Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт


Клиника по лицево-челюстна хирургия

Kлиниката по ЛЧХ е единствения център за диагностика, лечение и консултации на болни по специалността в Източна България. Като част от УМБАЛ „Света Марина” гр. Варна тя разполага с всички най-съременни средства за диагностика и лечение на европейско ниво. Разполага с възможности и реализира консултации на всички медицински специалисти на най-високо професионално ниво.

Клиниката има сключен договор с НЗОК за работа по клиничните пътеки за лицево-челюстна хирургия, включващи оперативни процедури в лицево-челюстната област и хирургично лечение на заболявания на слюнчените жлези, възпалителни процеси в областта на лицето и шията, вродени малформации в лицево-челюстната област, фрактури, както и консервативно лечение при хирургични заболявания. Заплаща се само потребителска такса (съгл. чл. 37 от ЗЗО), като на пациентите се предоставя възможност за избор на оператор, екип и време за извършване на оперативната интервенция.

Първоначалните и консултативни прегледи, както и амбулаторни изследвания и операции се заплащат на каса платени услуги по ценоразпис утвърден от Изпълнителния директор на УМБАЛ „Света Марина” ЕАД.

Клиника по лицево-челюстна хирургия.jpg 27.03.2017г.

Разположение

Клиника по ЛЧХ – на 9 етаж на УМБАЛ „Света Марина” ЕАД
Приемен кабинет – № 928 на 9 етаж на УМБАЛ „Света Марина” ЕАД

Контакти

Началник клиника: Проф. д-р. Цветан Тончев, д.м.  
Кабинет: 052/978330
е-mail: [email protected]
 Старша мед. сестра: Вили Плачкова 052 / 978 251
Стационар IX етаж: 052/978251 Лекарски кабинет: д-р Милко Дюлгеров, д-р Виктор Желев, д-р Янко Янков
лекарски кабинет: 052/978521
Приемен кабинет – № 928 на 9 етаж на МБАЛ „Света Марина” ЕАД

В клиниката се извършват диагностика и оперативно лечение на всички видове заболявания в областта на главата и шията в домена на съвременната лицево-челюстна хирургия включващи: естетична и реконструктивна хирургия и онкология в областта на главата и шията; ортогнатична лицева хирургия; тежки травми в областта на лицевия скелет и меките тъкани както и лечение на бисфосфонатна остеонекроза на челюстните кости.

Тук за първи път в България се прилагат пластика на долната устна по Karapandzič и фейслифт достъп със SMAS-техника при операции на тумори на слюнчените жлези.

Клиниката разполага с всички необходими инструменти и апарати за изпълнение на пълния обем профилактични и лечебни дейности по специалността съгласно Стандарта по Лицево-челюстна хирургия и покрива законовите изисквания за най-високото – трето ниво на компетентност .

проф. д-р ЦВЕТАН ЛЮБЕНОВ ТОНЧЕВ
д-р МИЛКО ИВАНОВ ДЮЛГЕРОВ
д-р ВИКТОР НИКОЛАЕВ ЖЕЛЕВ
д-р ЯНКО ГЕОРГИЕВ ЯНКОВ
д-р БОРИСЛАВА ЦВЕТАНОВА ТОНЧЕВА
Виж профилПроф. д-р. Цветан Тончев д.м.

Необходими кл.изследвания при постъпване на пациенти:     
Пълна кръвна картина, Протромбиново време, INR, Кръвна захар, Креатинин, Урея

Други документи при прием на пациенти:     
Копие на лична карта

Обучение на студенти и/или специализанти по:     
В клиниката се обучават студенти по дентална медицина и се провежда следдипломна квалификация на лекари по дентална медицина и лекари по медицина според приетите програми по „Орална хирургия” и „Лицево-челюстна хирургия”. Клиниката е снабдена със съвременен Internet достъп до онлайн пълнотекстова база данни от над 5300 заглавия, покриващи на 100% заглавията, включени в Medline. Това осигурява актуална и пълна информация за глобалните тенденции в диагностиката и лечението на световно ниво.

История на клиниката:     
През 2007 година Проф. д-р. Цветан Тончев, д.м. и д-р Милко Дюлгеров основават клиниката по „Лицево-челюстна хирургия“ при УМБАЛ „Св. Марина“

Друга информация:     
Kлиниката по ЛЧХ е единствения център за диагностика, лечение и консултации на болни по специалността в Източна България. Като част от УМБАЛ „Света Марина” гр. Варна тя разполага с всички най-съременни средства за диагностика и лечение на европейско ниво. Разполага с възможности и реализира консултации на всички медицински специалисти на най-високо професионално ниво.
Клиниката има сключен договор с НЗОК за работа по клиничните пътеки за лицево-челюстна хирургия, включващи оперативни процедури в лицево-челюстната област и хирургично лечение на заболявания на слюнчените жлези, възпалителни процеси в областта на лицето и шията, вродени малформации в лицево-челюстната област, фрактури, както и консервативно лечение при хирургични заболявания. Заплаща се само потребителска такса (съгл. чл. 37 от ЗЗО), като на пациентите се предоставя възможност за избор на оператор, екип и време за извършване на оперативната интервенция.
Първоначалните и консултативни прегледи, както и амбулаторни изследвания и операции се заплащат на каса платени услуги по ценоразпис утвърден от Изпълнителния директор на УМБАЛ „Света Марина” ЕАД.

Началник клиника: Проф. д-р. Цветан Тончев, д.м.  
Кабинет: 052/978330
е-mail: [email protected]
 Старша мед. сестра: Вили Плачкова 052 / 978 251
Стационар IX етаж: 052/978251 Лекарски кабинет: д-р Милко Дюлгеров, д-р Виктор Желев, д-р Янко Янков
лекарски кабинет: 052/978521
Приемен кабинет – № 928 на 9 етаж на МБАЛ „Света Марина” ЕАД