Отдел „Статистика“ извършва анализи за дейността на УМБАЛ „Света Марина“ с цел подобряване ефективното, ефикасно и икономично протичане на процесите в лечебното заведение. В отдела се изготвят справки и отчети, общо за болницата и по структурни звена за медицинската дейност на лечебното заведение за представянето им пред външни институции;

Отделът осъществява ежедневна комуникация с Регионална здравна инспекция, Министерство на здравеопазването и Национален осигурителен институт. Съдейства за правилното функциониране на работата на клиниките, а на началниците на клиниките помага с научно-изследователска дейност.


Началник Отдел „Статистика“ В. Златарова-Методиева Весела Юриева Златарова-Методиева

Весела Юриева Златарова-Методиева

Началник Отдел „Статистика”

Завършила магистърска степен по специалност „Здравен мениджмънт“ през 2000 г. в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - гр. Варна. От 2011 г. е част от екипа на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - Варна.