Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт


Клиника по образна диагностика

Уникални компютър-томографски изследвания са: виртуалната КТ – колонскопия, КТ периферни ангиоагриографии, КТ коронарографиите КТ мозъчни ангиографии.

Уникални васкуларни интервенции са различни реваскуларизационни техники при остри съдови есхемии, емболизация на тумори.

Други акценти са: остеоденситометрия, спектроскопия, МРТ спектроскопия и перкутанна невролиза.

Клиника по образна диагностика.jpg 27.03.2017г.

Разположение

Етаж 1, УМБАЛ „Св.Марина

Контакти

Началник клиника: доц. д-р Радослав Георгиев, д.м., тел.: 052 978-825, 052 978-574

Ст.рентгенов лаборант: Татяна Костадинова, тел.: 052/ 978810

Координатор /Секретар/: 052/978507

Лекарски кабинет: вт. тел 1339

Услуги    В Клиниката по образна диагностика се извършват високотехнологични диагностични, инвазивни и интервенционални процедури от квалифициран персонал. Основните диагностични модалности, прилагани в структурата са:
•    Конвенционална рентгенова диагностика - всички видове рентгенологични изследвания (графии и скопии);
•    Компютърна томография - изследвания на глава, гръбначен стълб, шия, гръден кош и гръдни органи, корем и коремни органи, мъжки и женски таз, опорно-двигателен апарат, големи и периферни съдове, коронарни съдове; скринингови протоколи за рак на бял дроб и дебело черво.
•    Ултразвукова диагностика (ехография) – диагностика на глава и шия, гърда, абдоминални и периферни кръвоносни съдове, триплексехографско ултразвуково изследване на висцерални органи, трансфонтанелна  ехография, мускулоскелетна система и др.
•    Васкуларни интервенционални процедури – васкуларни интервенции (локална интраартериална фибринолиза, перкутанна транслуминална ангиопластика и стентиране, инраартериална емболизация. Перкутанно контрастно изследване на различни съдови системи, вкл. ангиография;
•    Неваскуларна интервенционална образна диагностика – прилагат се някои високоспециализирани минимално инвазивни методи за диагностика или лечение под контрол на образен метод – рентген, КТ, ултразвук, мамограф. Биопсия на различни органи, перкутанна и интраоперативна термоаблация на лезии с различна локализация, траен плеврален  дренаж, перкутанен дренаж на абсцеси, билиарен дренаж, поставяне на перкутанна нефростома и др.
•    МРТ - широк диапазон изследвания на ЦНС, мускулно-скелетна система, включително артрографии, провеждане на изследвания на малки деца и клаустрофобични пациенти с анестезия. 3Т ядрено-магнитния резонанс разширява функционалните възможности в неврорадиологията, като позволява по-добра оценка на дифузията, перфузията, както и магнитно-резонансната спектроскопия.

 

Апаратура    Клиниката по Образна диагностика е оборудвана с най-висок клас апаратура за образна диагностика:  1 дигитален рентгенов апарат, 1 дигитален скопично-графичен апарат, 2 апарата за ултразвукова диагностика, с възможност за триплексехографско изследване, 2 апарата за компютъртомографска диагностика (Siemens Spirit и Siemens Definition), 2 апарата за магнитноризонансна томография (GE 1.5T и Siemens 3Т), апарат за измерване на костна плътност (DEXA),  ангиограф (Ziehm-Vision RFD) и ангиограф (Siemens ARTIZEE). На разположение са и седем преносими рентгенови апарата, тип кугел.

Екип:    

доц. д-р РАДОСЛАВ ЙОСИФОВ ГЕОРГИЕВ

проф. д-р БОЯН ДОБРЕВ БАЛЕВ

доц. д-р ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ВЪЛЧЕВ 
д-р ДАРИНА ИВАНОВА ИВАНОВА
д-р ЕМИЛИАН БОЖИДАРОВ КАЛЧЕВ
д-р ДИМИТРИНА НИКОЛОВА МАРКОВА
д-р АЛЕКСАНДРА КРАСИМИРОВА ГЕРАСИМОВА
д-р ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТЕНЕВА 
д-р МИРЯНА ДИМИТРОВА КОНДАКОВА 
д-р БОЙКО КРАСЕНОВ МАТЕВ
д-р ДОБРОСЛАВ ПЛАМЕНОВ ДИЧЕВ
д-р РОСИЦА ГЕОРГИЕВА НЕДЕВА
д-р ВЕЛИСЛАВ КИРИЛОВ ИВАНОВ
д-р СВЕТОМИР СЕВДАЛИНОВ ЧАКЪРОВ
д-р ГЕРГАНА ДЯКОВА ДЯКОВА
д-р СВЕТОЗАРА ЕГОРОВА ТРОЯНОВА
д-р САРА АРАМ ЧИЛИНГИРЯН
д-р МИХАЕЛ БОЖИДАРОВ НАНЕВ
д-р ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ
д-р ЛЪЧЕЗАР ИЛКОВ ПЛАЧКОВ
д-р ЕЛЕНА ДРАГОМИРОВА ИВАНОВА

ДЕЙНОСТ ПО АНГИОГРАФСКА И ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА

д-р ЧАВДАР ХРИСТОВ БЪЧВАРОВ
д-р ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ТОДОРОВ
 

ДЕЙНОСТ ЯДРЕНО-МАГНИТЕН РЕЗОНАНС

д-р МАРИАННА МАРГАРИТОВА НОВАКОВА 
Виж профилдоц. д-р Радослав Георгиев, д.м. - Началник клиника

Обучение на студенти и/или специализанти по:     
Обучават се студенти по Медицина, Дентална медицина, Рентгенови лаборанти, медицински сестри и акушерки, рехабилитатори и специализанти по Образна диагностика

История на клиниката:     
Клиниката по Образна диагностика продължава дейността на отделението по Образна диагностика, което е основано през 1986 г. Първият завеждащ отделението е д-р Георги Чаушев, а като началник клиника  са работили доц. д-р Стефан Ковачев, проф. д-р Георги Узунов. От 2009 г. началник на клиниката е проф. д-р Боян Балев.

Началник клиника: доц. д-р Радослав Георгиев, д.м., тел.: 052 978-825, 052 978-574

Ст.рентгенов лаборант: Татяна Костадинова, тел.: 052/ 978810

Координатор /Секретар/:    052/978507

Лекарски кабинет: вт. тел 1339