Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт


Клинична лаборатория

Високоспециализирани изследвания в област хемостаза, хематология, терапевтично лекарствено мониториране, хормонална диагностика и туморни маркери.

Клинична лаборатория.jpg 27.03.2017г.

Разположение

2 ри етаж в ниското тяло от основната сграда на УМБАЛ “ Св. Марина”

Контакти

052/978 545 – началник лаборатория
052/978 293- старши медицински лаборант
052/978 224- лекарски кабинет
052/978 219- лекарски кабинет
052/978 228 – спешна лаборатория
052/978 229– хематоморфологична и хемостазна  лаборатория
052/978 386 –  хормони, туморни маркери, имуносупресори
052/978 294 – лаборатория клинична химия

Диагностична дейност:
Лабораторията извършва над 200 вида лабораторни изследвания с помощта на съвременна апаратура.
Лабораторията работи по всички клинични пътеки, за които болницата е сключила договор; със здравноосигурителни фондове  и с пациенти от кешов прием.
Лабораторията е сертифицирана от Българското дружество за осигуряване на качеството в медицинските лаборатории и от Немското дружество за осигуряване на качеството в медицинските лаборатории INSTAND.

Автоматичен хематологичен 5 Diff  + RET брояч ” Sysmex  XN 1000”, Автоматичен хематологичен 5 Diff  + RET брояч ” Sysmex ХТ 2000i”, хематологичен 5 Diff +RETброяч „ADVIA 2120”, автоматичен коагулометър Sysmex CA-1500,  Amelung 190 и  ACL TOP 500, кръвногазов анализатор Siemens  RapidLab 1265 и  М248 Chiron, автоматичен биохимичен анализатор  Olympus AU 400, консолидирана система ADVIA 1800+ IMMULITE 2000i, имуноанализатор Immulite 2000  и Advia Centaur, автоматичен урианализатор DiruiH 800+ FUS 100, Автоматична система за капилярна електрофореза CAPILARIS 2 Flexpiercing,  глюкоанализатори KABE G2 и G3,  диагностични микроскопи CARL ZEISS JENA

Специалисти  по клинична лаборатория:
доц. д-р ЯНА ДИМИТРОВА БОЧЕВА 
д-р ГЕРГАНА МЛАДЕНОВА ЧАУШЕВА
д-р ЯНЧО ПЕНЧЕВ ПЕТРОВ 
д-р СЕВИМ АХМЕД ШЕФКЕТ
д-р КАРИНА НИКОЛАЕВА ДИМОВА
д-р СОНЯ ГРИША ГОЧЕВА - КИРОВА
Виж профилДоц. д-р Яна Димитрова Бочева

В лабораторията пациентите могат да получат консултация по назначаване и интерпретация на специализирани и рутинни изследвания от специалисти клинична лаборатория.

Обучение на студенти и/или специализанти по:    
Централна клинична лаборатория е база за обучение и специализация за студенти и специализанти към МУ-Варна и Медицински Колеж- Варна. В лабораторията се работи по научно-изследователски проекти, спечелили финансиране по български и чуждестранни фондове за медицинска наука.

История на лабораторията:   
Клинична лаборатория към УМБАЛ“Св.Марина“ съществува от създаването на болницата през 1987г. Последователно ръководители на лабораторията са доц. д-р Румяна Патева, д.м, д-р Александра Вутова, д-р Яна Бочева, д.м.. През 1992г. е създадена Централна Клинична Лаборатория, обединяваща спешна, централна, детска, хормонална лаборатория и лаборатория към клиника по инфекциозни болести в единна структура. Към момента клинична лаборатория е структурна единица към Медико-диагностични лаборатории.

Друга информация:
От 2002 г. дейността на Лабораторията се отразява и популяризира в клиничните структури чрез годишен информационен бюлетин, поместен в сайта на болницата.
През 2013 г. лабораторията получи втора награда за събитие на Варна-2012г. в област “Медицина” за въвеждането на автоматична роботизирана лабораторна система.

052/978 545 – началник лаборатория
052/978 293- старши медицински лаборант
052/978 224- лекарски кабинет
052/978 219- лекарски кабинет
052/978 228 – спешна лаборатория
052/978 229– хематоморфологична и хемостазна  лаборатория
052/978 386 –  хормони, туморни маркери, имуносупресори
052/978 294 – лаборатория клинична химия