а   б   в   г   д   е   ж   з   и   й   к   л   м   н   о   п   р   с   т   у   ф   х   ц   ч   ш   щ   ъ   ь   ю   я  

top:-50px;left:0px; 02.02.2023г.

Роден на 06.10.1979 г. в гр. Делчево, Р. Македония. Завършва езикова гимназия в родния си град през 1998 г. и Медицинския университет гр Варна през 2004 г. Започва специализация по хирургия същата година, като през 2008 започва специализация по урология. Придобива специалност по урология през 2013 г. Работи като ординатор в Клиника по урология от 2007 г. а от 2015 г. като асистент в клиниката. Защитава дисертация за степен ”доктор” през 2015 г. на тема „Оценка и валидиране на някои предоперативни и постоперативни прогностични модели при простатен карцином“, с научен ръководител проф. д-р Александър Хинев, д.м. Академични награди: Отличник на випуск 2004 г. от чуждестранните студенти на МУ Варна; Трета награда „Zondek" на ХІХ-та Европейска конференция, Берлин, Германия /2008 г./; Трета награда „Richard Wolf" на 4-я EAU конгрес за страните от Югоизточна Европа, Тирана, Албания /2008 г./; Втора награда „Karl Storz" на 5-я EAU конгрес за страните от Югоизточна Европа, Белград, Сърбия /2009/; Награда за най-добър постер на 5-я Уро-онкологичен Зимен Конгрес, гр.Скопие, Македония.