Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт


Лаборатория по вирусология

В лабораторията се извършват над 50 вида серологични теста за доказване на всички видове хепатитни маркери, HIV, сифилис, инфлуенца, Лаймска болест, респираторни и ентеровирусни инфекции, инфектираност с Хеликобактер пилори, Херпесни вирусни инфекции, хламидийни инфекции. Извършват се молекулярно-биологични тестове за доказване вирусна репликация на цитомегаловирус, Epstein-Barr вирус, BKV при пациенти с трансплантирани бъбреци и хемопоетични стволови клетки. Изследва се вирусен товар при пациенти с хронични хепатити, предизвикани от хепатит В, хепатит С и хепатит D вируси, както и такива със смесени инфекции.

обща.jpg 15.05.2018г.

Разположение

Лабораторията се помещава на 2-ри етаж, източно крило до Аудитория А, стая 308

Контакти

Контактите с лекарите от лабораторията се осъществяват на тел. 052/978-565

Диагностична дейност: свързана с пациенти от всички клиники и амбулаторни пациенти, нуждаещи се от серологична и вирусологична диагностика, както и профилактични и мониторингови изследвания.
Екипът на лабораторият извършва консултативна дейност при готови резултати на пациентите.

Лабораторията разполага с необходимата апаратура за серологична диагностика – 2 ELISA установки и 1 ELISA анализатор. Апаратура за молекулярно-биологична диагностика, разположена в Центъра за транслационна медицина и клетъчна терапия.

 

доц. д-р ЦВЕТЕЛИНА КОСТАДИНОВА ПОПОВА
д-р ЖИВКА СТОЙКОВА ДЕМИРЕВА-КАЛЧЕВА
Виж профилпроф. д-р Теменуга Стоева, дм

Достъпът на пациентите до лабораторията за изследване и консултации е всеки ден от 7.30 часа до 13.30 часа

Началник Лаборатория – проф. д-р Теменуга Стоева, д.м. - 052/978-565
Старши лаборант – Радка Тодорова Стоянова - 052/978-565