Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Определяне на изпълнители на обществената поръчка за доставка и монтаж на апаратура по проект "Внедряване на иновативни технологии в ежедневната работа на Клиника по обща и клинична патология, Първа клиника по коремна хирургия и Онкологичен и лъчетерапевтичен център „Света Марина“ ЕАД", по № на Договор за БФП - BG161PO003-1.1.07-0405-C000

Imported in AOP 646869_05022015.jpg[публикувано на 05.02.2015г. в 12:37ч.]
PREDVARITELNO OBYAVLENIE KONKURENTNOSPOSOBNOST 05022015.pdf[публикувано на 05.02.2015г. в 12:37ч.]