Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Обявление за поръчка - Информация относно невъзлагане на поръчка

Обявление за невъзложена поръчка по обособени позиции.pdf[публикувано на 29.11.2017г. в 11:26ч.]