Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

а   б   в   г   д   е   ж   з   и   й   к   л   м   н   о   п   р   с   т   у   ф   х   ц   ч   ш   щ   ъ   ь   ю   я  

Проф. д-р Ара Гарабед Капрелян, д.м.н.

Ара Гарабед Капрелян.jpg 27.03.2017г.

Преминал курсове на обучение по: проблемите на болката към Централната Европейска академия за болка, Европейската специализирана програма за лечение на Паркинсонова болест, Академията „Мозъчно-съдови заболявания”, Европейската „Октафарм” Академия по проблемите на невромускулните заболявания. Професионален стаж:Член на УС на УМБАЛ „Св. Марина“(2010 г.);

Ръководител    Проф. д-р Ара Гарабед Капрелян, д.м.н. с квалификация: нервни болести. Специалност: нервни болести (1993 г.). Образование: Магистър „Здравен мениджмънт“(2013 г.); научно звание: „Професор“ (2013 г.); „Доцент“ (2008 г.); образователна и научна степен „Доктор“ (2005 г.); висше, ВМИ - Варна (1988 г.), средно І ЕГ с преподаване на английски език - Варна (1980 г.). Следдипломни квалификации и специализации: 1990-1992 г. дългосрочна специализация по невроонкология и клинична имунология, Институт на следдипломна квалификация - Братислава, Словакия; 1994 г. дългосрочна специализация по неврология, експериментална и клинична имунология, Университетска болница „Тел Ашомер“ - Тел Авив, Израел; 1994 г. - индивидуално обучение по флоуцитометрична диагностика, ВМА-София; 1999 г. - международен курс по отоневрология - Маастрихт, Холандия; 2001 г.- курс по клинична епилептология към Европейската академия по епилепсия- Атина, Гърция; 2003 г. - курс по клинична невроимунология в Европейското училище по невроимунология- Барцелона, Испания; 2003 г. - Първи международен курс на MDS – Лисабон, Португалия; 2005 г.- индивидуално обучение по електрофизиология - София; 2005 г. - обучение по здравен мениджмънт и организация и управление на здравеопазването към Факултет обществено здравеопазване, МУ-Варна;  Преминал курсове на обучение по: проблемите на болката към Централната Европейска академия за болка, Европейската специализирана програма за лечение на Паркинсонова болест, Академията „Мозъчно-съдови заболявания”, Европейската „Октафарм” Академия по проблемите на невромускулните заболявания. Професионален стаж:Член на УС на УМБАЛ „Св. Марина“(2010-2015 г.);Ръководител катедра по Нервни болести (2012 г.); Член на Консултативния съвет - Началник Направление Неврологични клиники (2012 г.); Началник Първа клиника по нервни болести (2010 г.); УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна (от м.05.1993 г. ); НК, Факултетска болница - Добрич (м.11.1988 - м.04.1993 г.). Професионална активност: Член на специализирана Лечебно-контролна комисия към УМБАЛ „Св. Марина“; Председател на ескпертни университетски комисии към Националната здравно-осигурителна каса по Паркинсонова болест, Множествена склероза, Епилепсия и Болест на Алцхаймер; Консултант към Центъра по Множествена склероза и кабинета по Паркинсонова болест при УМБАЛ „Св. Марина“; лектор на водещи чуждестранни фармацевтични компании в областта на невродегенеративни заболявания, множествена склероза, епилепсия, болкови синдроми и др.; преподавател по обща и специална неврология към МУ-Варна; лектор в обучителни курсове на Европейската федерация на неврологичните дружества и Европейската асоциация по невроонкология; гост-лектор в Националния център по ракови заболявания - Братислава, Словакия и в Университетската болница „Тел Ашомер“ - Тел Авив, Израел; участие в над 150 научни публикации у нас и в чужбина; в над 100 национални и международни конгреси ; рецензент на престижното американско списание „Journal of Neuroimaging”; участие в международни проекти за клинично приложение на нови лекарствени средства в областта на епилепсията, Паркинсоновата болест, болестта на Алцхаймер, множествена склероза и др. Членство: Български лекарски съюз, Българско дружество по неврология (Член на управителен съвет и редседател на Регионален клон -Варна); Българско дружество по главоболие; Българска асоциация за двигателни нарушения; Интернационална медицинска асоциация „България“; Българската асоциация по епилепсия; Европейска Академия по Неврология (EAN) – член на научни панели по Невроепидемиология и Невроонкология; Дружеството по двигателни нарушения (MDS); Европейската асоциация по невроонкология (EANO); Редакционната общност на Journal of IMAB; Българска Неврология; Асоциацията на българите по света (Подпредседател); Rotary International. Социални умения: Участие в дейността на Асоциациите на болните от Множествена склероза и Паркинсонова болест. Организационни умения: Учредител и Зам. Председател на Българската Асоциация по Невроонкология (БАНО); организатор на международни срещи на БАНО и на годишните международни асамблеи на Интернационалната медицинска асоциация „България“. Чужди езици: английски (отлично), немски и руски (добре)

тел. +359 52 978313; +359 52 302938; e-mail [email protected]