Акценти

Клиниката по ревматология към УМБАЛ „Света Марина“ е най-голямата в Североизточна България, разполагайки със стационар от 50 легла. В клиниката се обслужват пациенти над 18 годишна възраст както от Североизточна България, така и от цялата страна. Средно годишно се осъществяват над 2500 хоспитализации на пациенти с ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилит, псориатичен артрит, подагра, артрозна болест, системен лупус еритематодес, миозити, прогресивна системна склероза, системни васкулити и др

Клиничната дейност се провежда съобразно изискванията на съвременните медицински стандарти, като терапевтичните резултати са съпоставими с тези, съобщавани от водещите в световен мащаб ревматологични центрове, както и с тези на другите водещи ревматологични клиники в България.

От своето основание до днешни дни Клиниката по ревматология се отличава със своя ангажимент и стремеж към предоставяне на качествени грижи за пациентите. Въведени са алгоритми за работа при различни групи болни, използвани са възможностите на имунологичната диагностика и патоморфология на системните заболявания на съединителната тъкан. Колективът на Клиниката е част от европейската и българската ревматологична общност и активно участва в световни, европейски, национални и регионални ревматологични форуми.

Сред основните акценти в дейността са клинична диагностика на ревматичните заболявания, висококвалифицирана лечебна дейност, интерпретация на образните методики в специалността, ехоскопия на околоставни връзки и стави, артроцентези, лечение с биологични средства (anti-TNF, anti IL-6 и др.), пулсова терапия с кортикостероиди и цитостатици.