Открива се регистрацията за третата научнопрактическата конференция „Детето като пациент. Бащинството“

Открива се регистрацията за третата научнопрактическата конференция „Детето като пациент. Бащинството“

Катедра „Хигиена и епидемиология“, Факултет по обществено здравеопазване (ФОЗ) и Филиал Велико Търново на Медицински университет – Варна Ви канят на третото издание на  научнопрактическата конференция „Детето като пациент“  с тема за 2020 г.  –  „ Бащинството“. Ще се проведе онлайн на 24.10.2020 г., събота в Blackboard Learn виртуална среда.

 

 

        Насочена е към широк кръг от специалисти – медицински (лекари, медицински сестри, акушерки, рехабилитатори) и немедицински (психолози, логопеди, социални работници, преподаватели, педагози), към студенти, специализанти и докторанти, към родители и всички, които проявяват интерес към обсъжданите въпроси.

       Програмата включва десет авторски презентации, дискусии, видеоматериали и филм. Лекторите на конференцията са специалисти от МУ-Варна и от структури на национално ниво, работещи по въпросите и проблемите на бащинството. С грижа и поглед към общественото здраве, акцент във всички теми на конференцията е съвременният интердисциплинарен подход към детето във фокуса на бащинството. Докладите на лекторите се публикуват в подготвен извънреден брой на сп. „Практическа педиатрия“, посветен на конференцията.

       Участието се заявява чрез изпращане на организаторите на предварително попълнена регистрационна форма и сканирано копие на документ, удостоверяващ заплащане на такса участие по банков път  – 20 лв. Крайният срок за регистрация е 22.10.2020 г. На следващия ден всички участници ще получат линк към събитието в Blackboard Learn виртуална среда.

       Медицински университет – Варна ще удостовери участието Ви със сертификат от ФОЗ за участие и повишаване на професионалната квалификация. Сертификатът и броят на сп. „Практическа педиатрия“ с докладите ще достигнат до всички участници по пощенски път след приключване на конференцията.   

Електронен плакат за конференцията може да видите тук.

Програма на конференцията може да видите тук.

Бланка за регистрация на конференцията може да изтеглите тук.