища и хранопровода
   
КП№ ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
129 Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма
130 Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми
   
КП№ ХИРУРГИЯ
156 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години
157 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години
158 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица над 18 години
159 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица под 18 години
160 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години
161 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години
162 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица над 18 години
163 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица под 18 години
164 Оперативни процедури върху апендикс
165 Хирургични интервенции за затваряне на стома
166 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство
167 Оперативни процедури при хернии
168 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация
169 Конвенционална холецистектомия
170 Лапароскопска холецистектомия
171 Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища
172 Оперативни процедури върху черен дроб
173 Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест
174 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох с голям и много голям обем и сложност
175 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох със среден обем и сложност
176 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години
177 Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години
178 Оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдово-реконструктивни операции
179 Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии T1-4, N0-2, M0
*180 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия
181 Оперативно лечение при остър перитонит
182 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси
183 Консервативно лечение при остри коремни заболявания
184.1 Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани
184.2 Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани
185 Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени и доброкачествени новообразувания с минимален болничен престой 1 ден
187 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези с голям и много голям обем и сложност
188 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези със среден обем и сложност
189 Хирургично лечение при надбъбречни заболявания
   
КП№ СЪДОВА ХИРУРГИЯ
190 Оперативно лечение на абдоминалната аорта, долната празна вена и клоновете им
191 Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморо-поплитеалния и аксило-брахиалния сегмент
192 Оперативно лечение на клонове на аортната дъга
193 Спешни оперативни интервенции без съдова реконструкция при болни със съдови заболявания (тромбектомии, емболектомии, ампутации и симпатектомии)
194 Консервативно лечение на съдова недостатъчност
195 Консервативно лечение с простагландинови/простациклинови деривати при съдова недостатъчност
196 Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията й
197 Конструиране на постоянен съдов достъп за хрониохемодиализа и за поставяне на порт-а-кат за химиотерапия
   
КП№ НЕВРОХИРУРГИЯ
198 Тежка черепно-мозъчна травма—оперативно лечение
199 Тежка черепно-мозъчна травма—консервативно поведение
200 Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологии (невронавигация, невроендоскопия и интраоперативен ултразвук)
201 Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин
202 Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми
203 Хирургично лечение при травма на главата
204 Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част)—оперативно лечение
205 Гръбначни и гръбначномозъчни оперативни интервенции
   
КП№ КАРДИОХИРУРГИЯ
206 Хирургично лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпорално кръвообращение. Минимално инвазивни сърдечни операции при лица над 18 години
208 Оперативни процедури при комплексни сърдечни малформации с много голям обем и сложност в условие на екстракорпорално кръвообращение
209 Полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция и изискваща продължително лечение
210 Хирургично лечение при заболявания на сърцето, без екстракорпорално кръвообращение, при лица над 18 години
   
КП№ ГРЪДНА ХИРУРГИЯ
212 Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена
213 Разширени (големи) операции с пълно или частично отстраняване на повече от един интраторакален орган, включително медиастинален тумор или гръдна стена. Едноетапни операции при белодробни болести, засягащи двата лоба, или при болести със съчетана белодробна и друга локализация
214.1 Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания
214.2 Спешни състояния в гръдната хирургия
   
КП№ ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ
215 Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник
216 Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става
217 Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност
218 Малки оперативни процедури на таза и долния крайник
219 Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система
220 Големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник
221 Много големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник
222 Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник
223 Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник
224 Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош
225 Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години
   
КП№ ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ
226 Остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром при лица над 18 години
227 Остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром при лица под 18 години
228 Инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги, при лица над 18 години
229 Инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги, при лица под 18 години
230 Остър вирусен хепатит А и Е
231 Остър вирусен хепатит В, С и D
232 Паразитози
233 Покривни инфекции
234 Контагиозни вирусни и бактериални заболявания—остро протичащи, с усложнения
235 Вирусни хеморагични трески
   
КП№ ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА
237 Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система
241 Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система
244 Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат
   
КП№ ДЕРМАТОЛОГИЯ
245 Лечение на тежкопротичащи булозни дерматози
246 Тежко протичащи бактериални инфекции на кожата
247 Тежкопротичащи форми на псориазис—обикновен, артропатичен, пустулозен и еритродермичен
249 Лечение на кожни прояви при съединителнотъканни заболявания и васкулити
250 Лечение на сифилис при бременни жени и при малигнени форми (на вторичен и третичен сифилис) с кристален пеницилин
   
КП№ ХЕМАТОЛОГИЯ
251 Левкемии при лица над 18 години
252 Лимфоми при лица над 18 години
253 Хеморагични диатези. Анемии
254 Диагностика и консервативно лечение на онкологични и онкохематологични заболявания в детска възраст
   
КП№ ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ
255 Ортоволтно перкутанно лъчелечение и мeтаболитна брахитерапия с високи активности
258.1 Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания
258.2 Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания
КП№ ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ
259 Оперативни процедури в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност
260 Оперативни процедури в лицево-челюстната област с голям обем и сложност
261 Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност
262 Оперативни процедури в лицево-челюстната област с малък обем и сложност
263 Хирургично лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията
264 Консервативно лечение при хирургични заболявания в лицево-челюстната област
265 Хирургично лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област
266 Лечение на фрактури на лицевите и челюстни кости
   
КП№ НЕОНАТОЛОГИЯ
268 Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама
269 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест
270 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест
271 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест
272 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест
273 Диагностика и лечение на дете с метаболитни нарушения  -   над 18 години
274 Диагностика и лечение на дете c вродени аномалии
275 Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност чрез механична вентилация, първа степен на тежест
276 Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност чрез механична вентилация, втора степен на тежест
   
КП№ ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ
283 Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване)
284 Оперативно лечение на последствията от изгаряне и травма на кожата и подкожната тъкан
285 Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи пластично възстановяване
КП№ РЕВМАТОЛОГИЯ
286 Системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години
287 Системни заболявания на съединителната тъкан при лица под 18 години
288 Възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години
289 Възпалителни ставни заболявания при лица под 18 години
290 Дегенеративни и обменни ставни заболявания (при възраст над 18 години)
КП№ ТОКСИКОЛОГИЯ И АЛЕРГОЛОГИЯ
291 Токсоалергични реакции при лица над 18 години
292 Токсоалергични реакции при лица под 18 години
293 Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови при лица над 18 години
294 Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови при лица под 18 години
   
КП№ ОНКОЛОГИЯ, ХИМИОТЕРАПИЯ И ПАЛИАТИВНИ ГРИЖИ
297 Палиативни грижи при онкологично болни
298 Системно лекарствено лечение на солидни тумори с инфузионни режими с различна продължителност в дни
   
305 Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при персистиращо (хронично) вегетативно състояние
308 Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст
309 Муковисцидоза