Доклад чл. 103 ал. 3 от ЗОП.pdf [публикувано на 20.12.2018г. в 15:07ч.]