Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт


Първа клиника по хирургия

Модерни лапароскопски операции в УМБАЛ "Св. Марина"

Нов ехо ендоскоп в Първа хирургия на УМБАЛ "Св. Марина"

Модерна и точна диагностика в Първа хирургия на УМБАЛ "Св.Марина"

Цел на клиниката е предоставяне на диагностика и лечение, съобразно съвременните насоки и прилагане на ендоскопски и лапароскопски (безкръвни) методи. От 2019 г. в клиниката се извършват робот-асистирани операции със системата за роботизирана хирургия daVinci Xi. Екипите са сертифицирани в областта на коремната хирургия при онкологични и неонкологични заболявания.

Основните насоки в дейността на клиниката са диагностика и лечение при следните заболявания: Хирургия на дебелото и правото черво, анус, перианално пространство; Хирургия на хранопровода, стомаха и дуоденума, тънки черва; Жлъчно-чернодробна и панкреасна хирургия; Хернии на коремната стена; Диафрагмални хернии; Ретроперитонеални тумори; Тумори на надбъбречните жлези.

Съвместно с клиниката по Образна диагностика и сектора по Интервенционална рентгенология се извършват минимално инвазивни процедури: стентиране на жлъчни пътища, дренажни процедури, термоаблация, трансартериална хемоемболизация, портална венозна емболизация при чернодробни метастази.

Разположение

Клиниката е разположена на ет. VI и ет. II на УМБАЛ „Света Марина” ЕАД

Контакти

Първа клиника по хирургия

Началник Клиника и ръководител катедра „Обща и оперативна хирургия“:

проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н. – 052 978 665

Технически сътрудник на Началник клиника:

Албена Вълчева – 052 978 665

Адм. отговорник оперативна дейност:

проф. д-р Никола Колев, д.м.н. – 052 978 657

Адм. отговорник Първа клиника по хирургия:

доц. д-р Щерю Щерев, д.м. – 052 978 656

Старша медицинска сестра КООХ:

ст.м.с. Мехриджан Халид – 052 978 655

Манипулационна зала: 052 978 652

Лекарски кабинети: 052 978 657, 052 978 537

Приемно-консултативен кабинет: 052 978 647

Технически сътрудник (получаване на епикризи): 052 978 668

Сайт на клиниката: http://www.gisurgery.bg/

Разположение: ет. 6, крило Запад

 

Отделение по детска хирургия и едноскопски център, Отделение по гастроентерология

Началник отделение по Детска хиругия:

д-р Пламена Дренакова – 052 978537

Старша медицинска сестра отделение по ДХ и ЕЦ:

ст.м.с. Светослава Красимирова – 052 978 398

Манипулационна зала: 052 978 304

Ендоскопски кабинет: 052 978 635

Началник отделение по Гастроентерология:

д-р Таня Кирилова, д.м. 0899/ 731 082

Разположение: ет. 2, крило Запад

 

ПЪРВА КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЯ Е ПЪРВАТА В БЪЛГАРИЯ, КОЯТО РАЗПОЛАГА С ТРИИЗМЕРНА (3-D) ЛАПАРОСКОПСКА АПАРАТУРА!

Извършват се следните минимално инвазивни (лапароскопски) операции:
Хирургия на хранопровода, стомаха и дуоденума:

 • езофагектомия;
 • фундопликация;
 • кардиомиотомия;
 • резекция на стомаха;
 • гастректомия;
 • гастростомия.

Колоректална хирургия:

 • апендектомия;
 • хемиколектомия;
 • субтотална колектомия;
 • резекция на сигмата;
 • резекция на ректума;
 • ултраниски резекции на ректума (сфинктеросъхраняващи операции);
 • екстирпация на ректума;
 • тазова екзентерация.

Хепато-билиарна хирургия:

 • холецистектомия;
 • хирургия при ехинококоза;
 • чернодробни резекции.

Пластика на хернии на коремната стена с платно:

 • ингвинални хернии;
 • бедрена херния;
 • пъпна херния при възрастни;
 • херния на бялата линия при възрастните;
 • шпигелова херния;
 • парастомални хернии;
 • лумбални хернии;
 • обтураторна херния;
 • седалищна херния;
 • перинеална херния.

