Обявление за поръчка.pdf [публикувано на 26.07.2018г. в 17:00ч.]