Поздравителен адрес на Ректора на МУ-Варна по случай празника на българските студенти 8 декември
07.12.2023

Поздравителен адрес на Ректора на МУ-Варна по случай празника на българските студенти 8 декември

Уважаеми студенти,

С голямо удоволствие Ви приветствам с празника на българските студенти 8 декември от името на Академичното ръководство на Медицински университет – Варна и лично от мое име. Днешният ден е символ на младежкия устрем, на смелите идеи, на осмислените цели, на погледа към бъдещето и на мечтите за велики дела.

Радостен съм да отбележа, че студентите на Медицински университет – Варна са отговорни, инициативни, активни в академичния и обществения живот млади хора. Вашият потенциал и желание за развитие в избраното професионално поприще са забележителни. Вие сте бъдещите лекари, дентални медици, фармацевти, здравни специалисти, които ще движат медицината напред и ще бъдат сред най-успешните професионалисти, отговорни за здравето и живота на хората. 

Сред Вас са откривателите на нови научни изобретения във всички сфери на медицината и здравеопазването. Убеден съм, че придобитите знания и умения в Медицински университет – Варна ще Ви наредят сред най-успешните и търсени специалисти навсякъде по света.

Пожелавам Ви да следвате последователно и всеотдайно избрания от Вас професионален път. Учете се, развивайте се, бъдете мотивирани, усъвършенствайте се. Преодолявайте трудностите с високо вдигнати чела. Израствайте като честни и почтени личности. Радвайте се на признанието на хората, на които помагате и се гордейте с постиженията си.

Желая Ви здраве и живот, изпълнен с любов и успехи.

Честит празник!

                                                                                                 Проф. д-р Светослав Георгиев, д.м.

                                                                                                 Ректор на Медицински университет

                                                                                                   „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна

 

УМБАЛ „Св.Марина“–Варна работи по мащабна европейска програма за пациенти с редки заболявания EU4Health
07.12.2023

УМБАЛ „Св.Марина“–Варна работи по мащабна европейска програма за пациенти с редки заболявания EU4Health

УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна вече работи по мащабна програма за диагностициране и лечение на пациенти с редки заболявания EU4Health, наравно с други 1400 медицински центрове в различни европейски държави. От 2016 г. в нея функционират 2 Експертни центъра за редки болести с над 700 редовно проследявани пациенти от цялата страна. В следващите 4 години Варненската университетска болница бе избрана от Европейската комисия да поеме ръководната роля в отговорна мисия за планиране и осигуряване на обучение на медицинските специалисти, пациентите и обществото в областта на редките ендокринни болести. Това се случи след прецизна оценка на ресурсите – висококвалифицирани и опитни лекари, работещи в мултидисциплинарни екипи, наличието на модерна апаратура и комуникации. Дейността ще бъде ръководена от проф. д-р Виолета Йотова,  дмн.

Какво означава това за българския пациент с рядко заболяване? Той вече има възможност да получи абсолютно същата медицинска грижа – диагностика, лечение и терапия в УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна, каквото би получил във всяка друга държава, членка на Европейския съюз. Всички  специалисти, участващи в програмата, ще споделят експертния си опит и ще обсъждат отделни случаи в рамките на мрежата – дистанционно, без да има нужда пациентите да пътуват и да разходват лични и обществени средства и време.

Заболяванията, които попадат във фокуса на програмата и за които УМБАЛ „Св. Марина” има доказана компетентност, са дефицит на растежен хормон, редки синдроми (Силвер-Ръсел, Прадер-Вили, Нунан, Търнър и др.), нарушения в половата диференциация, хиперинсулинемична хипогликемия, редки анемии и коагулопатии.

Европейската програма за пациенти с редки болести цели да предотврати здравните неравенства между пациентите с редки болести в различните държави, както и водещите европейски специалисти да изготвят насоки за клинична практика, диагностициране и лечение. Така на практика много пациенти, които до момента са се лутали между различни специалисти и са търсили скъпоструваща терапия в други държави, получават най-добрите възможни резултати в България, подобрявайки качеството си на живот. Компетентността и резултатите на всички Експертни центрове по редки болести в Европа се проверява периодично по строги критерии от Европейската комисия. Последният одит през 2022 г. показа, че варненските центрове се справят отлично и покриват многостранните изисквания в 97%, с което заслужиха отлична оценка.