Диагностична и терапевтична дейност:

Основните насоки в дейността на клиниката са диагностика и лечение при следните заболявания:

Заболявания на горния гастроинтестинален тракт – хранопровод, стомах, дуоденум:

 • рак на хранопровода;
 • рак на стомаха;
 • ахалазия (кардиоспазъм) на хранопровода;
 • диафрагмални хернии (хиатална херния);
 • гастро-езофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ);
 • рецидиви след фундопликация;
 • язвена болест на стомаха и дуоденума и нейните усложнения – пилорна стеноза и др.

Заболявания на долния гастроинтестинален тракт – тънки и дебели черва, проктология:

 • тумори на тънките черва;
 • рак на дебелото и правото черво;
 • хемороиди;
 • анални фисури;
 • анални фистули;
 • перианални абсцеси.

Жлъчно-чернодробни заболявания:

 • чернодробни метастази;
 • рак на черния дроб – хепатоцелуларен карцином, холангиоцелуларен карцином и др.;
 • камъни на жлъчния мехур (калкулозен холецистит);
 • камъни на жлъчните пътища (холедохолитиаза).

Заболявания на панкреаса:

 • рак на панкреаса;
 • панкреатит – усложнени форми и др.;
 • псевдокисти на панкреаса.

Хернии на коремната стена:

 • ингвинални хернии;
 • следоперативни хернии;
 • вентрални хернии;
 • рецидивни хернии.

Ретроперитонеални тумори

Тумори на надбъбречните жлези

Съвременно диагностично оборудване - Триизмерна (3D) ехография, Триизмерна (3D) ендоректална ехография, Еластография и Ендоскопска ехография.

• Ендоскопски процедури:

Гастроскопия – ендоскопско изследване на стомаха
Колоноскопия - ендоскопско изследване на дебелото черво
Ендоскопско премахване на полипи на дебелото черво и ранен рак (полипектомия)
Ендоскопско премахване на жлъчни камъни (ERCP)
Ендоскопско стентиране на жлъчните пътища при рак на панкреаса, жлъчните пътища, метастази
Ендоскопско лечение при псевдокисти на панкреаса
Биопсия на панкреас под ендоехографски контрол

• В съдействие с Клиниките по образна диагностика и нуклеарна медицина:

Мултидетекторна спирална компютърна томография (КТ)
Виртуална колоноскопия
Магнитно-резонансна томография (МРТ, ЯМР)
Позитронн-емисионна томография (ПЕТ-КТ)

Специализирани процедури при чернодробни метастази или рак на черния дроб

 • термоаблация;
 • трансартериална хемоемболизация (Transarterial chemoembolization – TACE);
 • портална венозна емболизация (Portal vein embolization – PVE).

Специализирана апаратура за лапароскопски хирургия – конвенционална лапароскопска и триизмерна 3D апаратура.

Специализиран хирургичен инструментариум за колоректална, гастро-езофагеална, чернодробна, панкреасна и жлъчна хирургия.

Ендоскопска апаратура – фиброгастроскопи, фиброколоноскопи, дуоденоскопи, холедохоскопи.

Ехографски апарати – Система за Ехоендоскопия, вкл. мини-сонда за ендоскопска ехография, Ендоректална ехография.

В университетската болница е инсталиран последният модел четвърта генерация робот Da Vinci Xi, който позволява да се извършват всички видове операции в коремната и торакалната хирургия, в урологията и гинекологията. Това е най-модерната роботизирана система в България, която позволява да се използват последните генерации хирургичен инструментариум, чрез който се извършват прецизни и щадящи пациента операции, гарантиращи неговото бързо възстановяване с минимална болка.

Клиниката участва в научни проекти, свързани с подобряване на диагностиката и стадирането на онкологични заболявания.

проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н.

