Акценти

В клиниката по гастроентерология се извършват на компетентно ниво диагностична горна и долна ендоскопия, дуоденоскопия, балонна дилатация, ендоскопска полипектомия, лигиране на хранопроводни варици, ендоскопска хемостаза при остро кървене от гастроинтестинален тракт.

Дейността на клиниката включва още мултипараметрична абдоминална ехография, контрастно-усилена ехография, чернодробна биопсия, стадиране и етиопатогенетично лечение на пациенти с хронични чернодробни заболявания и хронични възпалителни заболявания на червата.

Клиниката по гастроентерология разполага с две стаи за интензивно обслужване на болни,  болнични стаи, приемно-консултативен кабинет, манипулационна, два ендоскопски кабинета, два кабинета за ултразвуково изследване, конферентна зала с видеовръзка с ендоскопските кабинети, лекарски кабинети.

Терапевтичната дейност на клиниката е свързана с лечение на ГЕРБ, рефлуксен езофагит, язвена болест, мотилитетни заболявани на хранопровода, хроничен гастрит, инфекция с НР, възпалителни болести на червата – язвен колит и болест на Крон, микроскопски колит, пострадиационен колит, исхемичен колит, дразнимо дебело черво, чревна и стомашна полипоза, глутенова ентеропатия, холецистити, холангити, панкреатити – остри и хронични, хронични вирусни и невирусни хепатити, болест на Уилсън, НАСХ, АСХ, чернодробна цироза и нейните усложнения, неопластични болести на храносмилателната система и др.