Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Дейност наркология

Капацитет:
10
Легла:
10
Персонал:
Доцент по психиатрия – началник клиника, Лекар психиатър – началник отделение, лекар специализант, старша мед. сестра, шест медицински сестри и шест санитари.
Акредитационна оценка:
отлична
Ръководител дейност Наркология към Втора психиатрична клиника при МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна:

Ръководител „Втора психиатрична клиника“ - доц. д-р Христо Кожухаров
 
Кратка творческа автобиография: *
Роден е на 20 октомври 1966 г. в гр. Варна, завършил  Медицински университет гр. Варна през 1993 г.,  Специалност  "Психиатрия" - Медицинска академия София, 1997 г., Образователна и научна степен: “Доктор” ВАК 2010 -  03.01.20 “Психиатрия“  1994 -1996 - специализация в Катедрата по психиатрия и медицинска психология при Медицински университет – Варна               
1997 г.-1998 г. - Специализация по психотерапия и обща психиатрия в Психиатричната болница в гр. Листал, Швейцария
от 1999 г.до 2013 г. - Психиатър в наркологично отделение към Психиатрична клиника
от 13.02.2013 г. до настоящия момент - доц., нач.клиника
2000- 2010 г. Сертификациране и клинично оценяване скали/ структурирани интервюта  и тренинг по GCP, състояли се на обучителни митинги:Париж, Будапеща, Прага,Рим, Мадрид,   Венеция, Барселона, по скали :MINI, SCAN, PANSS, BPRS, AIMS, BARS, SAS, ADAS, HAM-D, HAM-A,  MADRS, CGI,PSI, YMRS, 2000-2010
2002   Сертификат ICH- GCP  Букурещ, Румъния,
2010- Париж
Опит с клинични скали- PANSS.>10 год, BPRS.>10 год, HAM-D>10 год
Изследовател Фаза ІІ :4 /шизофрения, рекурентно  депресивно               разстройство/
Фаза ІІІ :15 /Биполярно афективно разстройство, рекурентно  депресивно разстройство, шизофрения/
Водещи специалисти в клиниката:
Доц. д-р Хр. Кожухаров,  
Д-р Св. Милчева,
д-р Симеон Трендафилов 
д-р Полета Камилова
Специализация:
 
Апаратура:
 
Уникални услуги:
Детоксификация при зависимости, кризисни интервенции, лечение на коморбидни пациенти със зависимости.
Структура на клиниката:
 
Диагностична дейност:
да
Терапевтична дейност:
да
Диспансерна дейност:
не
Акценти:
 
Лекарски екип:
Доц. д-р Хр. Кожухаров,  
Д-р Св. Милчева, 
д-р Симеон Трендафилов 
д-р Полета Камилова
Обучение на студенти и/или специализанти по:
Мед. сестри и лекари
История на клиниката:
Отделение за зависимости е създадено през 1999 год. по модел на Швейцарската болница в град Лийстал
Друга информация:**
 
Необходими кл.изследвания при постъпване на пациенти:
кр. картина, биохимия, урина
Други документи при прием на пациенти:
Направление за хоспитализация
Разположение на клиника/отделение:
В сградата на Направление „Психиатрия“
За контакти:***
Доц. д-р Кожухаров - сл. тел. 052/978497,
д-р Милчева – сл. тел. 052/978425,  моб. тел. 0889402491
ст.м.сестра Анна Козарова - сл.тел. 052/978489
манипулационна и лекарски кабинет – тел. 052/978486