Роден е на 10 март 1960 г. в гр. Варна. Завършва Медицински университет – Варна. Придобива специалност по хирургия и по онкология, магистърска степен по „Стопанско управление“ и има научни степени „Доктор“ и „Доктор на медицинските науки“. През 2002 г. се хабилитира като доцент, а през 2009 г. – като професор към Катедра по обща и оперативна хирургия, анестезиология и интензивно лечение; ръководител на катедрата до избирането му за ректор и отново от 2020 г. От 2001 г. до 2010 г. заема длъжността изпълнителен директор на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна, а след 2010 г. е председател на Борда на директорите. Национален консултант по хирургия (2012). Проф. д-р Иванов е 12-ият ректор на Медицински университет – Варна (първи мандат от 19.03.2012, втори мандат от 14.03.2016), като през мандата му се създават нови филиали и университетска инфраструктура, както и институционални звена и центрове на МУ-Варна. От 2020 г. е Председател на Общото събрание на Медицински университет – Варна. През май 2020 г. е избран за председател на Асоциацията на университетските болници в България.

проф. д-р Валентин Игнатов, д.м.

Роден на 18.06.1958 г. във Варна. Завършва езикова гимназия (английски език) и медицина във Варна (1986). Придобита специалност – хирургия. Специализира в София и Германия. Ординатор в БМП-Шумен (1984–1986) и в хирургическо отделение на Окръжна болница – Варна (1986–1992). Асистент в Катедрата по обща и оперативна хирургия на МУ-Варна (1992). Завежда Сектора по ендоскопска, лазерна и миниинвазивна хирургия в катедрата. Разработва проблеми, свързани с ендоскопското и лазерното лечение на заболявания на храносмилателния тракт. Член на СУБ. Защитава дисертация (2005) на тема: „Диагностично-лечебна тактика и Nd:YAG лазер-терапия в условията на остро кървене от стомашни и дуоденални язви“. Последователно се хабилитира като доцент и професор. Печели конкурс за началник на Първа клиника по хирургия (2006). Изпълнителен директор на УМБАЛ „Св. Марина“ (2016–2020). Избран за Ректор на МУ-Варна с пълно мнозинство 2020 г.

проф. д-р Никола Колев, д.м.н.

Завършва медицина в Медицински университет – Варна (1998). Придобива специалност по хирургия (2003). Защитава дисертационен труд на тема „Клинично значение на интраоперативното маркиране на сентинелни лимфни възли при колоректален рак“, а през 2012г. след защита на дисертационен труд „Рак на ректума - съвременно хирургично поведение“ е избран за „Професор“. Проф. д-р Колев е най-младият доцент и професор в областта на хирургията в България. В периода 2012-2020 г. е ръководител на Катедра по обща и оперативна хирургия в МУ-Варна. Специализира в областите висцерална хирургия; колоректална хирургия; хирургия на черния дроб, жлъчни пътища и панкреаса; онкологична хирургия; миниинвазивна, ендоскопска и лапароскопска хирургия; миниинвазивна хирургия на хранопровод; интраоперативна и ендоректална ехография; торакоскопска хирургия; роботизирана хирургия. Проведени специализации във водещи световни центрове в САЩ, Великобритания, Швейцария, Италия, Германия, Южна Корея и Словения. Научната му дейност е представена в 310 научни статии и съобщения в страната и чужбина. Член е на Български лекарски съюз, Българско хирургично дружество и Съюз на учените в България.

доц. д-р Щерю Щерев, д.м.

Роден на 13.09.1958 г. във Варна. Завършва медицина във Варна (1984). Придобита специалност – хирургия (1990). Специализира в София и Братислава. Ординатор-хирург в Районна болница – Омуртаг (1984–1987), и в Окръжна болница – Варна (1987–1989). Асистент в Катедрата по обща и оперативна хирургия на МУ-Варна (1990). Основните му научни разработки са свързани с хирургическото лечение на заболяванията на стомаха и дуоденума. Защитава дисертация на тема „Съвременен подход при хирургично лечение на хиатални хернии“ (2014). Издава хабилитационен труд със заглавие „Хиатални хернии – диагностика и лечение“. От 2006 г. заема длъжността началник в отделението по коремна хирургия към Първа клиника по хирургия.

доц. д-р Дилян Петров, д.м.