Половин милион души в Европа биват диагностицирани с рядко заболяване всяка година, а редки или слабо разпространени комплексни заболявания засягат ежедневния живот на около 32 милиона граждани на Европейския съюз. Здравните системи в ЕС имат за цел да осигурят висококачествени и рентабилни грижи, но това е особено предизвикателство за редки или слабо разпространени комплексни заболявания и състояния. Само обхващането им в по-специализирани лечебно-диагностични центрове може да осигури необходимото ниво на грижа и да подобри съдбата на пациентите.

Визитка: Проф. д-р Виолета Йотова, дмн, е специалист по педиатрия и детска ендокринология и метаболитни заболявания, ръководител на направление Педиатрия в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна и Директор на Варненския експертен център по редки ендокринни болести. Тя е дългогодишен преподавател в МУ-Варна и председател на Съюза на учените-Варна. Преподавала е в Панафриканската програма по детска ендокринология (Найроби, Кения) и е канена като лектор в САЩ, Гърция, Словения, Румъния и др. Проф. Йотова е съпредседател на Работната група по образование и квалификация към Европейската референтна мрежа по редки ендокринни болести и ръководител на Работен пакет 6 "Образование и обучение" в научно-приложния проект Endo-ERN (EU4Health).

МУ – Варна отново е на първо място сред медицинските университети в България в класацията на UniRank за 2023 г.
06.12.2023

МУ – Варна отново е на първо място сред медицинските университети в България в класацията на UniRank за 2023 г.

За поредна година МУ-Варна е лидер сред медицинските университети в България и в топ 10 на най-престижните висши учебни заведения в страната според водещата световна независима платформа за висше образование UniRank.  Класирането е според валидни и безпристрастни уеб показатели от независими източници, а не на базата на данни, предоставени от самите университети.

UniRank подрежда висшите учебни заведения в България по рейтинг като отчита акредитация, предлагане на бакалавърски, магистърски и докторски степени на обучение, видимост в онлайн пространството, високи постижения, международен авторитет и доверие в образователната институция.

Челната позиция на МУ-Варна показва, че студентите са оценили качеството на обучение, модерната и високотехнологична среда, достъпът до най-добрите световни информационни бази за данни и преподавателите в Университета.

През тази година в МУ-Варна се обучават повече от 6200 студенти от над 50 държави.  Броят на чужденците е близо 1900. Университетът е предпочитано място за обучение по медицина и дентална медицина на студенти от Германия, Великобритания, Индия, Ирландия, САЩ, Канада, Швейцария и др.

UniRank търси и намира информация за отзиви и класации на близо 14 хиляди държавни университети и колежи в повече от 200 страни. Платформата има за цел да представи неакадемична класация и да отговори на въпроса кои са най-популярните университети в света.

Подредбата може да се види на адрес:  https://www.4icu.org/bg/public/

 

In Memoriam
06.12.2023

In Memoriam

Напусна ни доц. Свобода Ванкова,  доктор по биология, ст.н.сътр. II ст.един от доайените в Катедрата по анатомия и клетъчна биология на МУ-Варна, уважаван преподавател и колега, сред авторитетите, спомогнали за успешната професионална реализация на стотици млади лекари и специалисти по биология и хистология. Академичното ръководство на МУ-Варна и колегите на доц. Свобода Ванкова изказват своите най-искрени съболезнования към близките и семейството й.  

Родена на 30.09. 1932 г. в София. Завършва гимназия в София и Софийски университет през 1954 г. с придобита специалност биология. Специализира в Санкт Петербург и Париж. Редовен аспирант по цитология в Централната лаборатория по регенерация на БАН (1959-1962) и асистент в Катедрата по хистология на МУ-Варна (1962-1971).

През 1969 г. защитава кандидатска дисертация на тема „Цитологични и цитохимични изследвания на кожа, консервирана с оглед на трансплантацията“, с научен ръководител проф. д-р Георги Гълъбов. Основните научни проблеми, които разработва са свързани с консервацията на кожа за трансплантация и с електронномикроскопски изследвания на процесите на метаморфоза при насекомите с пълно превръщане.

През 1971 г. е хабилитирана като ст. н. сътр. II ст. в Института по зоология на БАН, където работи до пенсионирането си през 1993 г. Като редовен доцент (1979-1993) изнася периодично лекционни курсове по цитология и хистология за студенти по биология медицина и ветеринарна медицина в Алжирския университет. Член на дружеството по анатомия, хистология и ембриология.

Поклон!

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5