Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Договори за обществената поръчка

Aneks Phoenix 30082017.pdf[публикувано на 08.09.2017г. в 12:17ч.]
Aneks Phoenix 29092017.pdf[публикувано на 29.09.2017г. в 9:44ч.]
Aneks Roche 6771.pdf[публикувано на 29.09.2017г. в 14:25ч.]
Sopharma 6772 Aneks.pdf[публикувано на 29.09.2017г. в 15:37ч.]
Aneks Sofarma 6772_27102017.pdf[публикувано на 27.10.2017г. в 15:14ч.]
Aneks Phoenix 19032018.pdf[публикувано на 20.03.2018г. в 11:15ч.]
Aneks Roche 19032018.pdf[публикувано на 20.03.2018г. в 11:15ч.]
Анекс Рош България ЕООД от 12.06.2018 г..pdf[публикувано на 12.06.2018г. в 15:45ч.]
Анекс Рош България ЕООД от 20.06.2018 г..pdf[публикувано на 20.06.2018г. в 15:46ч.]
Договор 6772/27.02.2017 г. със „Софарма трейдинг“ АД[публикувано на 17.03.2017г. в 12:44ч.]
Договор 6771/27.02.2017 г. с „Рош България“ ЕООД[публикувано на 17.03.2017г. в 12:44ч.]
Договор 6770/27.02.2017 г. с „Про фармация“ ЕООД[публикувано на 17.03.2017г. в 12:44ч.]
Договор 6769/27.02.2017 г. с „Фьоникс Фарма“ ЕООД[публикувано на 17.03.2017г. в 12:44ч.]
Договор 6768/27.02.2017 г. с „Новимед фарма“ ЕООД[публикувано на 17.03.2017г. в 12:44ч.]
Договор 6767/27.02.2017 г. с „Медекс“ ООД[публикувано на 17.03.2017г. в 12:44ч.]
Договор 6766/27.02.2017 г. с „Химимпорт фарма“ АД[публикувано на 17.03.2017г. в 12:44ч.]
Договор 6765/27.02.2017 г. с „Екос медика“ ООД[публикувано на 17.03.2017г. в 12:44ч.]
Договор 6764/27.02.2017 г. с „Екофарм“ ЕООД[публикувано на 17.03.2017г. в 12:44ч.]
Договор 6763/27.02.2017 г. с „Алта фармасютикълс“ ЕООД[публикувано на 17.03.2017г. в 12:44ч.]
Договор 6762/27.02.2017 г. с „Ей енд Ди Фарма България“ ЕАД[публикувано на 17.03.2017г. в 12:43ч.]