Акценти

Уникална магнитно-резонансна образна диагностика с възможност за безконтрастна мозъчна ангиография и мозъчна перфузия  с висока резолюция и съкратено време на изследване на 3Т апарата – подходящо за първоначален скрининг при съдови заболявания на ЦНС. Качествена МРТ мамография за скрининг на жени с висок риск от рак на гърдата.  Уникални компютър-томографски изследвания на цялото тяло с едни от най-бързите и модерни скенери, като: виртуалната КТ – колоноскопия, КТ периферни ангиографии, КТ коронарографии, КТ мозъчни ангиографии.

Уникални васкуларни интервенции с различни реваскуларизационни техники при остри съдови исхемии, емболизация на тумори. Разнообразни нтервенционални процедури под образен контрол-биопсии, дренажи. В Клиниката по образна диагностика се извършват високотехнологични диагностични, инвазивни и интервенционални процедури от квалифициран персонал.

Основните диагностични модалности, прилагани в структурата са: конвенционална рентгенова диагностика - всички видове рентгенологични изследвания (графии и скопии); Компютърна томография - изследвания на глава, гръбначен стълб, шия, гръден кош и гръдни органи, корем и коремни органи, мъжки и женски таз, опорно-двигателен апарат, големи и периферни съдове, коронарни съдове; скринингови протоколи за рак на бял дроб и дебело черво.; Ултразвукова диагностика (ехография) – диагностика на глава и шия, гърда, абдоминални и периферни кръвоносни съдове, триплексехографско ултразвуково изследване на висцерални органи, трансфонтанелна  ехография, мускулоскелетна система и др.; Васкуларни интервенционални процедури; Неваскуларна интервенционална образна диагностика.

Извършват се биопсия на различни органи, перкутанна и интраоперативна термоаблация на лезии с различна локализация, траен плеврален  дренаж, перкутанен дренаж на абсцеси, билиарен дренаж, поставяне на перкутанна нефростома и др.; МРТ - широк диапазон изследвания на ЦНС, мускулно-скелетна система, включително артрографии, провеждане на изследвания на малки деца и клаустрофобични пациенти с анестезия. 3Т ядрено-магнитния резонанс разширява функционалните възможности в неврорадиологията, като позволява по-добра морфологична и функционална диагностика на заболяванията на централната нервна система.