Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Второ отделение по психиатрия

Капацитет:20
Легла:  20
Персонал:17
Акредитационна оценка: отлична
Началник на Второ отделение по психиятрия към II ПК при МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна:
Началник на отделението д-р Христо Добрев Бояджиев
 
Кратка творческа автобиография: *  
Водещи специалисти в клиниката:

д-р Христо Бояджиев
д-р Деян Хрусафов

Специализация: психиатрия
Апаратура: няма
Уникални услуги:  
Структура на клиниката:  
Диагностична дейност: Рутинен цялостен статус и параклиничен минимум; необходими изследвания и консултации с други специалисти психиатрично и диагностично интервю; оценка на проследяване  и протичане; психологична диагностика;
Терапевтична дейност: Медицинско лечение със съвременни средства; психотерапия; трудотерапия; лечебна гимнастика с рехабилитатор; социална дейност;
Диспансерна дейност: да
Акценти:  
Лекарски екип: Специалистите са включени в международни изследвания и проекти в областта на диагностиката и лечението на психичните заболявания;
Обучение на студенти и/или специализанти по: Обучение на студенти „Медицина“, „Дентална медицина, „Факултет по обществено здраве“, Медицински колеж; следдипломна квалификация на лекари и психолози по утвърдени програми, според най-съвременни информации, под форма на лекции, тренинги и супервизии;
История на клиниката:Отделението е открито на 01.01.2001г.
Друга информация:** 
Необходими кл.изследвания при постъпване на пациенти:Клинично-лабораторни изследвания
Други документи при прием на пациенти:Направление за хоспитализация, лична карта и ЛАК
Разположение на клиника/отделение:На втори етаж в Психиатрия към МБАЛ“Св. Марина“
гр. Варна, ул.“Хр. Смирненски“ 1
За контакти:***052/978-470;
ст.мед.сестра Теодора Радева 052/978-441, 
е-mail: yanka_petrova57@abv.bg;
052/978-496,
Благодарствени писма/извадка:Сертификат 1. Фондация „Св.св.Константин и Елена“ гр. Варна за участие в първомартенски благотворителен базар (01.03.2012г);
Сертификат 6. Фондация „Св.св.Константин и Елена“ гр. Варна за участие в коледен благотворителен базар (02.12.2011г);