Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт


Клиника по съдова хирургия

Съвременните методи на лечение на съдово хирургичните болни навлизат в практиката и непрекъснато се обновяват.

Клиника по съдова хирургия.jpg 27.03.2017г.

Разположение

3 етаж

Контакти

Началник клиника: 052 978 323
Старша мед. сестра: Марина Алексиева, тел. 052 978 641 /манипулационна /
е-mail: [email protected]
лекарски кабинет: 052 978 640
приемен кабинет: 052 978 549

Уникални услуги:     
Лечение на аневризмалната болест във всички локализации, особено каротидна и висцерална. Хибридна хирургия, микросъдова хирургия

Диагностична дейност:     
Използват се всички видове диагностични методи в съвременната съдова хирургия – клинична диагностика, доплерова сонография, ехо-доплерово изследване, дигитална субтракционна ангиография, СТ скенер ангиография, конвенционална ангиография.

Терапевтична дейност:     
лечение на венозни и лимфо-венозни болести,
варикозни улкуси, диабетно стъпало, рани от съдов произход, ХБН.

Диспансерна дейност:     
Въведен е диспансер, който обхваща всички преминали през клиниката болни, като периодично се контролира напредването на болестта им. Като отделни диспансери са обособени пациентите страдащи от каротидна патология и тези с хронична бъбречна недостатъчност с извършване на съдов достъп чрез конструиране на артериовенозни фистули и протези.

Ехо-доплеров сонограф с възможности за изследване на всички магистрални артерии; портативен доплеров апарат; С-рамо за извършване на хибридна хирургия; вейнлайт система.

 
д-р ЕМИЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
доц. д-р АНГЕЛ БОРИСОВ АНГЕЛОВ 
д-р КРАСИМИР ДОБРОМИРОВ ТОДОРОВ
д-р ГЕОРГИ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
д-р ВЕСЕЛИН ВЕСЕЛИНОВ ПЕТРОВ
д-р МАРТИНА САШЕВА САПУНДЖИЕВА - НИКОЛОВА

 

Виж профилд-р Емил Йорданов

Необходими кл.изследвания при постъпване на пациенти:     
Кръвна картина, урея, креатинин, йонограма, протромбиново време, изследвания за хепатит, ЕКГ

Други документи при прием на пациенти:     
ТЕЛК - копие

Обучение на студенти и/или специализанти по:     
съдова хирургия – диагностика, оперативни техники, следоперативни грижи и терапия.
История на клиниката:     Съдова хирургия в МБАЛ „Св. Марина‘ съществува от 2003 г. като Сектор по съдова хирургия след назначаването на д-р Георги Стефанов за съдов хирург към КООХ. През 2007г. е обособено Отделение по Съдова хирургия в рамките на новосъздадената III К-ка по Хирургия като д-р Михаил Чешмеджиев е назначен за Началник на отделението. През септември 2012г. с идването на проф. Веселин Петров е обособена к-ка по СХ.

Клиниката работи по клинични пътеки № 38, 178, 184.1,184.2, 190,191,192,193,194,196,197. Клинични пътеки № 193,184.1, 184.2 са спешни. Останалите клинични пътеки изискват следната подготовка от пациента за приемане в Клиниката по съдова хирургия:

КЛ.П. 38 Диагнози: ХАНК I70.2; Тромбоза на артерии на долен крайник I74.3; Тромбоза на артерии на горен крайник I74.2; Аневризма на абдоминална аорта I71.4; Тромбоза на артерия илиака I74.5; Стеноза на артерия каротис I65.2
-задължителни изследвания: Кръвна картина; урея; креатинин; глюкоза; йонограма; АПТТ; протромбиново време /изследванията важат 7 дни от датата на извършването им/
-допълнителни документи: копие на ТЕЛК, задължително лична карта

КЛ.П. 178 Диагноза: Захарен диабет с ПСУЕ11.5; Захарен диабет с множествени усложнения Е11.7
-задължителни изследвания: Кръвна картина; урея; креатинин; глюкоза; йонограма; АПТТ; протромбиново време /изследванията важат 7 дни от датата на извършването им/
-допълнителни документи: копие на ТЕЛК, задължително лична карта

КЛ.П. 190 Диагнози: Аневризма на абдоминална аорта I71.4; Тромбоза на артерия илиака I74.5;
-задължителни изследвания: Кръвна картина; урея; креатинин; глюкоза; йонограма; АПТТ; протромбиново време /изследванията важат 7 дни от датата на извършването им/
-допълнителни документи: копие на ТЕЛК; задължително лична карта

КЛ.П. 191 Диагнози: ХАНК I70.2; Тромбоза на артерии на долен крайник I74.3; Тромбоза на артерии на горен крайник I74.2;
-задължителни изследвания: Кръвна картина; урея; креатинин; глюкоза; йонограма; АПТТ; протромбиново време /изследванията важат 7 дни от датата на извършването им/
-допълнителни документи: копие на ТЕЛК; задължително лична карта

КЛ.П. 192 Диагноза: Стеноза на артерия каротис I65.2
-задължителни изследвания: Кръвна картина; урея; креатинин; глюкоза; йонограма; АПТТ; протромбиново време /изследванията важат 7 дни от датата на извършването им/
-допълнителни документи: копие на ТЕЛК; задължително лична карта

КЛ.П. 194 Диагнози: ХАНК I70.2; Тромбоза на артерии на долен крайник I74.3; Тромбоза на артерии на горен крайник I74.2; Аневризма на абдоминална аорта I71.4; Тромбоза на артерия илиака I74.5; Дълбока венозна тромбоза I80.2
-задължителни изследвания: Кръвна картина; урея; креатинин; глюкоза; йонограма; АПТТ; протромбиново време /изследванията важат 7 дни от датата на извършването им/
-допълнителни документи: копие на ТЕЛК: задължително лична карта

КЛ.П. 196 Диагноза: Варикозни вени I83.9
-задължителни изследвания:
Кръвна картина; урея; креатинин; глюкоза; йонограма; АПТТ; протромбиново време
/изследванията важат 7 дни от датата на извършването им/
-допълнителни документи: копие на ТЕЛК: задължително лична карта

КЛ.П. 197 Диагноза: Хронична бъбречна недостатъчност N18.0
-задължителни изследвания:
Кръвна картина; урея; креатинин; глюкоза; йонограма; АПТТ; протромбиново време /изследванията важат 7 дни от датата на извършването им/
-допълнителни документи: копие на ТЕЛК, задължително лична карта

Началник клиника: 052 978 323
Старша мед. сестра: Марина Алексиева, тел. 052 978 641 /манипулационна /
е-mail: [email protected]
лекарски кабинет: 052 978 640
приемен кабинет: 052 978 549