Завършва Английска ЕГ – Русе (1985) и медицина в МУ-Варна (1991). Започва специализация по обща хирургия (1992) в ИСУЛ – София. Придобива квалификационна степен „специалист хирург“ (1997). Лекар хирург, специалист по висцерална хирургия в МБАЛ-Русе (1997–2008). От 2008 г. е част от екипа на Първа клиника по хирургия на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. Редовен асистент (от 2008) в Катедрата по обща и оперативна хирургия към МУ-Варна. Защитава дисертационен труд (2014) на тема „Съвременен подход в диагностиката и лечението на усложнената дивертикулоза на колона“ и придобива ОНС „доктор“.

доц. д-р Илко Плачков, д.м.

Роден 26.06.1960 г. в гр. Добрич. Завършва Първа ЕГ – Варна с немски език и МУ-Варна (1988). Началник медицинска служба в дивизион подводници (1989–1992). Старши ординатор, началник отделение по септична хирургия, началник оперативно отделение, началник отделение по коремна хирургия (1992–2009) във ВМБ-Варна. Лекар хирург, хоноруван асистент (2010) във Втора клиника по хирургия на МБАЛ „Св. Марина“ – Варна. Защитава дисертация (2007) на тема „Лапароскопска спланхницектомия за контрол на болката при нерезектабилни супрамезоколични неоплазми“. Придобива АД „доцент“ (2012). Научни интереси към жлъчно-чернодробната и панкреатичната хирургия, лапароскопската хирургия и хирургическия контрол на болката. Участва активно в международни и български национални конференции. Публикации – над 90 в български и чуждестранни списания. Три съавторства към учебници по медицина. Член на: НССЛХ, БХД, БАХГО, БЛС, СУ-Варна.

 доц. д-р Александър Златаров, д.м.

Завършва Първа езикова гимназия – Варна с отличие (2006), медицина в МУ-Варна (2012) и се присъединява към екипа на Първа клиника по хирургия в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. Асис-тент към Катедрата по обща и оперативна хирургия (2013). Защитава дисертационен труд (2018) на тема „Нови методи в лапароскопското лечение на хиаталните хернии“ и придобива ОНС „доктор“. Придобива специалност „Хирургия“ (2018). Интересите му са насочени към лапарос-копската хирургия, ендоскопски процедури на горен и долен гастроинтестинален тракт, добро-качествени и злокачествени заболяванията на хранопровод, стомаха и черен дроб. Провежда спе-циализации по конвенционална и интраоперативна ехография в хирургията – УМБАЛ „Св. Ма-рина“ – Варна (2012). Специализира „Минимално инвазивна хирургия при заболявания на хра-нопровода“ с ръководител Dr. James D.Luketich – Питсбърг, САЩ (2014), „Лапароскопска чер-нодробна хирургия“ с ръководител Prof. Abu Hilal, Саутхемптън, Великобритания, „Роботизира-на хирургия“ в клиниката Charité – Берлин, Германия, и в Medicin im Grünen – Берлин. Научната му дейност е представена от 167 научни статии и съобщения в България и чужбина, от които от които 67 в пълен обем, а 30 публикувани в чуждестранни научни издания. Участва в авторски колектив на два учебника, издадени в чужбина.

ас. д-р Мехмед Хадживели

Роден на 16.10.1982 г. в Кубрат. Завършва средното си образование през 2001 г. в ПМГ „Никола Обрешков“ – Разград, с отличие. През 2001–2007 г. следва медицина в МУ-София. След завършването си започва специализация в Първа клиника по хирургия на УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“ – София. Придобива специалност по обща хирургия (2014). Започва специализация по гръдна хирургия и работа в Първа клиника по хирургия към УМБАЛ „Св. Марина“. Работи и като асистент към Катедрата по обща и оперативна хирургия. Придобива втора специалност – гръдна хирургия (2019). Основните му професионални и научни интереси са в областта на миниинвазивните оперативни методи в гръдната и коремната хирургия, хирургия на хранопровод и горен ГИТ. Участва в над 20 научни доклади и постери на конференции в страната и чужбина на следните теми: хиатална херния, лапароскопска адреналектомия, апендектомия, VATS при плеврални емпиеми и др. Член на БЛС и Българското хирургично дружество.

