Акценти

Цел на Първа клиника по хирургия е предоставяне на диагностика и лечение, съобразно съвременните насоки и прилагане на ендоскопски и лапароскопски (безкръвни) методи. Първа Клиника по хирургия предлага оптимално разрешаване на Вашите здравни проблеми в отделения по коремна, детска, еднодневна и миниинвазивна хирургия. В диагностичното звено може да получите точна и надеждна информация за Вашите заболявания, както и възможните решения.

От 2019 г. в клиниката се извършват робот-асистирани операции със системата за роботизирана хирургия da Vinci Xi. Използването на робота дава възможност за разгръщане на научния потенциал в нови измерения – разработване на нови оперативни техники в общата хирургия. Той може да бъде използван във всички сфери на коремната хирургия: Доброкачествени и злокачествени заболяванията на хранопровода; Доброкачествени и злокачествени заболяванията на стомаха и дуоденума; Доброкачествени и злокачествени заболяванията на тънкото, дебелото и правото черво; Вентрални и ингвинални хернии; Калкулозен холецистит, остър апендицит; Доброкачествени и злокачествени на надбъбреците. Екипите са сертифицирани в областта на коремната хирургия при онкологични и неонкологични заболявания.

Основните насоки в дейността на клиниката са диагностика и лечение при следните заболявания: Хирургия на дебелото и правото черво, анус, перианално пространство; Хирургия на хранопровода, стомаха и дуоденума, тънки черва; Жлъчно-чернодробна и панкреасна хирургия; Хернии на коремната стена; Диафрагмални хернии; Ретроперитонеални тумори; Тумори на надбъбречните жлези.

Съвместно с клиниката по Образна диагностика и сектора по Интервенционална рентгенология се извършват минимално инвазивни процедури: стентиране на жлъчни пътища, дренажни процедури, термоаблация, трансартериална хемоемболизация, портална венозна емболизация при чернодробни метастази.