Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

6389_06_2016.jpg[публикувано на 18.07.2016г. в 13:28ч.]
6381_06_2016.jpg[публикувано на 18.07.2016г. в 13:28ч.]
6389_07_2016.jpg[публикувано на 18.08.2016г. в 10:27ч.]
6381_07_2016.jpg[публикувано на 18.08.2016г. в 10:27ч.]
6381_09_2016.jpg[публикувано на 18.10.2016г. в 14:03ч.]