Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Договори за обществената поръчка

Договор Алта Фармасютикълс ЕООД.pdf[публикувано на 08.05.2018г. в 10:30ч.]
Договор Аквахим АД.pdf[публикувано на 08.05.2018г. в 10:30ч.]
Договор Маримпекс-7 ЕООД.pdf[публикувано на 08.05.2018г. в 10:31ч.]
Договор Екофарм ЕООД.pdf[публикувано на 08.05.2018г. в 10:31ч.]
Договор Екос Медика ЕООД.pdf[публикувано на 08.05.2018г. в 10:31ч.]
Договор Ей енд Ди Фарма България ЕАД.pdf[публикувано на 08.05.2018г. в 10:31ч.]
Договор Фармнет ЕАД.pdf[публикувано на 08.05.2018г. в 10:32ч.]
Договор Фармимпорт АД.pdf[публикувано на 08.05.2018г. в 10:32ч.]
Договор Про Фармация ЕООД.pdf[публикувано на 08.05.2018г. в 10:32ч.]
Договор Фьоникс Фарма ЕООД.pdf[публикувано на 08.05.2018г. в 10:33ч.]
Анекс към договор № 7265 от 12.04.2018 г..pdf[публикувано на 08.05.2018г. в 13:18ч.]
Договор Медекс ООД.pdf[публикувано на 08.05.2018г. в 15:56ч.]
Договор Софарма Трейдинг АД.pdf[публикувано на 08.05.2018г. в 16:08ч.]
Договор Фьоникс Фарма ЕООД - 7291.pdf[публикувано на 06.06.2018г. в 13:14ч.]
Договор Софарма Трейдинг АД - 7290.pdf[публикувано на 06.06.2018г. в 13:14ч.]
Анекс към договор № 7261 от 12.04.2018 г..pdf[публикувано на 10.08.2018г. в 15:34ч.]
Анекс към договор № 7258 от 12.04.2018 г..pdf[публикувано на 01.11.2018г. в 14:52ч.]
Анекс към договор № 7258 от 12.04.2018 г. от 02.01.2019.pdf[публикувано на 02.01.2019г. в 14:44ч.]