Онкологичен и лъчетерапевтичен център „Света Марина“ се намира в двора на медицинския комплекс на УМБАЛ Света Марина, с изглед към централен вход на основна сграда:

 

В центъра се помещават следните клиники на Университетската болница:

Ет. 3

Клиника по медицинска онкология

Ет. 2

Клиника по клинична хематология с Трансплантационно отделение

Ет. 1

Клиника по клинична хематология

Клиника по медицинска онкология

Партер

Клиника по лъчелечение