ас. д-р Тургай Калинов

Роден през 1992 г. в Плевен. Завършва с отличие ПМГ „Хр. Ботев“ – Никопол (2011) и медицина в МУ-Варна (2017). Лекар специализант (от 2017) в Първа клиника по хирургия на УМБАЛ „Св. Марина” – Варна. Награден (2012) с Почетен знак със синя лента от МУ-Варна по повод цялостен принос за развитието на активното студентско самоуправление в университета и създаването на официалния сайт на Студентския съвет към университета. Специализации и курсове в чужбина по минимално инвазивна хирургия и дистанционно обучение, сред които: The VIIth National Congress of The Romanian Association for Endoscopic Surgery, 2011; 2019 ACS Surgical Simulation Summit, Chicago, USA; Национален конгрес по дистанционно обучение, Пловдив, 2019; 2019 Davinci XI Robotic Surgery IRCAD, Strasbourg France. Участва в над 25 научни доклади и постери на конференции в страната и чужбина на следните теми: хиатална херния, лапароскопско лечение при апендектомии, миниинвазивна екстракция на конкременти от жлъчните пътища и други.

д-р Пламена Дренакова

Родена на 23.02.1982 г. в град Варна. Завършва гимназия през 2001 г. ПМГ „Нанчо Попович“ в Шумен с отличие. През периода 2001 – 2007 г.  учи Медицина в Медицински университет – София. Завършва с отличие същата година и започва работа в Университетска болница “Света Анна” Варна като лекар-ординатор. През 2008 г. след конкурс е назначена за специализант по Детска хирургия към Катедрата по обща и оперативна хирургия на УМБАЛ “Света Марина” – Варна. 

Д-р Дренакова участва с над 25 научни статии и плакати на конференции у нас и в чужбина в тази област, както и статии в научни списания на следните теми: хиатална херния, лапароскопска резекция при рак на ректума, съвременно лечение на надбъбречни тумори, черен дроб метастази и др. Член на Американската медицинска асоциация.

д-р Димо Димов

Следва Медицина в Медицински университет – Варна. Дипломира се през 1987 год. Започва своята клинична практика, като ординатор в хирургично отделение в Районна болница в гр. Тутракан. Специализира Обща хирургия в Първа клиника по хирургия в Окръжна болница гр. Варна. След придобиване на специалност по обща хирургия през 1991 година, д-р Димо Димов практикува в болниците в гр. Тутракан и гр. Балчик. В МБАЛ – Балчик е назначен на поста завеждащ отделение по хирургия. През 1996 год. и 2002 год. специализира последователно висцерална и миниинвазивна хирургия и травматология в кантонна болница Цуг, Швейцария, като с това придобива сертификати удостоверяващи провоспособността му да извършва тези методи на лечение. От 2007 година е част от екипа на Първа Клиника по Обща и Оперативна хирургия на УМБАЛ “Св. Марина“. Владее отлично руски и немски език.

Основните направления и интереси са насочени към заболяванията на дебелото черво (ракови, доброкачествени и възпалителни), ендоскопската диагностика, както и заболявания на хепатобилиарната система. 

д-р Таня Кирилова, д.м.

Родена през 1962 г. в гр. Разград. Завършва Първа езикова гимназия гр.Варна с английски език като първенец на випуска. Учи медицина във ВМИ-Варна и Киевски медицински институт, където завършва с отличие. Започва работа по разпределение като участъков терапевт в Работническа болница гр. Девня. От 2001 г. е гастроентеролог в ДКЦ „Св. Марина“ – Варна, а от 2008 г. и гастроентеролог в Първа клиника по хирургия на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. От 2013 г. завежда Гастро отделение за ендоскопска диагностика в същата болница. Специалист по вътрешни болести от 1992 г. и по гастроентерология, диететика и хепатология от 1996 г. През 2014 г. защитава дисертация за ролята на ендоректалната ехография в диагностиката, стадирането и проследяването на ректалния карцином. Хоноруван асистент към Катедрата по обща и оперативна хирургия към Медицински университет – Варна от 2013 г. Специализира ендоректална ехография в Малмьо, Швеция и Тревизо, Италия. Участва в национални и международни семинари, конференции и конгреси по гастроентерология и хирургия. Член на БЛС, Българското дружество по гастроентерология и Секцията по ендоскопия, Българското дружество по ултразвук в медицината, Европейското дружество по гастроенерология. Владее свободно руски, английски и френски език.

