УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД – Варна, съвместно с Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна, провежда продължаващо медицинско обучение по смисъла на чл. 178, ал. 2 от Закона за здравето, под формата на курсове, индивидуални обучения и обучения за високоспециализирани дейности (ВСД).

Повече информация за обявените курсове и начините за кандидатстване можете да откриете тук:

Курсове и индивидуални обучения

Обучения за ВСД