Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

  • 09.10.2020

  Дигитализацията в образованието и здравеопазването – основна тема на петия Международен форум на партньорствата на МУ-Варна

  На 8 октомври 2020 г. за пета поредна година се проведе Международният форум на партньорствата на Медицински университет – Варна. Тази година той премина във виртуална среда и бе на тема „Дигитализацията в образованието и здравеопазването“. Над 120 участници – преподаватели, студенти и гости се включиха онлайн в електронната платформа Blackboard на Медицински университет – Варна.

   

   

  Сред международните участници бяха партньори от 10 страни – Румъния, Швейцария, САЩ, Португалия, Украйна, Естония, Литва, Латвия, Гърция и Германия, както и Черноморската университетска мрежа (BSUN), на която МУ-Варна е съосновател и член от 1998 г.

  Международното събитие беше открито от проф. Тодорка Костадинова, която представи поздравителен адрес от името на Ректора на Медицински университет – Варна проф. д-р Валентин Игнатов, д.м.

  В първата сесия на Форума доц. Анета Докова – ръководител на отдел „Международно сътрудничество“, направи преглед на предишните издания, техните цели, обхват и постижения. Директорът на Международния център по електронно и дитанционно обучение проф. Иван Мерджанов запозна аудиторията с електронната платформа Blackboard като част от университетската инфраструктура и средство за дигитализация на обучението. Директорът на университетската библиотека Румяна Радева и Марина Клисурова – библиограф и администратор на репозиториума на МУ-Варна, представиха електронните ресурси и дигитализирани материали за учебния процес и научноизследователската дейност.

  Във втората част думата имаха чуждестранните партньори. Сесията бе открита от проф. Едем Мамут – генерален секретар на Черноморската университетска мрежа, който даде изключително висока оценка за развитието на МУ-Варна през годините и превръщането му в модерен и водещ университет не само на Балканите, но и в Европа. От името на Университета „Овидий“ в Констанца той представи проект, по който работят румънските учени – „Дигитални и отворени научни инструменти за развитие на съвместни изследователски дейности в областта на наномедицината и нанобезопасността“. Д-р Крикор Дикранян – професор по анатомия и невронауки, се включи от Съединените щати с актуална информация за предизвикателствата пред обучението по медицина в САЩ и представи промените в учебните планове на Факултета по медицина към Вашингтонския университет в Сент Люис. След него друг дългогодишен партньор – програмният директор за биомедицинско развитие от Научноизследователския институт в Давос проф. Бойко Георгиев-Рюег разказа за дигитално подсиленото обучение по хирургия и оценката на резултатите за пациентите. Доц. Кристина Близнакова от Катедрата по медицинска апаратура, електронни и информационни технологии в здравеопазването запозна участниците с партньорствата на катедрата с водещи европейски университети чрез дигитализация в областта на биомедицинските технологии. Проф. Игор Завгородни – директор на Образователно-изследователския институт за качество на обучението при Националния медицински университет в Харков, Украйна, взе участие в сесията с презентация на тема „Дигитални технологии в осигуряване на качеството на обучителния процес“. В последвалата дискусия се включи и доц. Елена Жерману от Политехническия институт в Сетубал, Португалия, която направи обзор на сътрудничеството между португалския институт и МУ-Варна.

  Третата сесия „Насоки и форми на развитие на партньорства за по-добро качество на обучението, лечението и науката“ беше посветена на обявената от СЗО 2020 – година на медицинската сестра и акушерката. Деканът на Факултета по обществено здравеопазване проф. Антония Димова направи обзор на международните партньорства на факултета с акцент върху партньорствата за върхови постижения. Проф. Силвия Борисова – ръководител на Катедрата по здравни грижи, се спря на партньорствата и мобилностите по специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ в Медицински университет – Варна. Проф. Соня Тончева се включи в сесията в качеството си на председател на Националния съвет по здравни грижи към Министерство на здравеопазването, дългогодишен преподавател и директор на Филиал Шумен. Тя разгледа предизвикателствата и решенията пред медицинските сестри и акушерките в условията на дигитализация. В сесията беше представена и селекция от 10 видеоклипове, подготвени от университетската телевизия MU-vi tv, и представя добрите практики в областта на дигитализацията, електронното обучение, симулационната и телемедицината в МУ-Варна.

  В последната част от програмата бе направено обобщение на обсъдените теми и постигнатите резултати. Естествен завършек на Форума бе поканата от страна на ръководството на МУ-Варна към всички участници да се включат в шестото издание на събитието, което по традиция ще се проведе през октомври 2021 г.

   

   

  Галерия