Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт


Втора детска клиника

Втора детска клиника е една от четирите високо специализирани клиники в България в областта на диагнозата и лечението на деца с белодробни и алергични заболявания, болести на нервната и храносмилателна система. Tя е наследник на самостоятелните клиники, ръководени от доц. Ив. Гълъбов и проф. В. Цанева. В този си структурен вариант, клиниката е сформирана през 2014г. Звеното има „трето ниво“ на обслужване според „Стандарта по педиатрия“ и е акредитирана с оценка „отличен“. Клиниката хоспитализира годишно около 2200 децa и юноши. Позиционирана е на V ет. на болницата, капитално ремонтирана през 2013-2014г., с 33 легла и с Кабинет по хранене и Кабинет за функционални изследвания, имащи съвременна апаратура (ЕЕГ апарат, рН метър, апарат за водороден тест, помпа за ентерално хранене, спирометри и др.)

Втора детска клиника.jpg 27.03.2017г.

Разположение

Пети етаж, УМБАЛ „Св. Марина“

Контакти

Началник клиника – сл.тел. 052/978603, GSM +359899074268, email - [email protected]
Старша медицинска сестра – сл. тел. 1595
Манипулационна 052/978569, 052/978250
Технически секретариат 052/978384

Диагностична дейност:          

  • Възпалителни, алергични и вродени заболявания на дихателна система - ларинготрахеити, бронхити, пневмонии, бронхиална астма, бронхопулмонална дисплазия, кистозна фиброза, туберкулоза и др. Диагностика и лечение на кистична фиброза.

Заболяванията на горния и долен отдел на стомашно-чревния тракт, метаболитни болести на черния дроб, хронични вирусни хепатити, автоимунни хепатити, заболявания на жлъчната система и панкреаса, муковисцидоза, хранителна алергия, гастроинтестинални нарушения при генерализирано разстройство на развитието (аутизъм), изработване на специални диети за деца с целиакия, хранителна алергия, малдигестия, муковисцидоза, аутизъм, клинично хранене – програми, обучение.

Вродени и придобити заболявания на ЦНС, нервно-мускулни увреждания, епилепсия и др.

Генетични заболявания, редки генетични синдроми

Терапевтична дейност:          

  • Лечение на остри и хронични заболявания на дихателна система..

Лечение на гастроезофагеалната рефлуксна болест, гастрити, язвена болест, Helicobacter pylori инфекция, целиакия, хроничен ентерит,  дисбактериози, синдром на дразнимо черво, запек, възпалителни заболявания на червата, хранителна алергия, хронични вирусни хепатити, наследствени  чернодробни заболявания (болест на Wilson, алфа1 антитрипсинов дефицит, болест на Gaucher, Niemann-Pick), автоимунни хепатити, неалкохоленстеатохепатит

жлъчно-панкреасна патология – остри, рецидивиращи и хронични панкреатити, жлъчно-каменна болест, дискенезия на жл. Мехур.

Изработване на комплексни програми за лечение на функционални гастроинтестинални нарушения – хронична коремна болка, запек, циклично повръщане, хронична диария

В създадения кабинет по хранене със следните . терапевтични задачи: изработване на диетични режими при различни заболявания на храносмилателния тракт, панкреаса, жлъчно-чернодробната система, хранителна алергия, муковисцидоза, подбор и лечение с про, пре и синбиотици, функционални храни, хранителни разстройства вкл. при генерализирано разстройство на развитието (аутизъм и хиперреактивност), програми за рационално хранене при здраво дете и деца с различни заболявания, консултации и прилагане на стандарти за ентерално и парентерално хранене. Съвременно лечение на деца с вродени и придобити заболявания на ЦНС, нервно-мускулни увреждания, епилепсия и др. Има 9 работещи комисии: 1. Комисия ЛКК протоколи 2. Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания с физически и сензорни увреждания за прием в държавни и общински училища 3. Комисия за лечение на пациенти с кистозна фиброза 4. Комисия за лечение с PALIVIZUMAB на деца с бронхопулмонална дисплазия, възникваща в перинаталния период 5. Комисия за лечение на епилепсия 6. Комисия за лечение на болни под 18 години с хронични вирусни хепатити (В,В + D,C) в извънболничната помощ. 7. Комисия за лечение на тежка активна болест на Крон и улцерозен колит с антицитокинови лекарствени продукти под 18 години. 8. Комисия за определяне на диетични режими на деца в яслена и градинска възраст 9. Комисия за изписване на специализрани храни при болестта Целиакия – К90.4

