Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Информация удалжаване за публикувана на профила на купувача обява.pdf[публикувано на 21.12.2018г. в 15:55ч.]