Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт


Клиника по гръдна хирургия

Основните клинични направления в работата на клиниката са: приложение на торакоскопията при диагностиката и лечението на заболяванията в гръдния кош; лечение на гнойните заболявания на белия дроб и плеврата; фиброендоскопска дезобструкция на трахеята и големите бронхи при малигнени и бенигнени заболявания (съвместна разработка със звеното за ендоскопска диагностика); хирургическо лечение на бенигнени и малигнените заболявания на щитовидната и млечната жлеза. През последните години са внедрени следните хирургични методики: метална фиксация на нестабилен гръден капак; видео-асистирана мини-торакотомия; три-дименсионална торакоскопия; постоперативна аналгезия при пациенти с белодробни оперативни интервенции, аргон-плазмена резекция при заболявания на белия дроб и щитовидната жлеза, реконструктивни операции при карцином на млечната жлеза.

Клиника по гръдна хирургия.jpg 27.03.2017г.

Разположение

Клиника по Гръдна хирургия е разположена на 10 ет. на територията на УМБАЛ „Св. Марина"

Контакти

Началник клиника: тел. 052/978-644
Лекарски кабинет:  052/978/682
Старша мед. сестра  052/978/645
Манипулационна:    052/978/654
Приемно-консултативен кабинет: 052/978/660
Технически сътрудник : 052/978/653

Лечение на доброкачествени, злокачествени, възпалителни и паразитни  заболявания на бял дроб,плевра и медиастинум- първични и вторични; млечната жлеза  и щитовидна жлеза.

Техника за видеоасистирана торакална хирургия; 3D торакоскопия

проф. д-р Радослав Стоянов Радев, д.м.

д-р Даниел  Мирославов  Буляшки

д-р Николай Панайотов Цветков

д-р Катерина Маринова  Маринова

д-р Борислав  Димитров Петров
проф. д-р Румен  Николов Ненков, д.м.

Необходими кл.изследвания при постъпване на пациенти:     
Според изисканията на КП за индикации за хоспитализация.

Обучение на студенти и/или специализанти по:
    Клиниката е база за преподаване и обучение на студенти по медицина / 4, 5, 6 курс/, стоматология, медицински сестри и акушерки. Преподаването се осъществява чрез съвременни  мултимедийни презентации, учебни филми, практически упражнения.
    Специализация по Гръдна хирургия
    Следдипломна  специализация   за колеги  от Североизточна България

    Обучение на докторанти от  България и чужбина

Друга информация:     
проф. Радослав Радев и доц. Румен Ненков – Национални консултанти по Гръдна хирургия  за Североизточна България .

Началник клиника: тел. 052/978-644
Лекарски кабинет:  052/978/682
Старша мед. сестра  052/978/645
Манипулационна:    052/978/654
Приемно-консултативен кабинет: 052/978/660
Технически сътрудник : 052/978/653