Основните дейности и цели на отдел „Информационно обезпечаване“ е да се грижи за компютърните технологии и базите данни, които се използват в УМБАЛ “Света Марина“ ЕАД - гр. Варна. Това включва редица дейности, свързани с поддръжката на мрежите, информационните системи (БИС, ЛИС и др.)  и устройствата (компютри, принтери и т.н.), които персоналът използва ежедневно. Приоритет е създаване, обновяване и поддържане на високо софтуерно и хардуерно ниво.


Началник Отдел „Информационно обезпечаване“ инж. Д. Ганчева инж. Детелина Иванова Ганчева

инж. Детелина Иванова Ганчева

Началник Отдел „Информационно обезпечаване”

Завършила магистърска степен по специалност „Медицинска апаратура“ в Технически университет в гр. Варна през 1998 г. От 1998 г. е част от екипа на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД - Варна като последователно заема длъжност инженер медицинска апаратура, от 2006 г. - мрежов администратор, а от 2020 г. е началник на Отдел „Информационно обезпечаване“.