Участие в педиатрична работна група по проблемите на детския аутизъм.

Участие в педиатрична работна група по проблемите на кистичната фиброза в детската възраст

Участие в интердисциплинарен IBD екип

Диспансерна дейност:

  • Диспансеризация и наблюдение на деца с кистозна фиброза,бронхопулмонална дисплазия и бронхиална астма.

Болни с възпалителни заболявания на червата, хронична чернодробна болест, хранителна алергия, генерализирано разстройство на развитието,

Епилепсия

  • Стационарна система за подаване на кислород, сгъстен въздух и   аспирация
  • Ехограф „ALOKA – Prosound SSD-4000SV ”

Перфузори, Кислородни палатки, Ултразвукови инхалатори

Спирометър “Spirolab”

  • Eхограф „ALOKA – Prosound SSD-4000SV ”
  • Електро-енцефалографски апарат “Neuron-Spectrum-5”pH мeтър,

ЕКГ апарат

Ентерална помпа

Ръстомери и везни „SECA” за кърмачета и по-големи деца и юноши

Центрофуга XC-2000 (24035)

Апарат за водороден тест

  • pH метър с импенданс

Достъп до висококачествена апартура за образни изследвания – рентгенови, компютъртомограф, магнитноядрен резонанс, апарат за целотелесна DXA остеодензитометрия “GE Lunar Prodigy”, снабден със специализиран педиатричен софтуеър (в рентгенологично отделение).

Екип  

доц. д-р МИГЛЕНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
д-р КАТЕРИНА НОНЕВА НОНЕВА 
д-р НИЯ ЙОЛКОВА РАШЕВА
д-р МАРТИНА ИВАНОВА ГЪЛЪБОВА - НИКОЛОВА
д-р КРАСИМИРА ИВАНОВА КОЛЕВА
д-р ЖИВКА ЕМИЛОВА ЧУПЕРКОВА
д-р НАТАЛИЯ ХРИСТОВА ДОБРУДЖАНСКА
д-р РУМЯНА ХРИСТОВА РАЛЧЕВА

 

Виж профилДоц. д-р Миглена Димитрова Георгиева, дм  

Работи по клинични пътеки според договора на болницата в областта на детската пневмология, алергология, гастроенетрология, неврология, неонатология, токсикология, генетични заболявания и др. Извършва клинични проучвания в областта на детската пневмология, гастроенетрология и хранене.

Направление за хоспитализация

Обучение на студенти и/или специализанти по:     
Български и чуждестранни студенти по медицина, стоматология, стажант–лекари, специализанти по педиатрия и тесни профилни специалности по детска пневмология и фтизиатрия, детска гастроенетрология, детска неврология, общопрактикуващи лекари, докторанти и др. медицински специалисти
История на клиниката     Създадена в този си вид (комбинация от тесни детски специалности) на 01.04.2014г. Наследник на традициите на Университетските детски клиники от 1963.

Друга информация:     
Работи по клинични пътеки според договора на болницата в областта на детската пневмология, алергология, гастроенетрология, неврология, неонатология, токсикология, генетични заболявания и др. Извършва клинични проучвания в областта на детската пневмология, гастроенетрология и хранене.

Началник клиника – сл.тел. 052/978603, GSM +359899074268, email - [email protected]
Старша медицинска сестра – сл. тел. 1595
Манипулационна 052/978569, 052/978250
Технически секретариат 052/978384