Акценти

Втора клиника по Психиатрия е профилирана за лечение на остри и обострени психотични състояния в зряла възраст; психични заболявания със соматична коморбидност в зряла и в напреднала възраст, както и психични и поведенчески разстройства вследствие употреба на алкохол и др. ПАВ. Като водеща в областта си университетска клиника се лекуват и пациенти, насочени от други психиатрични звена, които представляват трудност при диагностиката и определяне на терапевтичното поведение. Дейността на клиниката е разпределена е в четири основни дейности.

Дейност Лечение на мъже осигурява стационарно лечение на лица с психични разстройства, с психомоторна възбуда и висок агресивен и суициден риск от 18 г. до 65 г. възраст.  Осъществява се според правилата за добра клинична практика, стандартите за лечение и икономическа ефективност при спазване на професионалната тайна и правата на пациента, регламентирани в Хартата за правата на пациентите и Хавайската декларация за правата на психично болните. 

Дейност Наркология осигурява стационарно лечение, детоксификация при зависимости, кризисни интервенции, лечение на коморбидни пациенти със зависимости.

Дейност Дневни грижи осигурява полудневно лечение на лица с психични заболявания, без психомоторна възбуда или висок суициден риск от 18 г. - 65 г. възраст.

Дейност Метадонова програма осъществява профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация на злоупотребяващи и зависими от наркотични вещества лица.