Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Решение за определяне на изпълнител

Решение за отстраняване на участници по обособени позиции и определяне на изпълнител.pdf[публикувано на 09.11.2018г. в 17:00ч.]
Решение за определяне на изпълнител.pdf[публикувано на 09.11.2018г. в 17:00ч.]
Решение изменение за определяне на изпълнител.pdf[публикувано на 20.11.2018г. в 16:33ч.]