д-р Стефан Михайлов

Роден през 1996 г. в гр. Дряново. Завършва е средното си образование през 2015 г. в „Национална Априловска гимназия“ гр. Габрово с отличие. През 2015 – 2021г. следва медицина в Медицинска университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна. Завършва с отличие и започва работа в Първа клиниката по хирургия на УМБАЛ “Св. Марина” гр. Варна като лекар-специализант.

Д-р Михайлов като студент е участвал в 3 научни конференции в страната и чужбина на следните теми: корозивно изгаряне на хранопровода, миниинвазивно лечение на заоблявания на хранопровода и др.

 

Лекарски състав на Първа клиника по хирургия:

Проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н. [email protected]                           

Проф. д-р Валентин Игнатов, д.м. [email protected] 

Проф. д-р Никола Колев, д.м.н. [email protected]

Доц. д-р Щерю Щерев, д.м. [email protected]

 Доц. д-р Дилян Петров, д.м. [email protected] 

   Доц. д-р Илко Плачков, д.м., [email protected]

 Д-р Димо Димов


ас. д-р Мехмед Хадживели


 Доц. д-р Александър Златаров, д.м. [email protected] 

 ас. д-р Тургай Калинов

д-р Стефан Михайлов

д-р Велин Михов


ДЕТСКА ХИРУРГИЯ:

Д-р Пламена Дренакова [email protected]


 

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ И ДИЕТИКА 

Д-р Таня Кирилова, д.м.

Д-р Силвия Атанасова - специализант

Виж профил

Ръководител клиника: Проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н

Консултативен кабинет към Първа клиника по хирургия - 6 ет, главно фоайе

ДКЦ „Св. Марина“ – вкл. и с направления по НЗОК.

Учебната дейност включва

 • Лекционно и практическо преподаване на дисциплината „ОБЩА И ОПЕРАТИВНА ХИРУРГИЯ” за студенти III курс, факултет „медицина” и факултет „дентална медицина“
 • Лекционно и практическо преподаване на дисциплината „КЛИНИЧНА ХИРУРГИЯ” за студенти IV курс, факултет „медицина”
 • Лекционно преподаване на чуждо-езиково обучение на студенти по медицина – III и IV курс, факултет „медицина
 • Лекционно преподаване на медицински сестри, акушерки към Медицински колеж – Варна.
 • Лекционно преподаване на здравни инспектори и рентгенови лаборанти към Медицински колеж – Варна.
 • Лекционно и практическо обучение на специализанти по обща хирургия, детска хирургия, акушерство и гинекология.

Първа клиника по хирургия

Началник Клиника и ръководител катедра „Обща и оперативна хирургия“:

проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н. – 052 978 665

Технически сътрудник на Началник клиника:

Албена Вълчева – 052 978 665

Адм. отговорник оперативна дейност:

проф. д-р Никола Колев, д.м.н. – 052 978 657

Адм. отговорник Първа клиника по хирургия:

доц. д-р Щерю Щерев, д.м. – 052 978 656

Старша медицинска сестра КООХ:

ст.м.с. Мехриджан Халид – 052 978 655

Манипулационна зала: 052 978 652

Лекарски кабинети: 052 978 657, 052 978 537

Приемно-консултативен кабинет: 052 978 647

Технически сътрудник (получаване на епикризи): 052 978 668

Сайт на клиниката: http://www.gisurgery.bg/

Разположение: ет. 6, крило Запад

 

Отделение по детска хирургия и едноскопски център, Отделение по гастроентерология

Началник отделение по Детска хиругия:

д-р Пламена Дренакова – 052 978537

Старша медицинска сестра отделение по ДХ и ЕЦ:

ст.м.с. Светослава Красимирова – 052 978 398

Манипулационна зала: 052 978 304

Ендоскопски кабинет: 052 978 635

Началник отделение по Гастроентерология:

д-р Таня Кирилова, д.м. 0899/ 731 082

Разположение: ет. 2, крило Запад